Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Husägare vid Gennarby träsk grundade vattenandelslag

Från 2016
Vatten i ett glas.
Bildtext Gennarbyborna jobbar för vattenkvaliteten.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

I Gennarby i Raseborg har ortsborna bildat andelslaget Nytorps Vatten. Många hushåll ska nu anslutas till vatten- och avloppsnätet. Samtidigt kartläggs hur vattenkvaliteten förbättras.

Andelslaget ska förse mellan sex och åtta hushåll med avlopps- och vattenledning som sedan kopplas till kommunens system. Samtidigt som vatten- och avloppsledningarna grävs också optisk fiberkabel och elkablar ner i marken. Allt ska bli klart i år.

Vatten- och avloppssatsningen följs också noggrant upp. Det sker inom ramen för ett stort nytt miljöprojekt i Östersjöländerna, Village Waters. Målet med hela projektet Village Waters är att ta reda på hur vattenreningen påverkar miljön. Projektet får betydande stöd av EU. I Västnyland är det föreningen Västra Nylands vatten och miljö som håller i trådarna för miljöprojektet.

Föreningen har anställt Bernhard Lundström som planerare för samarbetsprojektet. Han blir verksamhetsledare för andelslaget Nytorps Vatten och fungerar som lokal representant för Village Waters.

Arbetet pågår i flera år så man får veta hur vattenkvaliteten förändras då de flesta hushållens avloppsvatten går till reningsverk.

Gennarby träsk och den omgivande bystrukturen var en lämplig samarbetspartner för Village Waters.

Bernhard Lundström ocj Guy Källberg, här vid grävarbeten på Rusthållsåsen, är optimistiska.
Bildtext Bernhard Lundström leder Nytorps Vatten
Bild: YLE / Robin Lindberg

Gennarbyborna ska höras

Nu behövs en kartläggning av samtliga fastigheters dricksvattens- och avloppslösningar för att få en tillräckligt noggrann beräkningsbas. Västra Nylands vatten och miljö kommer därför att kontakta alla fastighetsägare i området. Det är frivilligt att svara, betonar föreningen. Man kan svara antingen muntligen eller skriftligen.

De fast bosatta Gennarbyborna har länge kämpat för nya avloppslösningar.

Diskussion om artikeln