Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Janina Jansson: ABC för ett land i mental förändring

Från 2016
Uppdaterad 29.05.2016 11:25.
Syriska flyktingar väntar på att släppas in i Turkiet vid gränsen mellan Turkiet och Syrien.
Bildtext Syriska flyktingar vid turkiska gränsen.Hur kommer deras framtid att se ut? Och hur välkomnar vi dem som lyckas ta sig till vårt land?
Bild: EPA/SEDAT SUNA

Av de tiotals miljoner människor som befinner sig på flykt från sitt hemland anlände i fjol ungefär 30 000 till Finland. Mottagandet har inte förlöpt helt smärtfritt.

Radioteatern gör i föreställningen Vid gränsen ett försök att närma sig problematiken. I samband med det kan det kännas aktuellt med ett ABC för ett land och en tid i mental förändring.

A

ASYL
är och förblir A och O för den som har förlorat sitt hemland och inleder därför med rätta vårt alfabet.

Men – för oss i mottagarländerna spökar alltjämt begreppet ANNORLUNDA:

”Det som är främmande och annorlunda har i alla tider skrämt både enskilda människor och hela folk. Man tänker sig att det finns något som hotar rådande förhållanden och den livsstil man lever. Det där något representerar ofta främmande seder, traditioner och beteendemönster. Okunskap ger upphov till rädsla och en känsla av överlägsenhet: den egna livsstilen anses vara bättre än andra. När överlägsenhet, okunskap och rädsla kombineras med fördomar – och att ha fördomar faller sig ganska naturligt för människan – kan det i värsta fall resultera i rasism.” (Röda Korsets webbsida)

B

BARN
Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen, och hälften är barn.

Tänk dig, bara för ett ögonblick, att ditt barn är ett av de här 30 miljoner barnen.

C

CYNISM
”Europas stats- och regeringschefer visar brist på verklighetsförankring eller också är de bara cyniska. För varje flykting som har riskerat sitt liv till havs och skickas tillbaka till Turkiet får en annan flykting komma till Europa. Denna kalkyl förminskar människor och förvandlar dem till någon slags bytesvara.” (Läkare Utan Gränser)

D

DEMOKRATIN, den svåra, som ledarna i så många – även europeiska – länder inte tvekar att tumma på. Att skriva om grundlagar upplevs av en del makthavare som ett lämpligt sätt att driva igenom sin politiska agenda.

”Europarådets så kallade Venedigkommission kritiserar skarpt Polens grundlagsreformer. Polens regeringsparti Lag och rättvisa (PiS) har genomfört en rad grundlagsändringar som inneburit en politisk styrning av högsta domstolen och åklagarämbetet.” (Svenska Yle, 11.3 2016)

Eller DIALOG, ett annat grekiskt ord för en annan – och lika svår – nödvändighet.

E

EKONOMIN bakom allt.
”Attitydundersökningar visar att finländarnas inställning till invandrare och flyktingar delvis har varit kopplat till den ekonomiska situationen i landet. Den skärpta tonen i invandringsdebatten i Finland och det övriga Europa kan alltså delvis förklaras med försämringen i världsekonomin.” (Röda Korsets webbsida)

F

FLYKTING
En etikett som gör det så mycket lättare att glömma människan.

Man beräknar att 60 miljoner människor i hela världen just nu befinner sig på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. (Källa: UNHCR)

FAMILJEÅTERFÖRENING
”Reglerna för familjeåterförening för flyktingar har skärpts stegvis sedan 2010. Det har lett till att antalet återföreningar har minskat men nu vill regeringen strama till reglerna ännu mer med en rad ändringar i utlänningslagen. I lagförslaget utvidgas och skärps kravet på en tillräcklig inkomst innan en flykting kan ansöka om återförening av sin familj i Finland.

Inkomstkravet skulle gälla också ensamkommande minderåriga barn, dock med möjlighet till undantag "om barnets bästa så kräver".”

De organisationer, ett tjugotal, som har anknytning till flykting- och integrationsarbetet är mördande i sin kritik av regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen. ” (Anne Suominen, Svenska Yle, 26.2 2016)

G

GRAV
Medelhavet. Mare Nostrum. Semesterhavet. I dag en massgrav för alla dem som aldrig nådde fram. De var ungefär 4000 år 2015. Under 2016 har i detta nu 1375 personer drunknat (Källa UNHCR) och flutit iland på badorterna längs Turkiets och Greklands kuster.

