Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö hamn känner inte till illa behandlade grisar

Från 2016
Uppdaterad 25.05.2016 07:04.
Finnmerchant anlöpte hangö hamn för första gången.
Bildtext Tusentals smågrisar exporteras via Hangö hamn.
Bild: Yle/Tove Virta

Omlastningen av tusentals grisar som sker i Hangö hamn sägs vara brutal och grisarna påstås skrika och lukta. Från Hangö hamns sida känner man inte till att brutalt beteende skulle ha förekommit.

Västnylänningar har frågat sig hur det står till med de gristransporter som syns köra längs västnyländska vägar. De har destination Hangö hamn.

Sydspetsens miljöhälsa får flera klagomål per månad om de tusentals grisar som varje månad transporteras till Hangö hamn för att lastas om där för att sedan transporteras till Polen. Omkring 6000 smågrisar per månad exporteras endast för företaget HK Scans del från Hangö och mängden har den senaste tiden ökat rekordartat.

Billigt att föda upp grisar i Polen

Smågrisar förs till Polen för att gödas upp. Företagen drar nytta av att Finland är ett land med få djursjukdomar, medan maten och slakten är billigare att föda upp grisar på i Polen. Dessutom säger köttproducenterna att orsaken till att djuren transporteras långt är överproduktion.

Grisar lastas på en djurtransport
Bild: Yle/Malin Ekholm

Transporterna är olagligt långa. Tumregeln är att en resa får ta 24 timmar, men resorna kan ta mycket längre, enligt livsmedelsverket Evira. Resan som Svenska Yles Spotlight följde med var också längre än vad lagen tillåter. Transporterna sker utan lagstadgad paus.

Evira har inte heller fått in några rapporter om hur resan gått, vilket krävs.

Då grisarna lastas om i Hangö hamn uppstår också några timmars väntan. Där lastas grisarna om ute på hamnområdet sent på eftermiddagen och fartyget avgår sent på kvällen. Allt mellan noll och tio resor går ut från hamnen varje vecka.

Fem frågor till Hangö hamns direktör

Hur ser du på påståendena som Spotlight fått ta del av, att grisarna hanteras brutalt i hamnen, hamndirektör Anders Ahlvik?

- Jag känner inte till ett sådant uttryck, att det skulle ha förekommit sådant. Men jag kan tänka mig att när man flyttar levande djur från en plats till en annan så ska de fösas iväg på något sätt. Det är förknippat till ett visst ljud och ännu värre lukt. Jag kan tänka mig att det är vad en del människor reagerat på.

När folk reagerade på att grisarna skrek och luktade på hamnområdet så sades hamnen ha valt ny plats för omlastningen, så långt bort som möjligt. Hur är det med den saken?

- När den här verksamheten började så var man väldigt nära Korsmansgatan. Det byggdes om till ett Ropax-område och då flyttade man det mot Smörmagasinet. Där tog området slut och nu under min tid så har de varit på lagerplan A, vad jag känner till.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik.
Bildtext Anders Ahlvik
Bild: Yle/Minna Almark

Ahlvik har jobbat som hamndirektör i ett och ett halvt år. Gristransporterna från Hangö uppges ha börjat för ungefär tre år sedan.
Omlastningen sker olika dagar på olika ställen då lagerplan A är ett stort område. Allt sker utomhus.

Beror flyttningen på att Hangöborna har reagerat och ni har fått klagomål på det här?

- Nej definitivt inte. Till min kännedom har inte kommit sådana klagomål som skulle ha föranlett sådana åtgärder. Det är mer ett bekymmer att få området att räcka till så de ställer sig där var det finns en ledig plats.

Grisarna åker från Hangö till Paldiski och resan tar drygt 3 timmar.

- Själva sjötransporten tar de inte skada av och de har endast varit en kort tid på väg då de kommer till hamnen. Det här övervakas ju väldigt noggrant av myndigheterna, hoppas jag. Jag tror att allting går rätt till.

Vad har hamnen för ansvar för gristransporterna?

- För oss är det viktigt att allt går rätt och lagligt till. Längden på transporten kan jag inte uttala mig om vad som är rätt och riktigt. Jag känner inte till slutdestinationen. Men för oss är det viktigt att vi vet att myndigheterna följer med det här. Jag är helt övertygad om att den finska köttindustrin följer upp sina transporter noggrant.

Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö.
Bildtext Hamnområdet är stort och grisar omlastas på olika ställen.
Bild: YLE/Christoffer Westerlund

Kan ni göra något om myndigheterna inte gör sitt jobb, inte kollar tillräckligt?

- Vi måste förlita oss på att de myndigheter som övervakar transporter av levande djur vet vad de gör och tar i beaktande djurens behov. Vi har svårt att vara av annan åsikt än vad övervakande myndigheter är.

Det är hamnordningen som styr vad för sorts gods som får gå genom hamnen. Det enda som förbjuds är mycket farligt gods, såsom explosiva och radioaktiva ämnen.

Lastbilar med grisar på bildäck

Tiotusentals smågrisar säljs till Polen – resan ofta olagligt lång

I år har över 30 000 grisar transporterats till Polen.

Diskussion om artikeln