Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Intressenter – öppen interaktion

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2018 09:50.
Flicka blir intervjuad av Yles reportrar.
Bild: Pirkko Tainio / Yle

Det är viktigt för oss som public service-bolag att föra en kontinuerlig dialog med finländarna, olika medborgarorganisationer, myndigheter, beslutsfattare och andra samhällsaktörer.

Interaktionen mellan finländarna och Yle är värdefull för bolagets utveckling. Dialogen förs både på webben och under olika öppna tillställningar.

Hur vär har Yle lyckats i interaktionen med finländarna 2017? graf
Bild: Yle

Publiken delaktig i programmen

Interaktionen på webben och i sociala medier växer både inom programinnehåll och kundbetjäning.

De åsikter som framgår i undersökningar, medborgardiskussion, intervjuer och användarpaneler ingår också i Yles strategiarbete och programplanering.

Publiken medverkar också i programmakandet genom att bland annat föra fram idéer eller ge förslag på nyhetsämnen. Lyssnarna och tittarna kan också kommentera och ställa frågor direkt under sändningar, önska musik eller delta som studiopublik.

Publikens medverkan är allt oftare en del av programkonceptet. Exempel på detta år 2017 var Hula Hula Finland, Strömsös temahelheter som lockar folk att själva skapa något nytt och serien Vårt land! som inspirerade tittarna att skapa egna kortfilmer utifrån Yles arkivmaterial. Hösten 2018 driver Yle i samarbete med andra aktörer en riksomfattande kampanj för att främja digitala färdigheter. Målet med kampanjen är att uppmuntra finländarna att göra mera tillsammans, att lära sig och delta.

Kontakt med beslutsfattare och myndigheter

Yle har på grund av sitt specialuppdrag tät kontakt med riksdagen, kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och andra myndigheter. Kommunikationsministeriet bereder den lagstiftning som berör Yle och representerar staten på Yles bolagsstämmor. Yles verksamhet ingår också i de områden undervisnings- och kulturministeriet behandlar.

Exempel på inhemska och internationella samarbeten

  • Rundradiobolag: Yle är en aktiv medlem i Europeiska radio- och tv-unionen EBU:s arbetsgrupper och kommittéer. Yle samarbetar också med övriga europeiska public service-bolag – antingen direkt eller som medlem av Nordvision.

  • Säkerhetsmyndigheterna: Yle förbereder sig inför kris- och undantagssituationer och utvecklar systemet för sändning av myndighetsmeddelanden tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen.

  • Meteorologiska institutet och Försvarsmakten: Regelbundna besök ingår i läroplanen för de rikstäckande försvarskurserna.

  • Olika religiösa samfund: Inom ramen för Rundradions övervakningsorgan för andaktsprogram för Yle en fortlöpande dialog med alla aktiva kristna kyrkosamfund i Finland.

Yles intressenter 2015

Möten och dialog

I intressenternas arbete ingår också möten och träffar med olika organisationer, aktörer och samarbetspartner inom mediebranschen.

Yle besöks årligen av flera tusen personer från bland annat företag och läroinrättningar. Vi träffar regelbundet representanter från ungdoms-, idrotts-, yrkes- och kulturföreningar, samt personer som arbetar för organisationer som stödjer specialgrupper.

Yle tar årligen emot upp till 10 000 besökare. Från och med hösten 2015 har Yle arrangerat öppna, avgiftsfria guidade rundvandringar i Böle och Tammerfors.

Under guidningarna diskuteras Yles uppdrag, ekonomi och mål och besökarna bekantar sig med bolagets innehållsproduktion.

Med jämna mellanrum håller Yle öppet hus och arrangerar diskussionstillfällen för publiken. Yle upprätthåller också kontakten till tidningar och digitala mediebolag.

Intresset för Yle växer bland andra internationella mediebolag. Yle gästas av mediebolag från de flesta europeiska länder och också från andra kontinenter. De främsta dragplåstren är Yles finansieringsmodell, den multimediala nyhetsproduktionen, förnyade flexibla kontor, webbutvecklingen och strategin.

På andra språk