Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN:s anseende hotat efter fredsbevararnas sexuella övergrepp

Från 2016
franska trupper i CAR
Bildtext Franska trupper i Centralafrikanska republiken.
Bild: EPA/LEGNAN KOULA

Efter att i årtionden ha mörkat sexuella övergrepp som fredsbevarare har gjort sig skyldiga till är det svårt för FN att få ett slut på problemet. Att bygga upp förtroendet för de så kallade blåhjälmarna i de samhällen där räddarna blev förövare är en enorm utmaning.

Sexuellt våld har alltid varit en aspekt i krigföring. Men fredsbevarare är inte på plats för att kriga - de är på plats för att skydda civilbefolkningen. När de istället visar total respektlöshet genom att våldta civila blir det extra vidrigt.

Under våren har några fall i konflikthärjade Centralafrikanska republiken fått mycket uppmärksamhet.

Oftast handlar det om att fredsbevarare köper sex av unga flickor och pojkar mot mat, vatten, någon dollar eller andra förnödenheter.

I mars åkte FN:s speciella representant för säkerhet till Centralafrikanska republiken för att träffa lokala ledare.

Några flickor berättade under besöket hur de år 2014 hade bundits fast av en fransk befälhavare som tvingade dem att ha sex med en hund.

Hundratals misstankar om sexuella övergrepp

Mellan åren 2008 och 2013 undersökte FN 480 misstankar om sexuellt utnyttjande och sexuellt våld.

Största delen av brotten hade begåtts i Liberia, Haiti, Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan.

I en tredjedel av fallen var offret minderårigt.

Ett fall kan ändå innebära flera offer, eftersom FN räknar det som ett misstänkt fall om till exempel tio fredsbevarare förgriper sig på fem flickor, säger organisationen Aids-Free World.

karta över FN:s fredsbevararoperationer
Bildtext FN har 16 aktiva fredsbevararoperationer, den största finns i Demokratiska Republiken Kongo. De gröna operationerna är sådana där det finns finländska styrkor med, men där finns också andra länders styrkor. Siffrorna är storleken på den uniformerade styrkan.
Bild: Yle/Timo Kallio

Källa: FN.

Ifjol dokumenterade FN 69 misstankar och bara i januari och februari i år har redan 25 misstankar om sexuellt utnyttjande dokumenterats. Det är bara toppen på isberget.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sparkade ifjol chefen för fredsbevararna i Centralafrikanska republiken efter upprepade skandaler, men det verkar inte ha haft nämnvärd effekt.

– Under de senaste sex månaderna har man ändå talat mer om det här än under de senaste 30 åren, det börjar kännas som om FN fattar att det här inte kan få fortsätta, säger Ibrahim Gambari.

Han var Nigerias utrikesminister under 1980-talet och har varit chef för Afrikanska unionens och FN:s gemensamma fredsbevararoperation i Darfur i Sudan och var nyligen i Finland på en tillställning.

En del soldater gör vad de vill med civilbefolkningen

FN:s människorättschef Zeid Ra'ad Al Hussein har kallat sexuellt våld för den grymmaste människorättskränkningen som finns, speciellt mot människor i nöd.

Bland de fall som har kommit fram under våren finns bland annat ett där tio fredsbevarare utnyttjat både flickor och pojkar sexuellt.

De kom från Bangladesh, Marocko, Niger, Senegal och Demokratiska republiken Kongo, och är en del av FN:s Minusca-styrka i Centralafrikanska republiken.

Också soldater från Gabon, Burundi och Frankrike har pekats ut.

Fredsbevarare i Haiti i april 2011
Bildtext FN har haft fredsbevarare på Haiti i ett decennium och där kom många fall av sexuellt utnyttjande fram.
Bild: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

I andra fall har tonåriga flickor våldtagits av soldater ur EU:s Euforstyrka.

I Frankrike ställdes ifjol 14 soldater inför rätta misstänkta för att ha tvingat barn till sexuella handlingar i utbyte mot mat och vatten. Frankrike är inte en del av Minusca-styrkan utan har en egen operation i landet, Operation Sangaris.

”De vet att de kommer undan”

– Sexuellt utnyttjande och våld har alltid funnits där och FN har inte gjort tillräckligt. Det finns kända fall där människor som upprepade gånger har gjort sig skyldiga till sexuellt utnyttjande bara har flyttats till andra styrkor. Det här händer för att de vet att de kommer undan, och de har fått komma undan med det alltför länge, säger Gambari.

På 1990-talet kom det fram fall där FN:s fredsbevarare var inblandade i prostitution i Kosovo och Bosnien. Kvinnor hade sålts och tvingats till prostitution.

Också på Haiti, i Sierra Leone, Liberia, Kambodja, Östtimor och Demokratiska Republiken Kongo har det hänt. För att nämna några.

ban ki-moon med sin dåvarande specialrådgivare ibrahim gambari
Bildtext Ibrahim Gambari med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i Burma när Gambari arbetade som Bans specialrådgivare.
Bild: EPA/NYEIN CHAN NAING

Från Kongo finns exempel där soldater hade köpt sex av övergivna föräldralösa barn mot en betalning på två ägg.

