Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu tas trycket på språket

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 14:35.
Marina Lindell.
Bildtext Marina Lindell håller i språkbarometern.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Språkbarometern vill undersöka hur medborgarna upplever att de får service på sitt modersmål. Den här gången riktar man också in sig speciellt på språkliga minoriteter.

Språkbarometern skickades ut till 9000 slumpvis valda personer i början av maj. Den genomförs var fjärde år sedan 2004.

- Med hjälp av Språkbarometern undersöker vi hur bra språklig service man får i kommunen, berättar Marina Lindell som är forskardoktor vid Åbo Akademi.

Språkbarometern görs i samarbete med justitieministeriet, Finlands kommunförbund och Svenska kulturfonden. Nytt för den här upplagan av enkäten är att man fokuserar på den språkliga minoriteten.

- I kommuner med svenskspråkig majoritet skickar vi undersökningen till finskspråkiga och vice versa.

Trots att man i år riktar in sig på de språkliga minoriteterna så är också många frågor de samma som tidigare år.

- Vi vill kunna se hur den språkliga servicen har utvecklats över tid, säger Lindell.

Justitieministeriet hör till några av dem som använder sig av resultaten av språkbarometern. Ministeriet kan använda resultaten till berättelsen om hur språklagen tillämpas.

- Kommunerna kan också använda sig av resultaten och se var det finns brister.

Hoppas på många svar

När enkäten skickades ut senast, 2012, svarade ungefär hälften av de som fick undersökningen.

- Om 40 procent svarar nu är det mycket bra, säger Lindell.

Hon uppmanar alla som fått enkäten att svara. Ju högre svarsbenägenhet, desto större underlag för slutsatser.

Flera som har fått enkänten har redan hört av sig till Lindell för att berätta vad de är missnöjda med vad det gäller service på deras modersmål.

- Men det är också viktigt att man skriver när man är nöjd, så att vi kan ta fasta på det som fungerar bra.

Diskussion om artikeln