Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Jojk, duodji och kolt är samekulturens hörnstenar

Från 2016
Uppdaterad 02.02.2018 15:43.
Samhällslära - Vetamix: Den stilla kampen: Samisk uppblomstring - Spela upp på Arenan

Efter en lång tid av assimilationspolitik har samisk kultur under de senaste decennierna åter fått blomstra. Idag jobbar man för att lyfta fram det samiska och stärka folkgruppens samhörighet.

Traditionell sameslöjd är en stor stolthet och den samiska musiken har tagit sig nya uttryck då den mött de moderna, västerländska musikstilarna. År 1986 togs den samiska flaggan i bruk och sedan 1992 har man firat samernas nationaldag den 6 februari. 2004 var dagen första gången med i almanackan.

I serien "Den stilla kampen: Samisk uppblomstring" lär vi oss mera om samisk kultur via samiska konstnärer.

Jojk

Jojken är samernas traditionella sångsätt. Då man jojkar uttrycker man en känsla eller ett minne av någon eller något genom melodi, rytm, ord, stavelser, ansiktsuttryck och gester. Man jojkar med andra ord inte om något, utan man jojkar något.

Artisten Mari Boine
Bildtext Artisten Mari Boine har gjort samisk musik känd internationellt.

Här kan du lyssna till ett exempel på traditionell nordsamisk jojk (mp3)..

Orden i jojken är ofta fåtaliga, då jojkar man i stället på olika stavelser som t.ex. lul-la, lui-lu och nu. Inom det samiska området finns det tre huvudsakliga jojkdialekter (nordsamisk, syd- och västsamisk samt östsamisk) som både melodiskt och rytmiskt kan skilja sig avsevärt från varandra.

Jojkens betydelse är ändå gemensam; den är ett sätt att kommunicera på, ett sätt att minnas och berätta om personer, djur, platser och andevärldens väsen.

Jojken har således haft många viktiga sociala funktioner i den samiska tillvaron. Var och en hade nämligen åtminstone en personlig jojk som beskrev individens karaktär och egenskaper, positiva som negativa.

Personjojkarna uppkom och utvecklades av familj, släkt och vänner och var en viktig del av identiteten.

Personjojken användes i många sammanhang. Om det t.ex. uppstod en konflikt mellan två personer kunde de uttrycka sin frustration genom att lägga in otrevliga ord i den andras jojk. Likaså kunde man visa sin uppskattning och kärlek till någon genom att jojka den personen. Att jojka sig själv ansågs dock opassande.

Simon Marainen jojkar på Jokkmokks vintermarknad.
Bildtext Jojk handlar om att uttrycka en känsla eller ett minne i rytm och melodi. Den själsliga närvaron är viktig.

Duodji

Duodji [two´tji] är ett samiskt ord för slöjd och konsthantverk. Hantverket har alltid spelat en viktig roll i den samiska kulturen.

Traditionellt tillverkades alla kläder och redskap av vad man kunde samla från näromgivningen och den nomadiska livsstilen krävde att allt man ägde skulle vara praktiskt och lätt.

Silversmeden Randi Marainen i sin verkstad.
Bildtext Randi Marainen är silversmed och tillverkar samiska smycken.

Att man inom familjen kunde tillverka sina egna saker var nödvändigt och färdigheterna gick i arv från vuxna till barn. Av vrilar (knotiga utväxter på träd) slöjdade man t.ex. förvaringskärl medan skor och kläder syddes av skinn, päls och senor.

Andra typiska slöjdmaterial är renhorn, ben, trä, fiskfjäll, näver och rötter. Av handelsmän fick man också senare köpt material som ullgarn, kläde och metaller.

En nahppi, ett kärl för renmjölk.
Bildtext Det här är en nahppi, ett kärl som samerna använde när de mjölkade renar.
Bild: Norsk Folkemuseum
Samisk smyckeskonst i silver och renhorn.
Bildtext Silver och renhorn är vanliga material inom samisk smyckeskonst.

Idag är hantverket en viktig del av den samiska kulturen och den konstnärliga utformningen har också fått en mer betydande roll. Kläderna och föremålen är mycket uppskattade och håller hög kvalitet. Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji är en intresseorganisation vars varumärke garanterar äkta samiskt hantverk.

En skoltsamisk huvudbonad för kvinnor.
Bildtext En skoltsamisk huvudbonad för kvinnor med pärlbroderi. .
Bild: Juha-Pekka Inkinen/Yle

Samedräkten

Då samerna ännu levde så gott som isolerade från andra kulturer gjordes kläderna enbart av djurhudar och plaggens utseende varierade inte mycket.