Använda kondomer låg utspridda kring lägren och vaktposterna, kommer det fram i FN:s egen utredning.

– En aspekt är den ekonomiska makten de har. De åker till söndriga samhällen där det finns desperata unga män och kvinnor. De har mycket pengar men saknar en förståelse och empati för det lokala samhället, fortsätter Gambari, som talar med erfarenhet efter sina år som chef för fredsbevararna i Darfur.

FN:s försök har inte lett någonstans

Nyligen öppnades en del arkiv från andra världskriget som blottade sexuella övergrepp under kriget. Men det var egentligen först under kriget i Bosnien som det här blev ett känt fenomen, för då kom det rakt in i våra vardagsrum.

Det säger Helena Ranta, professor och rättstandläkare som har varit med i många krig och katastrofsituationer.

Hon är också ordförande för den finländska avdelningen av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

– Det har blivit allt mer vedertaget att våldtäkt är ett vapen. Att det här i flera fall har lyfts fram i domarna mot förövarna är en viktig markering, säger Ranta.

För över tio år sedan publicerade FN:s nuvarande människorättschef Al Hussein, som då var FN-ambassadör för Jordanien, en väldigt kritisk rapport om sexuella övergrepp inom fredsbevararstyrkorna.

fn:s människorättschef zeid ra'ad al hussein
Bildtext FN:s människorättschef, Zaid Ra'ad al Hussein från Jordanien har länge försökt få slut på de sexuella trakasserierna.
Bild: EPA/SANDRO CAMPARDO

Han försökte också utarbeta instruktioner för att försöka förhindra sexuella övergrepp i framtiden. I instruktionerna som arbetades fram står att FN inte på något sätt får göra lidandet värre för de sårbara i samhället.

Det verkar inte ha haft stor genomslagskraft.

Det beror på att FN inte har tagit problemet på tillräckligt stort allvar, säger Helena Ranta.

– FN:s trovärdigeht smulas sönder i länderna där brotten begås, men också internt inom organisationen. Det finns mekanismer mot det här och exakta instruktioner för hur man ska gå till väga. Men det finns stora skillnader i kulturerna. De finska fredsbevararna får noggranna instruktioner, men vi måste komma ihåg att andra kulturer skiljer sig mycket från vår kultur.

Många fredsbevarare kommer från krigshärjade länder

Juha Kilpiä är pensionerad generalmajor och har varit med i fem fredsbevararoperationer. Han säger att det krävs förändringar i utbildning, attityd och inställning, ledarskap och disciplin för att råda bot på sexuella övergrepp.

Det krävs ett nytänk i hela kulturen inom FN.

– Jag har inte varit med om att det i mina egna trupper skulle ha funnits ingredienser till katastrof, men det är klart att det har kommit upp enstaka fall. Jag stöder fullständigt FN:s nolltolerans i den här frågan, säger han.

Bildtext Juha Kilpiä har tjänat i fem olika fredsbevararoperationer, som major i två FN-operationer, som biträdande generalsekreterare för en mission och som befälhavare i en EU-Natooperation.
Bild: Yle

– Som befälhavare har man ändå det problemet att man inte kan ingripa om man inte vet om någonting, säger han vidare.

Ett problem är att en del av fredsbevararna kommer från länder som själva är i krigstillstånd – som till exempel Kongo. Landet har kallats världens våldtäktshuvudstad och våldtäkt har varit ett frekvent vapen i det komplicerade inbördeskriget i de östra delarna av landet.

Soldater från olika länder får helt olika utbildning och förberedelse för sitt uppdrag, och de som kanske bär på trauman från krig i sina egna hemländer och skulle behöva mer stöd är ofta de som får allra minst stöd.

– Vi måste se till att alla som åker har en förståelse för den kulturen de åker till så att de kan identifiera sig med människorna det är meningen att de ska skydda, säger Ibrahim Gambari.

”Uteslut länder som begår övergrepp”

Juha Kilpiä påpekar att man får olika svar av en finländare, en senegales och en kines om man frågar vad sexuellt ofredande innebär.

– Världsuppfattningen är så olika och man kan inte agera bara utgående från sin egen världsuppfattning. Men när det kommer till kritan är det helt klart att förståndet säger att man inte våldtar och mördar kvinnor.

Enligt Gambari arbetar FN nu mer förebyggande än tidigare, och generalsekreterare Ban Ki-moon är hård med nolltoleransen och har efterlyst att förövarna och länderna de kommer från ska namnges och pekas ut – ”naming and shaming” på engelska.

FN:s fredsbevarare i gränsområde mellan Israel och Syrien
Bildtext Att ordna gemensam träning för alla fredsbevarare oberoende av land skulle bli för dyrt, säger Ibrahim Gambari.
Bild: Atef Safadi / EPA

Gambari tycker att man borde vara ännu hårdare mot de länder där fredsbevararna har gjort sig skyldiga till övergrepp.

Länder där det har hänt upprepade gånger borde inte få ha fredsbevararstyrkor, tycker han. Är man säker att man blir straffad är det en avskräckande faktor.

