Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Viktig lekplats för abborren hotad

Från 2016
Deltat och den nymuddrade kanalen i Södra stadsfjärden i Vasa.
Bildtext Deltat och den nymuddrade kanalen i Södra stadsfjärden i Vasa.
Bild: Yle/Anna Ruda

I vintras muddrades en åmynning i den södra delen av fjärden och nu befarar en del att muddringen påverkar abborrens yngel negativt.

- Också en liten lekplats är viktigt för fiskstammen och den förser ett stort område med fisk, säger Lari Veneranta, forskare på Naturresursinstitutet.

Lari Veneranta
Bildtext Lari Veneranta.
Bild: Yle/Roy Fogde

Den största faran för abborre är surt vatten då den fortplantar sig. Om muddringen görs vid fel tidpunkt eller om den är tillräckligt stor och om det är mycket smältvatten kan havsvattnet bli så surt att pH-värdet sjunker under abborrens smärtgräns, som går vid 5. Om pH-värdet är för lågt kan abborrens fortplantning helt misslyckas i området.

Muddringen märks om några år

Hur abborren har påverkats av muddringen märks först efter fem till åtta år när abborrarna är tillräckligt stora för att fastna i fiskarnas nät eller på pilkarnas krokar.

- Sker någonting i fiskstammen ser man det inte direkt. Det tar flera år innan man märker att en kull är borta. Man märker på fångsterna om de börjar minska, då vet man att någonstans är någonting fel, säger yrkesfiskaren Tom Blom.

Abborrynglen rör sig ungefär 20 kilometer från det område där de har kläckts och ett 20-tal fiskare försörjer sig mer eller mindre på abborrfiske i närheten av Stadsfjärden.

- Som yrkesfiskare tycker jag inte om muddringar, men jag förstå dem som bor i närheten och vill att det ska muddras. Men man måste göra det försiktigt, säger Blom.

Tom Blom i Sundom satsar allt på abborre.
Bildtext Tom Blom.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Isen fastnar i deltat

Det är Tobyås mynning som har muddrats för att ån inte ska svämma över på vårarna när isen packar sig i deltat.

Marken kring Stadsfjärden och marken runt hela Vasa är väldigt sur. Och de jordmassor som finns i deltat i södra Stadsfjärden är väldigt sura. När man muddrar och rör om där finns en risk för att det sura kommer ut i vattnet.

Muddringen har inte påverkat hittills

De vattenprover som har gjorts under våren visar inga avvikande värden som skulle kunna härstamma från muddringen. Under muddringsperioden i vintras visade vattenproverna att vattnet i muddringsområdet var grumligare än normalt.

Området i Södra stadsfjärden är ett deltaområde som är grunt och nu har man grävt en bred kanal genom deltat. Muddermassorna har man lyft upp på ett invallat område bredvid deltat och när de här massorna har torkat kommer man att kalka dem för att höja pH-värdet.

- För att vara en sådan här muddring ser det relativt bra ut. Det var bra att man kunde muddra på vintern och att man kunde lägga massorna bredvid älvmynningen. Nu ser man tydligt att det har grävts en kanal genom deltat, säger Hans-Göran Lax, specialforskare på Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Specialforskare Hans-Göran Lax på NTM-centralen.
Bildtext Göran Lax.
Bild: Yle/Anna Ruda

I deltat fastnar isen på våren. I deltat fastnar också det sura vattnet som rinner ur skogsdikena. En annan risk med muddringen är att det här sura dikesvattnet nu ska rinna rakt ut i Stadsfjärden.

- Nu kan man vara lite rädd för att det här sura vattnet kanske sprider sig lite mer än det skulle behöva. Om det skulle vara ett orört delta skulle en del av den fasta substansen och näringsämnen bli kvar lite längre in i deltat, säger Lax.

Enligt Lax har man tagit fiskarna och abborren i beaktande innan man gav tillstånd för muddringen.

Muddermassorna från muddringen.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Det är ett ganska sträng uppföljningsprogram vid en sådan här muddring. Man ska följa med och se om fisken har blivit påverkad. Projektets huvudmän ska betala 10 000 euro i året som kompensation till vattenägarna för utplantering av ny fisk, säger Lax.

Om man märker att fiskens lek har påverkats kan man plantera ut fisk. Enligt Veneranta påverkar det inte fiskstammen så mycket om leken misslyckas ett år, men om vattnet är surt i flera år påverkas fiskstammens storlek.

- Fiskar är bra på det sättet att stammen repar sig ganska snabbt om den får chansen. Om förhållandena är bättre ett år återhämtar sig fiskstammen ganska snabbt.

Abborren påverkas mest

Abborren påverkas mest av en muddring, dessutom är den viktig som matfisk både för yrkesfiskare och fritidsfiskare. I Stadsfjärden finns också en stor gäddstam.

- Gäddorna är inte lika känsliga för försurning som abborrarna är. Mörtfiskarna är känsligast och till exempel braxenstammen som nu har återhämtat sig kommer i så fall att minska.

Diskussion om artikeln