Men då man började idka byteshandel med omgivande folk blev det vanligare med fler material att sy och smycka kläder med. Då började skillnader i dräktens design framträda i form av färg, snitt, detaljer och tillbehör.

Numera kan klädseln ge ledtrådar om vilken trakt man kommer ifrån, liksom bärarens ålder och civilstånd.

Dräkten utgörs av kolt, byxor, huvudbonad, skor, skoband, bälte och sjal eller tennbroderat barmkläde. Klassiska färger är blått eller svart, rött, grönt och gult, smyckena är ofta gjorda av silver och mannens kolt är vanligen kortare än kvinnans.

Tidigare var den traditionella samedräkten vardagsklädsel men i dagens samhälle bärs den främst vid festliga tillfällen och är en viktig symbol för samhörighet och identitet.

I Sverige och Norge bärs dräkten endast av samer men i Finland har varianter på den även använts som rekvisita inom turismbranschen, vilket många anser vara respektlöst.

Samer från Enontekis iklädda traditionell dräkt.
Bildtext Samedräkten i Enontekis.
Bild: Juhaiisakki Koivisto

Tro

Den äldsta, skriftliga källan man känner till om samisk religion är från 1100-talet. I den berättas det om en samisk schaman, s.k. nåjd, som med hjälp av sin trumma försätter sig i trans för att hela en sjuk person.

Den traditionella, samiska religionen klassas som naturreligion och den liknar många andra ursprungsfolks religioner.

Den dåtida världsbilden utgick från att världen är indelad i tre sfärer; den underjordiska, den jordiska och den himmelska. I alla tre dimensioner fanns det gudar och väsen och man kunde kommunicera med dem genom olika riter.

Jord och vatten och allt annat i naturen var levande och för ett gott, friskt liv skulle man leva i harmoni och visa respekt för hela sin omgivning.

På 1600-talet inledde kyrkan sin missionsverksamhet i Sápmi. Man skulle kristna de hedniska samerna och man byggde kyrkor, samlade in och brände upp trummor och andra religiösa föremål.

Samerna tvingades överge sina religiösa seder och jojken bannlystes. Fastän samerna fogade sig efter kyrkans regler levde ändå en del av den traditionella religionen kvar i dold form.

En samisk nåjdtrumma av renskinn.
Bildtext En samisk nåjdtrumma av renskinn.
Bild: Juha-Pekka Inkinen/Yle


Uppgifter för fördjupning:

 1. Diskutera: Att osynliggöra något kan vara minst lika illa som att ge något negativ uppmärksamhet. I programmet minns same Randi Marainen sin skoltid: ”Vi fick bara lära oss om den norska kulturen och historien. Vi lärde oss inget om samisk historia. Därför tänkte vi att det samiska språket och kulturen inte var bra, då det inte sattes något värde på den.”
  Fundera på i vilka andra sammanhang man kan identifiera liknande fenomen.
 2. Jojken kan vara ett sätt att kommunicera på utan att använda egentliga ord. Då ord lämnas bort ger man mer utrymme för något annat. I TV-programmet Talang Sverige 2014 får vi se hur det går till. Fundera på vad det är i uppträdandet som berör åhörarna så kraftigt.
 3. Modern samisk musik finns i olika stilar. Bekanta dig med några moderna samiska artister i nedanstående Youtube-klipp eller genom att självständigt göra sökningar på nätet.

  Sofia Jannok (World music)
  Låt: Viellja jearrá
  Album: Áhpi (2013)
  Se musikvideon på Youtube.

  Intrigue (Hard Rock/HeavyJoik)
  Låt: Orbina
  Album: Heavyjoik (2002)
  Lyssna på låten på Youtube.

  Amoc (Hiphop)
  Låt: Nortenos legioon
  Album: Amok-Kaccâm (2007)
  Lyssna på låten på Youtube.

  Niillas Holmberg & Roope Mäenpää
  Låt: Muhto Don
  Album: Manin guottán girjji fárus (2011)
  Se musikvideon på Youtube.

 4. De traditionella materialen, mönstren och formerna gör samiskt konsthantverk intressant och originellt. Jämför olika hantverkares arbeten för att se vad de har gemensamt. Upptäcker du några ofta förekommande symboler eller mönster?
  Tips på sajter med samiskt hantverk:
  http://www.sameslojd.se/
  http://www.nordicway.se
  http://www.sagat.fi/shop/
  http://www.fredrikprost.com/portfolio/
  http://www.lsj.se/
  http://www.sarakka.com/
  http://www.miessidesign.com/

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln