Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Ersätt Vårt land med Finlandiahymnen som nationalsång

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 17:10.
Jean Sibelius
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012

Samlingspartiets partistyrelse föreslår att Finlandiahymnen ersätter Vårt land som Finlands nationalsång.

Det är Samlingspartiets unga i Birkaland och Österbotten som inför partikongressen i mitten av juni i skilda motioner föreslår ett byte av nationalsång. I sitt svar på motionerna stöder partistyrelsen förslaget.
- Finlandiahymnen har fosterländska ord och fungerar bättre som låt än Vårt land, säger Tommi Mäki som ordförande för Samlingspartiets unga i Österbotten.

Samlingspartiets unga i Birkaland motiverar sin motion bland annat med att Finlandiahymnens betydelse för den finländska kulturen är mycket större än Vårt lands motsvarande. Vidare konstateras att dikten är skriven på finska, i motsats till Vårt land.

- Det här har inget med språkpolitik att göra, säger Jens Holm, ordförande för Samlingspartiets unga i Birkaland.

Samlingspartiets partiordförande Alexander Stubb tycker det skulle vara en bra idé att göra Finlandiahymnen till nationalsång.

- Det är en av världens vackraste sånger och skulle passa bra för vårt jubileumsår 2017 som en ny nationalhymn för Finland.

Styrelsen konstaterar att ett byte av nationalsång kunde vara ett lämpligt sätt att högtidliggöra Finlands 100-års jubileum nästa år.

V.A. Koskenniemi
Bildtext V.A. Koskenniemi skrev texten till Sibelius hymn Finlandia
Bild: Yles arkiv

Finlandia fick ursprungligen finsk text

Finlandiahymnen är tonsatt av finländaren Jean Sibelius, konstaterar Samlingspartiet, och texten är skriven av V.A. Koskenniemi 1940. (Översättningen till svenska är av Joel Rundt).

Vår nuvarande nationalsång Vårt land, är tonsatt av Fredrik Pacius 1848, till text av den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg och den inledande dikten i eposet Fänrik Ståls sägner. Den finska översättningen är av Julius Krohn 1867.

Finlandiahymnen är en av vårt lands viktigaste fosterländska symboler och förenar finländarna och höjer nationalkänslan, heter det i partistyrelsens svar.

Inte första gången nationalsången diskuteras

Trots att Sibelius inte hade avsett hymnen att bli sjungen som allsång, sägs han ändå ha sagt att det för honom är i sin ordning om "världen vill sjunga den".

Det är inte första gången Finlands nationalssång diskuteras. Ett medborgarinitiativ 2014 som förespråkade ett byte fick inte särskilt stort stöd.

Pacius tonsättning av Vårt land är också esternas nationsalsång. Där heter den Mu isamaa, mu õnn ja rõõm.

Finlandiahymnens svenska översättning:

O Finland, se, din morgonljusning randas,
och natten skingras, hotfullt mörk och lång.
Hör lärkans röst med rymdens susning blandas,
snart rymden fylles av jubelsång.
Se natten flyr och fritt du åter andas.
Din morgon ljusnar, o fosterland.

Stig högt, vårt land, som du ur natt dig höjde.
Den dag dig väntar, fritt och öppet möt
med samma kraft, med samma mod, du röjde,
när träldomsoket du sönderbröt.
Förtrycket aldrig dig till jorden böjde.
Ditt verk dig väntar, o fosterland.