Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Namninsamling mot tornet vid Världsarvsporten

Från 2016
Uppdaterad 26.05.2016 18:13.
Skiss över Havets hus intill Replotbron.
Bild: Ardok & Holm arkitekter AB

Invånarna i skärgårdsbyarna i Korsholm är inte nöjda med hur Världsarvsporten vid Replot bro planeras se ut. En namninsamling har startats på adressit.com för att alla ska få visa sitt missnöje.

Initiativtagarna till namninsamlingen skriver så här ”Att på bekostnad av ändamålsenliga utställningsutrymmen bygga ett hissförsett 14 meter högt torn i skuggan av en 28 meter hög bro - som i sig själv de facto är ett unikt landmärke - finner vi varken genomtänkt, funktionellt eller estetiskt tilltalande.”

- Vi i skärgården omfattar inte de senaste ritningarna som ligger till grund för bygglovet, säger Linda Ahlbäck, sekreterare i Replot byaråd.

"Tidigare ritningar var bättre"

I höstas hölls ett informationstillfälle kring världsarvet och hur man tillsammans kan skapa något gott. Skärgårdsborna var inbjudna och enligt Ahlbäck fick man då se ritningar som enligt henne hade funktionella och tillräckligt stora utställningsutrymmen.

- Vi ser inte nyttan med ett torn som har hiss. Tillgänglighet kan man skapa på andra sätt, till exempel genom utställningsutrymmen som har möjlighet till virtuella utställningar. Dessutom är tornet hälften så högt som bron och placeras i skuggan av den. Det betyder att man kommer att se bron mer eller mindre underifrån och det ter sig inte optimalt.

De tidigare ritningarna hade enligt Ahlbäck tillräckligt med utställningsutrymmen för att man ska kunna visa upp vad som finns i skärgården och att besökarna lotsas vidare ut i världsarvet.

- Vi tycker inte om att man har skurit ner på utställningsutrymmenas kvadratmetrar och vi tycker inte att tornet är varken vackert eller ändamålsenligt, säger Ahlbäck.

Hon säger att skärgårdsborna samtidigt är glada för att det byggs något.

- Världsarvet är tio år och vi har väntat väldigt länge. Vi uppskattar det här, men vi vill att man tänker till en extra gång, säger Ahlbäck.

Namninsamlingen har startats av Replot byaråd, men byaråden i Björköby och Södra Vallgrund och Norra Vallgrunds skifteslag är också med och vill påverka utformningen av Världsarvsporten.

Diskussion om artikeln