H

HÖGEREXTREMISM
”Det är knappast en slump att den högerextremism vi ser florera i Europa i dag växte sig stark i samband med den ekonomiska kollapsen i Europa. Sättet som de europeiska institutionerna har låtit medborgarna, snarare än bankerna och de ansvariga politikerna, ta smällen för det misslyckade ekonomiska systemet, har skapat en misstro mot hela det demokratiska systemet som är svår att åtgärda med business as usual. På samma sätt som den islamiska radikalismen bottnar i en känsla av missgynnande och utsatthet, har den europeiska extremhögern sina rötter i samma känslor.” (Janne Wass, Ny Tid, mars 2016)

Men också: HOMOGEN. För det homogena Finland.

Under olympiaden 1952 var de afrikanska idrottarna sevärdheter. 60 år och flera flyktingtragedier senare (Chile, Vietnam, Somalia – och nu dagens stora humanitära katastrof) kan Finlands utrikesministerium fortfarande meddela följande:

”Finlands folkmängd i slutet av februari år 2016 var 5 491 750.
Etniskt sett är Finland fortfarande ett ganska homogent land. Cirka tre procent av befolkningen är utländska medborgare.” (Finlands utrikesministerium)

I

ISLAM, ISLAMOFOBI
”Rädsla för vad den massiva tillströmningen av asylsökande skulle betyda för deras samhällen har fått många i Europa att bygga högre murar. Rädsla för terrorism har fått regeringar att kompromissa med mänskliga rättigheter, skuldbelägga flyktingar och underblåsa en ökande islamofobi som saknar motstycke de senaste åren. ”
(Kenneth Roth, ordf. för Human Rights Watch)

J

EX-JUGOSLAVIEN
Cirka 800.000 personer flydde undan kriget till något annat europeiskt land, upp till 4 miljoner personer omflyttades eller blev flyktingar inom ex-Jugoslaviens gränser (källa UNHCR).

Ett memento mori om hur det kan gå när ekonomisk kris i kombination med uppflammande nationalism äter upp en statsbildning inifrån. Och att detta kan hända här och nu, i Europa.

Ett minne från tiden kort innan kriget bröt ut: Den årliga radioteaterfestivalen i Ohrid, Makedonien. Alla de sex republikernas delegater har valt att sitta vid skilda bord, i stället för som alla tidigare år i glad sammanhållning. Iskall stämning, hätska samtal. Ett år senare är kriget ett faktum.

K

KONST
Kan man göra konst av flyktingtragedin? Ett hett samtalsämne. Kan vi svälja den kinesiska konstnären Ai Wei Wei liggande i strandvattnet som lille Alan Kurdi? Ändå: konsten – inte minst teatern – bör ta ställning. Men HUR? Hur inringa allt vad det innebär av mänskligt lidande för den som måste lämna sitt hemland? Hur försöka komma under skinnet på flyktingmotståndaren? Ska man alls göra det? Och går det överhuvudtaget att göra konst av allt det här?

L

LESBOS
Porten mot Europa för största delen av de flyktingar som kommit over havet till Europa. UNHCR beräknar att över 850 000 flyktingar har kommit till Europa via Grekland under 2015 och av dem anlände mer än hälften, 500.000, till ön Lesbos. Under ett dygn i oktober tog ön emot mer än 6200 personer.

En minnesbild: Turkiets kust i början av 2000-talet. Kväll med en sval nattnordan. Mitt emot reser sig Lesbos – eller på turkiska Midilli – ur havet. Vi har klättrat upp till Athena-templets ruiner för att beundra solnedgången. Mörkret faller och snart glittrar ljusen i den lilla hamnstaden där borta. Inga gummibåtar korsar havet den natten eller någon annan natt.

Två syriska flyktingbarn.
Bildtext Med livet framför sig?
Bild: EPA/JAMAL NASRALLAH

M

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
"Så fort någon sätter sin fot på vår kontinent har de samma grundläggande mänskliga rättigheter som alla andra i Europa.”

”Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg har varit mycket tydlig i denna fråga. Våra 47 medlemsländer är skyldiga att garantera grundläggande mänskliga rättigheterna för flyktingar och migranter, och för att göra rättvisa bedömningar i varje enskilt fall. (Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekretarerare)

Behövs det några kommentarer?

