Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibboborna är friskare än finländare i genomsnitt

Från 2016
Uppdaterad 24.05.2016 12:55.
Sockengården i Sibbo och blommor i september
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Sibboborna mår bra. Det framgår ur kommunens första omfattande välfärdsberättelse. Till exempel är barnfamiljernas inkomst- och boendesituation bra.

Kommunfullmäktige i Sibbo godkände kommunens första omfattande välfärdsberättelse den 16 maj.

Välfärdsberättelsen utarbetas som ett verktyg för kommunens anställda, tjänstmän och förtroendeorgan en gång per fullmäktigeperiod.

De anställda kan använda den för att fördjupa sin förståelse för hur välfärden utvecklas i Sibbo, vilka områden som behöver förbättras och vilka planer som finns för välfärdsarbetet.

Få låginkomsttagare i Sibbo

Befolkningens sociala och ekonomiska struktur i Sibbo är relativt god. Riskfaktorerna för välfärden är färre än i genomsnitt i Finland.

Andelen låginkomsttagare är liten – bara drygt fem procent av barnen under 18 år bodde i hushåll med låga inkomster. I hela landet är andelen 14,5 procent.

Mängden trångbodda barnfamiljer har minskat och det sker en positiv utveckling i barnens sociala förhållanden.

Bra utbildning och välbefinnande

Sibboborna är också bättre utbildade än i Finland i genomsnitt. Hälsotillståndet, det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan hos den arbetsföra befolkningen är på en god nivå. Utvecklingen är positiv.

Sysselsättningsläget i Sibbo är tillfredsställande och det är sällsynt att någon får utkomststöd en längre tid.

Knappt tio procent av Sibboborna under 75 år behöver regelbunden hemvård. Sibboborna är också mindre sjuka än i landet i genomsnitt.

Enligt välfärdskoordinator Leena Pääkkönen-Tarvainen bygger invånarnas välfärd på en välfungerande vardag.

– Utöver det materiella innebär välfärd också att tillvaron är intressant och meningsfull, att man hör till en social gemenskap och kan påverka sådant som är viktigt för en själv, säger hon.

Diskussion om artikeln