Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kärlekaväg blev inte Rakkaudentie

Från 2016
Kärlekavägen, en av 170 vägar som ska finskt namn
Bildtext Namnbyte på både svenska och finska
Bild: YLE/Patrik Enlund

Nu har de allra flesta vägarna i Larsmo fått vägnamn också på finska. På måndagen godkände kommunstyrelsen arbetsgruppens förslag. I de flesta fall har man behållit det svenska namnet och istället för väg bytt till tie.

- Vi har ganska långt behållit det svenska namnet på vägarna eftersom det i många fall handlar om ursprungsnamnet, säger styrelseordförande Ulf Stenman.

Arbetsgruppen som jobbat med vägnamnen har haft fyra möten och begärt kommentarer av allmänheten och Institutet för de inhemska språken.

Men drygt 10-talet namn läggs än en gång till allmänt påseende. Det är både svenska och finska namn där man i ett sent skede ändrat på förslagen.

Bland annat säkerhetsskäl ligger bakom. Ett exempel är förslaget Bornholmsvägen. Istället får vägen heta Bonholmsvägen eftersom det namnet står på grundkartan.

Ett annat exempel är Kärlekavägen. Så ska det inte alls heta, utan Kärlikavägen är det korrekta förslaget. Namnet kommer från att orrar och tjädrar spelade på platsen. På finska blev det Kärlikantie.

Bonholmsvägen och Kärlikavägen hör till namnen som läggs ut till påseende. Troligen till hösten börjar man byta till tvåspråkiga namnskyltar i Larsmo

Diskussion om artikeln