Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rökande grannar ska inte längre få störa dig

Från 2016
Uppdaterad 26.05.2016 10:42.
Mitt Västnyland - rökning.
Bildtext Många stör sig på tobaksrök från grannens balkong.
Bild: Yle/Minna Almark

Hur söker man om rökförbud i ett bostadsbolag och vem övervakar att förbudet följs? Mitt Västnyland reder på publikens begäran ut en aktuell fråga.

Den nya tobakslagen träder i kraft inom kort. Synnöve Mansikkaniemi i Karis är en av dem som undrar hur lagen ska fungera. I Yle Västnylands webbomröstning fick hennes fråga också flest röster.

Ordningsreglerna följs inte

Synnöve Mansikkaniemi bor i ett radhus i två våningar i Lövkulla. Bostädernas har små bakgårdar som ligger tätt inpå varandra med en staketanordning mellan sig.

Strömkarlsgränd i Karis Lövkulla.
Bildtext Strömkarlsgränd i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

I bostadsbolaget i finns totalt 29 bostäder. I ordningsreglerna står redan nu att man ska hänsyn till grannarna då man röker. Men det finns de som inte bryr sig om sådana förordningar, säger hon.

- Det måste tydligen finnas något som säger att det är förbjudet. De som är envisa tycker att de har rätt att röka på sin egen balkong.

Inflammerat mellan en del grannar

Själv har hon rökande grannar, men det är inte något större problem eftersom de är borta största delen av sommaren.

- Jag tror nog att de kollar om vi är ute på balkongen eller terrassen. Men det händer att vi går in om de sitter ute och röker eftersom det inte är trevligt att det luktar rök runtomkring.

Synnöve Mansikkaniemi.
Bildtext Synnöve Mansikkaniemi.
Bild: Yle/Minna Almark

Synnöve Mansikkaniemi har diskuterat saken med sin granne och de har en bra relation. Men hon känner till grannar i bostadsbolaget där problemet inte ens går att diskutera. Speciellt i loftbostäderna utan gård har det uppstått problem.

- Man säger att man röker var man vill så länge det inte finns ett förbud.

Mycket är oklart

Husbolagets styrelse undrar nu av vem det ska ansöka om rökförbudet. Och vad händer om ett rökförbud utfärdas – ska man ringa till polisen om någon ändå röker? undrar Mansikkaniemi.

- Blir det böter eller kan man till och med kasta ut den som sitter och röker ur bostadsbolaget?

Husbolaget bestämmer själv

Förslaget i den kommande tobakslagen är att husbolaget ansöker om rökförbud av kommunen. Mer specifikt än så är lagförslaget inte, säger Kari Paasio på Social- och hälsovårdsministeriet.

- Vi ville inte bestämma det i lagen. Det beror på husbolaget om man vill att styrelsen eller bolagsstämman ansöker om förbudet.

Finlands Fastighetsförbund utgår i alla fall från att det är bolagsstämman som ansöker om rökförbudet, säger rådgivningsjurist Tapio Haltia.

- Ett rökförbud är en sak som berör boendet på ett betydande sätt. Därför anser vi att styrelsen inte har befogenheter att fatta det beslutet, utan ärendet borde gå till bolagsstämman, säger han.

Cigarett.
Bildtext Den som röker måste höras och få en chans att åtgärda problemet.
Bild: Yle/Minna Almark

Innan husbolaget ansöker om rökförbud ska den som röker höras. Dessutom rekommenderar fastighetsförbundet att bolaget utreder om det finns tekniska möjligheter att avhjälpa olägenheten, säger Haltia.

- Den som röker ska också beredas möjlighet att själv åtgärda problemet.

Alla tidigare försök att råda bot på rökningsproblemet ska finnas uppräknade i papprena. Försöken till åtgärder ska med andra ord dokumenteras i anhållan om rökförbud, säger han.

- Men jag vill understryka att vi inte vet när lagen träder i kraft och exakt hur den kommer att se ut.

Smidigare procedur

Hittills har man enbart haft möjlighet att ansöka om rökförbud med stöd av hälsoskyddslagen. Det är en besvärlig process där man måste kunna bevisa att grannens rökning medför en fara för hälsan. Meningen med den nya lagen är att göra det lättare att få till stånd ett rökförbud.

- Nu räcker det att rökningen stör, säger Kari Paasio på ministeriet.

Polisen ska inte kopplas in

Det är kommunens representant som ska avgöra om det finns fog att utfärda ett rökförbud i ett husbolag.

Representanten kan sedan förorda vite, som man måste betala ifall man röker till exempel på balkongen. Om det inte hjälper blir vitessumman större.

Men att bryta mot rökförbudet är inte en orsak att vräka en person från sin bostad, säger Kari Paasio. Polisen ska heller inte kopplas in då någon röker på fel plats.

- Det här är en administrativ och inte en straffrättslig fråga.

Paasio uppskattar att den nya tobakslagen blir verklighet i slutet av juni.

Lagen kan innebära mera jobb

I Västnyland är Sydspetsens miljöhälsa den myndighet husbolagen ska kontakta om man vill införa ett rökförbud.

Katianna Kuula
Bildtext Katianna Kuula leder hälsoövervakningen.
Bild: Yle

Katianna Kuula som är direktör för hälsoövervakningen säger att det finns en hel del som är oklart när det gäller procedurerna kring förbudet. Bland annat är övervakningen ett frågetecken.

- Om lagförslaget går igenom som det nu ser ut så kan det göra proceduren smidigare. Men om det går så långt att vi måste vidta åtgärder så kan det nog bli väldigt arbetsamt. Om vi ska sätta ett vite så måste vi ha grunder att döma ut det och det betyder övervakning.

Ett försvinnande problem

I Västnyland vållar rökning betydligt mindre problem bland grannar än i större städer, där man bor tätt inpå varandra i våningshus. Västnylänningarna verkar klara av att komma överens, säger Katianna Kuula.

- I större städer har balkongrökningen inneburit mycket arbete för myndigheterna. Som en representant för en myndighet hoppas jag förstås att folk alltid skulle försöka komma överens sinsemellan först.

Målsättningen med tobakslagen är att få folk att röka mindre, påpekar Kuula.

- Folk röker allt mindre och det kan hända att det här är ett problem som inte existerar om 20 år, säger hon hoppfullt.

Skriv in frågor

Om det finns flera frågor som du vill att Yle Västnyland ska rapportera om ska du fylla i frågeformuläret!

Insamlingen av frågor har avslutats. För nyhetstips kan du vara i direktkontakt med Yle Västnyland.

Diskussion om artikeln