Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Se upp med gamla nödraketer ombord

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 11:08.
Sjöräddningsbåten Wärtsilä Rescue i Vasa.
Bildtext Gamla nödraketer fungerar inte nödvändigtvis som de ska, därför skärps nu reglerna.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Den som står i beråd att besikta sin båt, ska se till att nödraketerna ombord inte är gamla.

Förbundet Segling och båtsport initierade redan för några år sedan en ny regel om att enbart den giltighetstid som tillverkaren angett på nödraketerna gäller.

Efter en övergångsperiod på tre år godkänner besiktningsmännen nu inte längre raketer vars datum gått ut.

Nödraket i förpackning med datumstämpel.
Bild: Yle/Monica Forssell

Nödraketer har en giltighetstid på tre eller fyra år, men tidigare ansåg man att bara handelsfartyg behövde förnya sina nödraketer enligt bäst före-datum medan fritidsbåtar kunde använda sina raketer upp till tre år efter att datumet gått ut.

Enligt Martti Laisi, ordförande för båtsäkerhetskommittén vid förbundet Segling och båtsport har det dessvärre visat sig att gamla nödraketer inte alltid fungerar som de ska och att det kommit ut nya märken av sämre kvalitet på marknaden.

Mikael Huldén, som besiktigar båtar inom Airisto segelsällskap, tror att det också handlar om en ansvarsfråga.

- Vem bär ansvaret om det sker en olycka till sjöss och nödraketer vars giltighetstid gått ut inte fungerar? Är det då förbundet eller vem?

På frågan i hur pass hög grad föreningens medlemmar hörsammat den nya regeln gällande nödraketer svarar Huldén att det nog säkert finns de som tycker att det igen införs en ny onödig regel.

- Men nittionio procent av båtfolket har inte varit i en sådan situation som krävt att de använt nödutrustning. De som varit med om olyckor till sjöss vet att det inte lönar sig att pruta på säkerheten.

Mikael Huldén, båtbesiktare för ASS.
Bildtext Mikael Huldén, ordförande för Airisto segelsällskaps båtbesiktningsnämnd.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det är förbundet Segling och båtsport som upprätthåller systemet med båtbesiktning i Finland och alla båtar som hör till en sådan båtklubb som är medlem av förbundet måste besktigas. Förbundet har ungefär 330 medlemsföreningar som i sin tur har cirka 60 000 registrerade båtar.

Myndigheterna rekommenderar att det finns nödraketer ombord, men kräver det inte.

Många affärer tar emot gamla raketer i samband med att kunden köper nya.

Nödraketer på marken.
Bild: Yle/Monica Forssell