Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ungas uppfinningar utmanar invanda rutiner i företag

Från 2016
Uppdaterad 24.05.2016 21:50.
Maria Sundin, studerande vid Aaltouniveristetet förevisar en kontorsprototyp
Bildtext Maria Sundin visar en prototyp av nya kontorsutrymmen, som gruppen utvecklat för Phillips.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Företagen söker febrilt efter nya produkter och tjänster för att hävda sig på den internationella marknaden. Och trots stora forskningsanslag, kan unga team utmana invanda rutiner på företagen.

- Jag tror att de har varit rädda för att någon ska bevisa att de tänkt fel. Men det håller på att förändras, och företagen värdesätter att någon utmanar deras idéer med nya koncept. Jag ser att det starkt håller på att förändras, säger Edward Landtman som studerar på Aalto universitetet.

Han har deltagit i den årliga produktutvecklingskurs där företag inbjuds att leverera ett problem som studentteamen utmanas att lösa.

- Kone gav oss i uppdrag att halvera vikten på hissdörrarna, och tack vare vår lösning kom vi fram till att vi också lyckas minska på det utrymme som krävs i hisschakten, säger Landtman.

De uppfann hissen på nytt - Spela upp på Arenan

Kolfiberdörrar sparar enormt

Gruppens hissprototyp har visats för bolaget och mottogs väl. Ett löfte om patentansökan finns också.

Kone själv inser att man blir blind

Edward Landtman

- Jag tror att en ökad förståelse för nya material möjliggjort för oss att använda kolfiber för konstruktionen.

Utöver en ny uppfinning och några studiepoäng till slutexamen, tycker Landtman att kursformen ger stor behållning för det kommande arbetslivet. Jonas Eklöf som agerat ledare för Team Everest håller med.

Airbus ville få ordning på skräpet - Spela upp på Arenan

- Jag har lärt mig att administrera en internationell grupp, något som är omöjligt genom de teoretiska studierna. Dessutom är det enormt roligt att se konkreta resultat av ett studieprojekt, säger Eklöf då han visar upp deras nya sophanteringslösning som tagits fram för flygplanstillverkaren Airbus.

Fler bolag ryms med

Kalevi Ekman, som är professor i produktutveckling på Aalto, fungerar som primus motor för kursen. Han ser en klar beställning från näringslivet att få draghjälp med innovationerna.

- Företagen är de som bäst vet vilka problem de har. Och vänder de sig till oss kan vi erbjuda tvärvetenskapliga grupper som kan arbeta fram lösningar, säger Ekman.

Han säger att projekten sponsoreras av industrin så att kostnaderna inte blir betungande för universitetet. Det skulle enligt Ekman finnas utrymme för flera företag att komma in med projektförslag. Och Lars Stormbom som är produktchef på mätinstrumenttillverkaren Vaisala är inne på samma linje.

Det är svårt att mäta nyttan i pengar, men tillskottet är närmast ovärderligt.

Lars Storbom, Vaisala

- Visst satsas det inom företagen mycket pengar på produktutveckling. Men det är så lätt att tänka i samma banor när man jobbar med samma koncept från år till år. Därför är det närmast oersättligt att få de här fräscha tankarna från studenterna, säger Stormbom efter flera år av samarbete med Aalto-studenterna.

Stormbom är övertygad om att speciellt de mera traditionella företagen kunde få en kick av nytänkande från universiteten. Och den ekonomiska insatsen är så marginell att det borde löna sig för vem som helst att utlokalisera en del av problemlösningen till de studerande.

- Dessutom har vi insett att det här är ett ypperligt sätt att rekrytera folk. Man ser på ett helt annat sätt hur de jobbar om man jämför med vilken rekryteringsprocess som helst, säger Stormbom.

Företagskontakt ger jobb

Studenterna som deltagit ser också att de praktiskt inriktade kurserna ger en annan beredskap för arbetslivet än teoretiska föreläsningar.

- Helt plötsligt måste man bedöma själv vad som är viktigt och hur man resurserar tiden. I arbetslivet är det ingen som säger vad man ska läsa och vad som kommer i tentan, säger Maria Sundin som studerar formgivning och produktutveckling.

Också från Aaltos sida har man sett att de praktiskt inriktade kurserna uppnår de eftersträvade synergierna.

Jag tror på konceptet och så här jobbar Aalto, så det kan bli stort.

Pia Rydestedt, Aaltouniversitetet

- Dels får företagen nya innovationer som i förlängningen kan kommersialiseras. Men det kan också betyda att de studerande får en fot in på företagen och sedan erbjuds jobb, säger Pia Rydestedt som är studieplanerare på Aalto