Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Omstridda planen för Porla i Lojo går vidare trots protester

Från 2016
Uppdaterad 30.05.2016 20:13.
Porla i Lojo.
Bildtext Många Lojobor vill att Porla inte ska röras.
Bild: Yle/Petra Thilman

Planen för hotell och bostäder i grönområdet Porla vid Lojo sjö i stadens centrum föreslås nu läggas fram till påseende. Under planeringens gång har invånare och berörda parter hörts och nu finns ett förslag till ny detaljplan för området.

Området Porla har naturvärden och är ett viktigt friluftsområde för Lojoborna mitt i centrum av staden.

En karta som visar var Porla ligger i Lojo.
Bildtext Lojos absoluta centrum ligger bara cirka 200 meter från Porla.
Bild: Google.

Målet med ändringen av detaljplanen är bland att se till att det finns tillräckligt med områden för rekreation i Porla, att befrämja förutsättningarna för fotgängare och cyklister, att bevara naturvärden och värna om kulturhistoriska värden.

Samtidigt har byggföretaget Lemminkäinen Talo också fått en planeringsreservering i en del av området för att bygga hotell och bostäder.

Oroliga invånare

Lemminkäinen har tid till slutet av år 2016 att hitta en lösning till området Porla-Aurlax som både företaget och staden är nöjda med. Efter det förfaller planeringsreserveringen.

Det är Lemminkäinen som står för kostnaderna för den förändrade detaljplanen.

För Lojo stad har särskilt hotellbiten varit viktig.

Merparten av planen håller kvar Porla som ett grönområde, men bland invånare finns det en oro för att området förlorar sin charm och sitt rekreationsvärde då det vid en del av stranden ska byggas våningshus och hotell.

En snögubbe.
Bildtext Lojoborna trivs året om i Porla.
Bild: Yle/Petra Thilman

På webbsidan adressit.com pågår en namninsamling för att bevara Porla. Adressen har samlat närmare 1 500 namn.

Oeniga politiker

Stadsplaneringsnämnden beslutade på tisdag (24.5) föreslå stadsstyrelsen att förslaget till plan läggs fram till påseende.

Nämnden var ändå inte enig utan beslutet kom med siffrorna 7-6. De som motsatte sig förslaget vill att planen remitteras för ny behandling och att man stryker området för våningshus vid stranden.

Porla i Lojo.
Bildtext Porla är ett lugnt men populärt område med kulturhistoriska värden.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ordföranden Ilkka Lähteenmäki (Saml.) röstade för att planen går vidare tillsammans med Lassi Huhtala (Centern), Päivi Kuitunen (Saml.), Merja Nevalainen (Sannf.), Juhana Salmenpohja (Saml.), Pirjo Sjögren (Meidän Lohja) och Jari Åström (Vf).

Det var Leena Levonperä (SDP) som föreslog att ärendet remitteras för ny behandling med henne röstade Irmeli Järvinen (Vf), Iiro Jääskeläinen (SDP), Juha Lipponen (SDP), Rolf Oinonen (Gröna) och Piritta Poikonen (Sannf.).

Uppdaterat 30.5.2016: Stadsstyrelsen i Lojo skulle ta ställning till frågan 30.5, men ärendet drogs bort från listan.

Vad är Porla?

Porla är ett område vid Lojo sjö alldeles i centrum av Lojo. Genom området går ett populärt promenadstråk som löper längs med Lojo sjös stränder.

Området ligger invid badstranden Aurlax och alldeles nära hälsocentralen i Lojo centrum. Lojos absoluta centrum kring torget och busstationen ligger bara några kvarter ifrån.

Biologen Hugo Lagus grundade år 1916 en fiskodling i Porla vid Lojo sjö. Området var tidigare sjöbotten som hade blivit tillandning då Lojo sjös yta sänktes med flera meter på 1860-talet. Fiskbassängerna grävdes för hand.

Området var känt för sina källor och namnet Porla kommer från ljudet av porlande vatten i anordningarna. Numera finns det inte lika mycket källor i området och bassängerna som finns kvar fylls med sjövatten.

Lojo stad har ägt Porla sedan år 1981. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet hyrde Porla mellan åren 1978 och 1995. Efter att staten lämnade Porla har det bedrivits småskalig fisk- och kräftodling i området.

Området har värdefulla naturvärden med bland annat 16 dammar och en lund på cirka 1,1 hektar. Hela planområdet är cirka 16 hektar, men i det ingår också 3,5 hektar vatten.

Källa: Västra Nylands vatten och miljö rf

En sothöna simmar omkring i en av de tidigare fiskodlingsbassängerna i Porla.
Bildtext Många fåglar trivs i bassängerna och är inte alls rädda för människor.
Bild: Yle/Petra Thilman

Diskussion om artikeln