Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa universitet forskar i vindkraftsbuller

Från 2016
Uppdaterad 24.05.2016 21:57.
Vindkraftverket i Fränsviken i Larsmo
Bildtext Vindkraftverket i Fränsviken i Larsmo
Bild: Yle/Kjell Vikman

Vindkraften byggs ut i rask takt i landet och det innebär att det också blir mera klagomål på buller. Forskardoktor Petri Välisuo vid Vasa universitet säger i en artikel i studenttidningen Vox cordis att det behövs mera forskning och mindre rykten kring vindkraftsbullret.

Vasa universitet har nyss startat ett forskningsprojekt kring bullret och störningseffekterna från bullret.

Buller påverkar på många sätt

Diskussionen kring vindkraftsbullret och effekterna av det är intensiv. Den här våren blev det en mediestorm kring ett påstående från en före detta europarlamentariker som misstänkte att bullret var orsak till att höns dog på en gård i Siikainen. Enligt tidigare forskning har bullernivån en koppling till den upplevda störningsnivån men de individuella variationerna i upplevelsen är stora.

Forskardoktor Petri Välisuo undersöker vindkraftsbuller inom ramen för projektet Wind SoMe vid energiteknikenheten vid Vasa universitet. Undersökningen sker med hjälp av mätstationer, mobiltillämpningar och väderprognosmodeller.

- Mätningar pågår som bäst i vindkraftsparken i Honkajoki. Avsikten är att undersöka alla de uppmätta parametrarnas påverkan på varandra, säger Petri Välisuo.

Med hjälp av mobiltelefontillämpningar samlas data kring bullret in av de personer som deltar i undersökningen. När alla data kombineras kan man få fram statistiska regler kring upplevelsen av bullret , till exempel vid olika väderförhållanden.

Datainsamlingsskedet räcker ett år och pågår till början av nästa år, analysen av det insamlade materialet pågår samtidigt. Slutrapporten blir klar nästa år men vissa delresultat blir klara redan i år.

Bullerstörningar från vindkraftverk anses idag vara den största faktorn som hindrar acceptansen och utbyggnaden av vindkraften. Forskningen som görs kan enligt Välisuo vara till nytta för vindkraftsindustrin, den offentliga förvaltningen och invånare.

Omtvistat ämne kräver kurage av forskare

Det krävs enligt Välisuo kurage av forskare att gripa sig an ett så omtvistat ämne som vindkraftsbuller. Resultatet av forskningen är överlag efterlängtad på fältet men det finns också andra åsikter.

- Jag har uppmanats att "tända brasan med mina bullermätningar", säger Välisuo.

Vid sidan av arga aktivister har också en del av vindkraftsindustrin ställt sig tveksam till forskningsprojektet.

- Vågar man släppa fram forskare och mäta och vad är det egentligen för sorts forskning är synpunkter som framförts, säger Välisuo.

Tekes finansierar projektet

Tekes finansierar bullerforskningen inom ramen för INKA programmet. Yrkeshögskolan Novia, VTT och Villmanstrands tekniska universitet är samarbetspartners plus ett antal företag.

Flera projekt på gång

Vasa universitet är också med i ett annat projekt som nyligen startat, Wind Center of Excellence (WindCoe). Det projektet finansieras via Botnia- Atlantica programmet. Avsikten är att skapa ett brett inriktat kunskapscenter inom vindkraftssektorn som gemensamt kan söka finansiering.

Diskussion om artikeln