Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg påskyndar tomten för en stor datacentral

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 05:49.
Ett flygfoto över ett planerat industriområde. Skog och byggnader, åkrar.
Bildtext En ny datacentral ryms på det nya området i Horsbäck.
Bild: Raseborgs stad

De nya delarna av Horsbäck mellan Karis och Ekenäs framskrider i ovanligt rask takt. Orsaken är att Raseborgs stad hoppas locka en stor datacentral till den stora tomten som ligger på området.

Planen för området var ännu inte helt färdig när föredragningslistorna för planläggningsnämnden i Raseborg skickades ut. Men till mötet på onsdagen (25.5) kom tjänstemännen med färdigt förslag som nämnden sedan godkände och skickade den vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige.

Tusby fick datacentral, Västnyland nästa?

Tomten som är tänkt för en datacentral är cirka 8 hektar stor och invid den finns ett område för elcentral.

- Det finns inga sådana tomter längs med kustremsan men intresse för sådana tomter finns, förklarar ordföranden för planläggningsnämnden Sven Holmberg från SFP. Han säger ändå att staden ännu inte har något datacentralsföretag i sikte.

När tomten står klar, kan staden höra av sig till dem som vill bygga datacentraler.

- En central byggdes nyss i Tusby. En utredning nyss sa att Europa kommer att få 250 nya hallar på fem år. De här företagen behöver ren luft och svalt klimat. Då ligger Finland väl till, säger Holmberg som tycker att Västnyland har allt som en datacentral kan behöva.

40 hektar, 400 nya jobb

Hela området Horsbäck-Torpet är cirka 40 hektar stort och för närvarande obebyggt. Staden äger över hälften av området och förhandlar om köp med de övriga markägarna.

I och med planen växer det nuvarande Horsbäckområdet söderut med ungefär en fjärdedel och förenas i väster med Langansböle. I den nya planen finns tiotals industri- och lagertomter med en total byggrätt på närmare 80 000 kvadratmeter. I bästa fall kan 400 nya jobb skapas på området.

Artikeln korrigerades torsdagen 26.5.2016 vid 16.50-tiden. Tidigare stod det att planförslaget inte var helt klart när nämnden behandlade det. Men det rätta är att förslaget inte var helt klart när föredragningslistorna skickades ut. Förslaget hann dock bli färdigt till 25.5.2016 när nämnden möttes och godkände det.