– Om de är ovilliga att straffa dem som har gjort sig skyldiga, varför skulle det internationella samfundet då fortsätta att anlita dem? En del länder bara samlar ihop folk och skickar iväg dem utan träning eller förståelse för konfliktlandet, säger Ibrahim Gambari.

Förövarna straffas i sina hemländer

Det är de skyldiga ländernas uppgift att utreda misstankar om sexuella övergrepp, men så sker inte alltid.

Demokratiska Republiken Kongo och Niger hör till dem som i de färskaste fallen inte undersökte anklagelserna mot sina trupper, vilket ledde till att FN startade en egen undersökning och skickade hem den kongolesiska styrkan från Centralafrikanska republiken.

Men hotet att skicka hem fredsbevararna kan också leda till att länder istället väljer att mörka misstänkta fall – och så fortsätter det i samma skala som förr.

– Det är rätt radikalt att tänka att ett land med tiotusen fredsbevarare inte skulle få fortsätta för att några har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp. Men det beskriver hur allvarligt det här problemet är och något måste göras åt saken. Men man måste vara försiktig så man inte överreagerar utan har is i magen, säger Kilpiä.

Fredsbevarare i Kongo-Kinshasa
Bildtext FN:s största fredsbevararstyrka finns i Demorkatiska Repubilken Kongo - och därifrån kommer också många fredsbevarare.
Bild: UN Photo/Yasmina Bouziane

De sexuella övergreppen har allvarligt skadat FN:s rykte, speciellt i ögonen på dem de är där för att skydda, säger Gambari. Att få drabbade samhällen att återfå förtroendet för FN-soldaterna kan vara väldigt svårt.

– Det är mycket, mycket illa. Det som några få håller på med är som ett rötägg som genomsyrar allting. Vi har 170 000 fredsbevarare och bara några få är inblandade samtidigt som hundratals dör i tjänst efter att ha tjänat fredsbevarandet fläckfritt.

Är kvinnor lösningen?

Ett sätt att få slut på de sexuella övergreppen som har presenterats är att få in fler kvinnor i styrkorna. Att det nu har blottats fall har också tillskrivits det faktum att det nu finns fler kvinnor i fredsbevararstyrkorna än någonsin.

– Problemet har lyfts fram mer nu när det finns fler kvinnor i fredsbevararstyrkorna. För lokalbefolknignen är det inget nytt, utan det har pågått länge. Det är bra att det kommer fram och att katten lyfts på bordet, säger Kilpiä.

Det tyder på att det har funnits ett tyst samförstånd om att sexuellt utnyttjande är ett nödvändigt ont och en biprodukt av fredsbevarandet.

– I en fredsbevararstyrka med kvinnlig befälhavare tror jag att det verkligen skulle vara nolltolerans, säger Ibrahim Gambari.

Rättstandläkare Helena Ranta trivs bra i Åminnefors.
Bildtext Helena Ranta har bland annat tvingats agera människosköld, men har själv aldrig utsatts för sexuella övergrepp.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Han påpekar att Ban Ki-moon har tillsatt fler kvinnor på höga poster i FN än någon tidigare generalsekreterare, men att det ändå inte är tillräckligt.

– Det är inte proportionerligt med behovet. Kvinnors kunskap och empati med offren skulle behövas i större utsträckning.

Som exempel nämner han Darfur där han själv var chef för fredsbevararstyrkan.

– Vi hade tre miljoner människor i läger för interna flyktingar. Vem är bättre än kvinnor att relatera till andra kvinnor och barn, som är de huvudsakliga offren i krig och konflikter?

Helena Ranta är delvis inne på samma linje.

– Till exempel kvinnor som har blivit våldtagna har säkert lättare att tala om det med andra kvinnor än med män. Det här är också en kulturfråga, vissa länders styrkor har mycket kvinnor, andra inga alls, säger hon.

”Fredsbevararna fryser konfliker”

Trots att de sexuella övergreppen är ett verkligt stort problem säger Ibrahim Gambari att vi måste försöka att inte stämpla hela fredsbevarandet.

Han påpekar att det dör fler fredsbevarare än någonsin förut, något han såg på nära håll i Darfur, där det har dödats över 230 människor, både soldater och annan FN-personal.

– Vi måste lyfta upp dem som lämnar sina hem och gör uppoffringar och aldrig begår brott, speciellt de som gör den ultimata uppoffringen.

Han beklagar också att afrikanerna oftast ses som dem som tar emot hjälp, trots att de också är fredsbevarare.

– Det är ofta afrikaner som är på plats. Utan Afrikanska unionens styrkor skulle al-Shabaab kanske redan ha tagit över hela Somalia.

Ibrahim Gambari ser också större problem i hela fredsbevarandet. I nuläget är det främst så att fredsbevararna fryser konflikter – de kommer inte åt rötterna till dem.

– Se på Kongo, FN har varit där sedan 1960-talet och konflikten är långt ifrån löst. Politiken borde komma i första ledet också på marken så att lösningar kunde nås. Fredsbyggande är mycket komplicerat. Fredsbevararna måste också bära ansvar och FN måste göra mycket mera för att få ett slut på de sexuella övergreppen.

Diskussion om artikeln