Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anvia: Vi har följt lagen

Från 2016
Uppdaterad 30.05.2016 10:55.
Anvias butik På Stora Långgatan i Vasa.
Bildtext Anvias butik På Stora Långgatan i Vasa.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Anvia anser att man inte handlat mot aktiebolagslagen i samband med att personalföreningen samlade in fullmakter hösten 2014. Men revisorn som utförde granskningen kan inte ge ett fullständigt säkert svar.

Granskningen var ett krav från Elisa som ställdes under vårens bolagsstämma förra året. Elisa ansåg att Anvias ledning agerat och betalat för personalföreningens insamling.

Personalföreningen på Anvia vill att bolaget fortsätter vara lokalt och självständigt.

Anvia meddelade om revisorns utlåtande igår, onsdag.

Pengar till personalföreningen

Det visade sig att Anvia de facto betalat ut 34 160 euro till personalföreningen för utskickandet och insamlandet av fullmakter.

Anvia har fått tillbaka 24 860 euro från personalföreningen. Det var pengar som gick till utskickandet av fullmakterna (14 260 euro) och ett stöd till personalföreningens avdelning i Seinäjoki (10 600 euro).

Nu ska man kräva tillbaka återstående 9300 euro som användes till de postkostnader som uppstod när aktieägarna skickade tillbaka fullmakterna till Anvia.

- Det är en försiktighetsåtgärd som vi gör trots att bolaget har en skyldighet att motta fullmakterna, säger Anvias vd Mika Vihervuori.

OK så länge pengarna betalas tillbaka?

Enligt Vihervuori är det tillräckligt för att säga att man inte agerat för ett specifikt syfte.

- Eftersom pengarna krävdes tillbaka kan man säga att företagets resurser inte använts felaktigt, säger Vihervuori.

Så om pengarna inte hade krävts tillbaka, så skulle ni ha agerat fel?

- Den slutsatsen kan man inte heller dra. Fullmakten som skickas ut ska vara neutral och det var den. Samma mall finns på våra webbsidor.

Inga påtryckningar

Dock säger Vihervuori att det i brevet som skickades med fullmakten står att man om man så önskar kan ge sin fullmakt även till personalens representanter.

- Men det fanns inga påtryckningar till att ge sin fullmakt till personalen. I första hand bad man om att aktieinnehavaren skulle använda sin rösträtt på bolagsstämman och det har vi rätt att be om.

Vihervuori anser att man till och med varit lite väl hårda mot personalföreningen i och med att man krävde pengarna tillbaka.

- Men jag tog beslutet om att pengarna ska betalas tillbaka eftersom situationen är så känslig. Tolkar man brevet väldigt strikt kan man kanske anse att det inte är neutralt.

Revisorn osäker

Revisorn som utfört granskningen är Lasse Ingström på Deloitte & Touche.

Han konstaterar att pengarna som betalats till personalföreningen också har betalats tillbaka till Anvia. Förutom summan på 9300 euro, som bolaget nu alltså kräver tillbaka.

Men i sitt utlåtande på fyra sidor skriver han att han inte på något vis kan vara säker på Anvias förvaltning och bokföring vad gäller användningen av resurser, personalresurser och bolagets utrymmen i samband med insamlingen av fullmakter.

För det skulle det krävas en mer grundlig undersökning.

Han konstaterar också att han inte fick någon information om hur personalen använt sin tid till arbetet med fullmakterna. Samma gäller användningen av bolagets utrymmen.

Orsaken är att det inte finns någon sådan information.

- Ledningen har förbjudit sån verksamhet så då följer vi inte heller med om arbetstiden används till det. Men nog är vi rätt säkra på att arbetstiden på det stora hela används på rätt sätt, säger Mika Vihervuori.

Bolagets skyldighet att motta fullmakter

I en kommentar till en tidigare artikel om samma ämne på Yle Österbottens sidor, skrevs att man får lämna in fullmakter i en låda vid Anvias affär på Storalånggatan i Vasa.

Det får bolaget göra, enligt Vihervuori.

- Det hör till bolagets skyldigheter att motta fullmakter.

Så det är inte fråga om användning av personal och utrymmen för att samla in fullmakter?

- Det är inte fråga om användning som strider mot aktiebolagslagen, säger Vihervuori.

Överlag står Vihervuori fast vid att Anvia inte har gjort något som strider mot aktiebolagslagen.

- Och som jag ser det tar revisorn inte ställning till lagligheten i vårt agerande. Han redogör bara för vad vi har gjort, säger Vihervuori.

Revisorn kommenterar inte

Lasse Ingström säger att han inte kan kommentera sitt utlåtande mer utförligt.

- Det är bäst att du vänder dig till Anvia och frågar om deras syn på saken. Det som jag kan säga finns i mitt utlåtande, säger Ingström.

Ingström kommer att delta i Anvias bolagsstämma den 31 maj.

Granskningen har kostat Anvia kring 72 000 euro.

Anvias pressmeddelande hittar du här och revisorns utlåtande hittar du här (båda endast på finska).

Diskussion om artikeln