Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolfrågor ventilerades i Korsholm

Från 2016
Öja skola
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Lärare, politiker och tjänstemän diskuterade på måndagen skolfrågor i Korsholm. Ett 50-tal lärare och beslutsfattare tog vara på lärarfackets inbjudan.

Det har varit en turbulent tid i Korsholm där hot om indragna byskolor ställts mot stora investeringar i lärcenter.

Mot den bakgrunden kallade lärarfacket till paneldebatt och diskussionskväll i Korsholms gymnasium.

Ett 50-tal politiker och lärare deltog. Temat var skola och utbildning i Korsholm i framtiden. Initiativtagare var Linda Felixson, huvudförtroendeman för lärarna i årskurs 1-6.

- Det blev en bra diskussion och livlig dialog.

Hopp om bättre samarbete

Någon liknande träff har inte ordnats på länge i kommunen och det var bra att vi fick till stånd en dialog mellan lärare och politiker, säger Felixson.

- Träffen kan vara inledningen till ett bättre samarbete i Korsholm.

Diskussionen handlade inte bara om byskolor och lärcenter, utan man tog också upp nya läroplaner, digitaliseringen och lärmiljöer.

Ett konkret förslag fördes också fram från lärarhåll. Man vill ha en IKT- pedagog till kommunen. IKT står för information, kommunikation och teknik.

Pedagogen ska inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. I rollen kan också ingå att pedagogen är en resurs för eleverna.

- Vi fick nästan ett halvt löfte om IKT- pedagog, säger Felixson.