Och nu följer raskt N, O, P, R och några av våra mest högfrekventa ord under det gångna året.

N

NATIONALISM

O

ODINSOLDATER

P

POLARISERING. POPULISM.

R

RASISM

Vem hade för bara något år sedan tänkt sig att vi skulle behöva de här orden så ofta?

S

SCHENGENAVTALET, som håller på att smulas sönder.
”En av EU:s grundprinciper är den fria rörligheten och därför ses det passfria Schengensamarbetet som så viktigt. /---/ På grund av att EU har misslyckats med att kontrollera den yttre gränsen så talar allt fler EU-länder för att förlänga de gränskontroller som satts upp för att minska flödet av flyktingar.” (Daniel Olin, Svenska Yle, 2.2 2016)

Eller borde här stå SORG? För all den samlade sorg som flyktingarna bär med sig.

T

TOLERANS
tolerans (franska tolérance, av latin toleraʹntia ’tålighet’, avtoʹlero ’tåla’, ’uthärda’),

”Tolerans mot intolerans frambringar intolerans.
Intolerans mot intolerans frambringar tolerans.
Eller, med andra ord, i frågor om förnuft och frihet måste samhällen såväl som individer göra ett val. Man kan inte ha allting på samma gång.”
(Lars Gustafsson, krönika i Expressen)

U

UTVÄXLING av flyktingar. (se även CYNISM)
”Europarådets parlamentariska församling som består av ledamöter från de 47 medlemsländerna släppte 20.4 2016 en rapport om EU:s flyktingavtal med Turkiet.
”Församlingen anser att EU-Turkietavtalet väcker flera allvarliga frågor om mänskliga rättigheter, både gällande dess innehåll och dess genomförande nu och framledes”
– Som bäst tänjer avtalet och som värst överskrider det gränserna för vad som är tillåtet under europeiska och internationell lag, sade rapportförfattaren Tineke Strik i en kommentar. (Europaportalen.se, 21.4 2016)

V

VINSTER
Människosmugglare beräknas ha förtjänat upp till 1 miljard dollar enbart på transporterna över Medelhavet under år 2015. (Källa IOM, 2016)

Sedan EU-beslutet att skicka tillbaka alla flyktingar som anländer över Medelhavet från Turkiet har människosmugglare börjat utannonsera resor från Turkiet till Italien.

”I en annons på Facebook meddelade smugglarna att den första båten till Italien skulle avgå detta veckoslut från hamnen i staden Mersin. De erbjöd platser för 4000 dollar per person, fyra gånger priset för en resa från Turkiet till Grekland.”
(The Guardian 31.3 2016)

X

XENOFOBI
”Misstron mot det obekanta är en naturlig reflex. I samband med att Finland tar emot några tusen flyktingar från fjärran länder känner en del finländare osäkerhet och till och med rädsla. För de flesta som jag umgås med är mångkultur en självklarhet. Men vad göra med alla de andra? Här menar jag inte xenofober utan normala, välvilliga individer. Särskilt äldre personer som känner en viss förvirring och oro. Att stämpla dem som rasister eller idiotförklara dem är knappast konstruktivt. Att utesluta dem från debatten är som att bara släppa folk med musikgehör till klassiska konserter.”
(Zinaida Lindén: Rädslans anatomi, HBL 22.9 2015)

Y

YRKESKUNSKAP
”Det har varit en stor besvikelse att märka att mina kunskaper inte värdesätts i Finland. Innan jag kom hit jobbade jag som professor vid universitetet i Bagdad och som kirurg. Vill jag bli läkare i Finland måste jag starta från noll, eller egentligen ännu lägre ifrån.” (Nouzad Fouad Hussein, kirurg. HBL 23.12 2015)

Z

ZONER
”Säkra” zoner i Syrien.

”Enligt BBC är målet en zon fri från Islamiska staten (IS), vilket ska stabilisera områdena runt syriska och turkiska gränsen. Uppgifterna kommer efter att Turkiet under senaste veckan tagit betydligt starkare tag mot terrorgruppen IS. En expert som Aftonbladet talat med menar dock att målet med buffertzonen snarare är att jaga bort kurdiska styrkor.” (Aftonbladet, 2.8 2015)

Å, Ä, Ö

ÅSTADKOMMA. ÄNDRA. ÖVERRASKA.

Radioteatern: Vid gränsen

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln