Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Luftläckor, mögelsporer och svag ventilation i Lovisaskolor

Från 2016
Uppdaterad 24.05.2016 19:19.
Lovisa gymnasium.
Bild: Yle / Hanna Othman

Lovisa har utrett gymnasiets, högstadiets och idrottshallens skick. Eleverna i båda skolorna flydde den dåliga inneluften på våren. Nu är utredningarna klara.

I Lovisa gymnasium finns det fukt på en del ställen i bottenbjälklaget. Där det var fuktigt hittade konsultföretaget som gjorde undersökningen avvikande lukt. Lukten kommer av att golvbeläggningen faller sönder av fukt. I ett av klassrummen i gymnasiets tillbyggnad finns också asbest i golvbeläggningen.

renoveringen av golven i lovisa gymnasium april 2016
Bildtext Golvmaterialen i gymnasiet började bytas ut i april.
Bild: Yle/Stefan Härus

Gymnasiet borde tätas

Gymnasiebyggnadens konstruktioner borde tätas på flera ställen och ventilationen är bristfällig. Till klassrummen strömmar inte tillräckligt mycket luft. Det kan leda till att elever och personal får huvudvärk och känner att luften är unken.

I alla dammprover från tilluftskanalerna hittades rikligt med mögelsporer och även pollen och isoleringsmaterialet bergull. Enligt utredningen tyder det på brister i ventilationens filter.

Lovisa gymnasium byggdes år 1909 och utvidgades år 1950.

Asbest också i högstadiet

Lovisanejdens högstadium kommer att rivas i framtiden, men staden har låtit granska huset i fall man vill använda det tills den planerade nya skolan är byggd. Huset och en tillhörande verkstad med fasad av rött tegel byggdes 1969.

I högstadiet är ytterväggarnas och bottenbjälklagets konstruktioner torra, men mineralullen och skiljepappen inne i väggen har ställvisa mikrobskador. Också i ett rörschakt hittades mikrobskador.

Ytterväggens innerskal är otätt och skiljepappen är i kontakt med inneluften, vilket leder till att orenheter kan komma ut i inneluften. Golvmaterialen i flera rum i högstadieskolan innehåller asbest.

Lovisanejdens högstadium
Bildtext Lovisanejdens högstadium byggdes 1969. Nu är huset evakuerat.
Bild: Yle/Sune Bergström

Enligt konsulten borde alla skadade material avlägsnas och skarvar mellan väggar, golv och tak tätas, precis som i gymnasiet på granntomten. Ventilationskanalerna borde rengöras och ventilationen justeras så att alla rum får tillräckligt med ny luft.

Högstadieskolan i Lovisa har också en skild verkstadsbyggnad på sin gård. Där är bland annat golvet i ventilationens maskinrum fuktskadat, sannolikt av kondensvatten. Också i verkstaden innehåller en del golvmaterial asbest.

Lovisa idrottshall
Bildtext Idrotthallens golv är i skick.
Bild: Yle/Sune Bergström

Få problem i idrottshallen

I närheten av gymnasiet och högstadiet ligger Lovisa idrottshall, och de som använder den har klagat på dålig luft. Också där lät staden konsulterna öppna golvet på ställen där konstruktionerna ligger på marken.

Det visade sig att alla byggmaterial i golvet är i skick. Inga luftläckage hittades heller i hallen.

I två rum var fuktvärdena förhöjda och lukten avvikande, troligen på grund av otäta avloppsanslutningar. Dammproven innehöll en liten mängd bergullsfibrer, men inte så höga halter att det skulle förklara varför hallens användare upplever att luften är dålig.

Diskussion om artikeln