Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Textning, teckenspråk, syntolkning – så här gör vi vårt innehåll tillgängligt för alla

Från 2016
Uppdaterad 16.05.2018 16:20.
Exempel på svenskspråkig programtextning på Yle Arenan.

Har du svårt att höra vad som sägs i tv?

Textning

Yle producerar undertextning av två olika slag: översättningstextning och programtextning.

Översättningstextningen är alla finländare vana vid att läsa när det talas ett främmande språk i ett tv-program. Yle har översättningstextning i alla program på främmande språk. Yle Fems och största delen av Teemas program textas till både svenska och finska.

Programtextning innebär att ett svenskspråkigt program textas till svenska och ett finskspråkigt program till finska. Programtextning finns främst till för tittare med nedsatt hörsel – över 700 000 personer i Finland. Textningen är också till nytta för invandrare, personer som studerar språket och exempelvis föräldrar som vill skruva ner ljudet på tv:n när barnen sover. Yle har ålagts att förse praktiskt taget samtliga tv-program på finska och svenska med programtextning, med några undantag.

Du får fram textningen genom att välja holländska som textningsspråk (i HD-mottagare "nedsatt hörsel" el. dyl.). Programtextningen kan följas också via text-tv. På Arenan får du fram textningen via txt-ikonen nere i rutan.

Läs också: Textning på Yles kanaler

Teckenspråk

Yle sänder dagligen tv-nyheter på finskt teckenspråk samt ger ut webbvideor på Yle Arenan och i sociala medier. På söndagar sänds en veckoöversikt över de viktigaste nyhetshändelserna under veckan. Även riksdagens frågestund, valprogram och andra viktiga händelser tolkas till finskt teckenspråk.

Yle har under de senaste åren ökat utbudet av sagor på finskt teckenspråk för barn på Yle Arenan. Av Lilla Tvåans serier har avsnitt från bland annat Seikkailukone, Unelmajuttu och Riku och Rami tolkats till finskt teckenspråk. De finns på Yle Arenan.

Yle producerar följande innehåll på finskt teckenspråk på sina kanaler och Yle Arenan:

  • En daglig, fem minuter lång nyhetssändning på finskt teckenspråk kl. 16.55 på Yle TV1 och Yle Arenan
  • Det finskspråkiga programmet Viikko viitottuna (ungefär Veckan tolkad till teckenspråk) sänds söndagar kl. 11.05. Programmet behandlar ämnen som berör hörselskadade samt de viktigaste nyheterna
  • Videoklippen Lyhyesti viitottuna behandlar förmiddagens viktigaste händelser i korthet på finskt teckenspråk. Klippen finns tillgängliga på Yle Arenan och på sociala medier (Facebook, Twitter)
  • Yle visar enligt tradition de viktigaste valdebatterna på finskt teckenspråk i repris i tv samt resultatkvällens sändning som direktuppspelning på Yle Arenan.
  • Riksdagens frågestund tolkas till finskt teckenspråk i Yle TV1
  • A-studio på tisdagskvällar tolkas till följande dags reprissändning till finskt teckenspråk
  • Presidentens mottagning på självständighetsdagen. Sändningen visas också som direktuppspelning på Yle Arenan.
  • Presidentens nyårstal visas på Yle Arenan samtidigt som tv-sändningen.

Se nyheter på finskt teckenspråk på Yle Arenan.

Har du nedsatt syn eller svårt att läsa textningen?

Ljudtextning

Så som programtextning riktar sig till hörselskadade tjänar ljudtextning personer med nedsatt syn eller lässvårigheter. Ljudtextning går ut på att texten i rutan förvandlas till syntetiskt tal. Tittarna kan ta del av tjänsten genom att ange holländska som ljudval i sin mottagare. Yle har ålagts att tillhandahålla ljudtextning till alla program med översättningstextning inom ramen för public service.

Syntolkat innehåll

Syntolkning är en tjänst som går ut på att synförnimmelser beskrivs med ord för synskadade. Yle har sedan 2017 ökat mängden syntolkade program.

Du får fram syntolkningen genom att välja holländska som språk i din mottagare.

Yle har även prövat en mobilapplikation som heter MovieReading. Med hjälp av denna applikation kan användaren själv välja var och när man ser på ett program med syntolkning. MovieReading är i Yles fall tänkt att användas i samband med Yle Arenans syntolkade program.

Läs mera om syntolkning på finska.
Läs mera om MovieReading -applikationen på finska.

Tillgänglighetserkännandet stämpeln Saavutettavuus huomioitu

Yles nyhets- och sportsidor har fått ett tillgänglighetserkännande med stämpeln Saavutettavuus huomioitu (ung. Tillgänglighet beaktad). Stämpeln ges som ett erkännande för webbplatser som beaktar olika specialgruppers behov.
Läs mera om stämpeln Saavutettavuus huomioitu (på finska).

Studerar du finska eller har du lässvårigheter?

Nyheter på lätt finska

Yles nyheter på lätt finska rapporterar dagligen nyheter på lättförstådd finska. Nyheterna riktar sig exempelvis till personer som vill lära sig finska eller till dem som inte kan läsa.

Yles nyheter på lätt finska finns i radio och på webben, anpassade för personer med svårigheter att förstå tal eller skriven text. Bland annat många äldre lyssnar på nyheter på lätt finska. Invandrare och utlänningar som vill lära sig finska har också nytta av nyheterna.

Nyheterna på lätt finska sänds kvällstid på Yle Radio Suomi och dagtid flera gånger dagligen på Yle Mondo. Yle har också börjat sända nyheter på Yle TV1, vardagar klockan 15.05.
De ämnen som behandlas avgränsas på ett tydligt sätt och bara det väsentligaste berättas.

På Yle Arenan hittar du flera nyheter på lätt finska.

Varför erbjuder vi dessa tjänster?

Enligt lagen ska Yle arbeta för att främja jämställdhet, tolerans, kulturell mångfald samt växelverkan mellan kulturer.

Specialtjänsterna främjar tillgängligheten på Yles tjänster och tjänar förutom specialgrupperna också övriga användare. De senaste årens tekniska utveckling har gjort det möjligt att ta i bruk nya tjänster.

Textningsskyldigheten

Yle har sedan 2018 ålagts att texta alla finsk- och svenskspråkiga tv-program, med vissa undantag.

Textningsskyldigheten är en stor utmaning för Yle, eftersom den tekniska utvecklingen på området fram till 2017 varit långsammare än väntat och det fortfarande inte är möjligt att erbjuda högklassig textning i många direktsända debattprogram. Yle har också ett journalistiskt ansvar för textningens kvalitet, tittarna kan inte erbjudas textning med många innehållsfel eller sådan textning som i verkligheten inte förbättrar innehållets tillgänglighet. Därför textas en del av de direktsända programmen inom ett dygn för reprissändningen i tv och Yle Arenan.

Som långsiktigt mål har Yle att texta alla tv-program och det kommer att ske då tekniken gör det möjligt.

Nya tekniska lösningar, som artificiell intelligens och taligenkänning, kan i framtiden ge nya alternativ för bland annat textning av direktsända tv-program. Yle vill vara en drivkraft och föregångare i den här utvecklingen till exempel via projekt som MeMad. Taligenkänning kunde exempelvis användas för att göra radioprogram mer tillgängliga för döva och personer med nedsatt hörsel.

År 2018 fortsätter Yle arbetet med att utveckla sina metoder för direkttextning.

På andra språk