Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inga tilläggspengar för torget i Jakobstad

Från 2016
Såhär ska torget i Jakobstad se ut.
Bild: @ Lentokuva Vallas Oy

Tekniska nämnden i Jakobstad föreslog en halv miljon för gatusten på Storgatan och Rådhusgatan på torget. Stadsstyrelsen slog på bromsen och sände ärendet tillbaka för ny beredning.

Det blir gatusten vid torget i Jakobstad men endast på trottoarerna vid Rådhusgatan och Storgatan runt HAB-huset.

Förslaget från tekniska nämnden att också stensätta gatorna på torget remitterades för ny behandling i tekniska nämnden.

Någon halv miljon extra fick nämnden alltså inte. Stadsstyrelsen har redan tidigare beslutat att torgets yta och övriga gator lämnas utan asfalt detta skede. Det beslutet borde nämnden ha hållit sig till.

Entreprenören får ge anbud på föreslagna åtgärder för gatornas del. Det är torgbolaget som ska återställa torgets yta.

Diskussion om artikeln