Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Havets hus kan komma att byggas utan torn

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 16:43.
Skiss över Havets hus intill Replotbron.
Bildtext Skiss över hur Havets hus skulle se ut med ett utkikstorn.
Bild: Ardok & Holm arkitekter AB

Det är inte säkert att det omtvistade Havets hus intill Replotbron i Korsholm byggs med ett utkikstorn. Efter att en namninsamling startats mot tornhuset kommer man både inom kommunstyrelsen och Havets hus-styrelsen mötas för att fundera om man måste tänka om.

För en vecka sedan fick man bygglov för ett hus på 382 kvadratmeter. I de kvadratmetrarna ingår ett 14-16 meter högt utkikstorn och endast 53 kvadratmeter utställningsutrymmen. Det här har fått Replotborna att se rött.

I höstas bjöds skärgårdsbefolkningen in till möte där de fick ta del av ritningarna och komma med åsikter. Det här uppskattades och man gillade det man såg. Men under våren bantades husplanerna ner och i stället lade man till tornet. Vilket ledde till att en namninsamling startades för att återgå till planerna från i höstas.

Enkät sa utkikstorn

Havets hus styrelseordförande Erik Sjöberg kommenterar namninsamlingen med att Finland är ett fritt land och att man kan starta insamlingar med moderna medel numera.

- Vi bara konstaterar att en sådan har startats och det har de full rätt till att göra, det är inget mer med det. Vi lever efter de beslut vi har bakom oss. Ägarna har full rätt att ändra sig om de vill och om de ändrar sig kör vi enligt det.

Däremot säger Havets hus viceordförande Alice Lillas att det hela är en mycket prekär situation.

- Under ett styrelsemöte kom det fram att folk ville ha ett utkikstorn enligt Forststyrelsens enkät.

Lillas tror att det kommer från att det i de första ritningarna fanns med en inglasad veranda på taket där man kunde se ut över havet.

Bjuder in världsarvsföreningen

Havets hus styrelse kommer att ha ett möte tillsammans med föreningen Världsarvet i Kvarken den sjunde juni. Arkitekten som ritat Havets hus kommer också att bjudas in till det mötet.

- Det är svårt att säga nu vad man kan göra för att jämka ihop det här och därför ska vi hålla ett extra styrelsemöte. Men möjligheterna är väldigt små på den här tomten, säger Lillas.

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att man till kommunstyrelsemötet den 14 juni kommer att förbereda ett informationspaket där två tydliga alternativ läggs fram, det hus som ritades upp i höstas eller det hus med torn som man nu fått bygglov för.

När Yle Österbotten når Ahlberg har han inte de exakta kostnadsuppgifterna att ge men han säger att det skiljer några 100 000 euro mellan alternativen och tornhusalternativet är dyrare.

Budgeten har legat på 1,2 miljoner euro men det har sagts att det kan komma att överskridas något. I en budget på 1,2 miljoner euro äter tornet upp hälften.

Brandväggar satte stopp

Alice Lillas säger att det är synd att de som bor i området och att de i världsarvsföreningen som ska sköta marknadsföringen av området inte tycker att det är en bra lösning.

- Jag skulle gärna återgå till ritningarna som visades i höstas om det var möjligt. För de utrymmen skulle vara större för uthyrning och man kunde samla ett kluster av forskare. Både skärgårdsforskare och kulturforskare, säger Lillas.

Lillas säger att hon förstått det som så att de ritningarna blev omöjliga i och med att de brandväggar som behövdes mellan Havets hus och restaurang Bernys blev för dyra.

- Jag tror att i en marknadsföring måste man vara övertygad om att det man sysslar med är gott och väl. Det förefaller som om man inte skulle vara det och dessutom har ju Replotborna reagerat nu med en namninsamling. Det tyder på att man är synnerligen missnöjd med situationen.

Om byggplanerna inte stött på patrull hade man eventuellt kunnat börja bygga i höst.

Förhandlingar om verksamheten

Just nu håller Korsholms kommun på och för diskussioner med Forststyrelsen om verksamheten vid världsarvsporten och hur arbetet ska finansieras.

- Det har varit fruktbara förhandlingar. En projektledare eller verksamhetsledare anställs först när vi bestämt hurudant hus vi ska bygga, säger Ahlberg.

Havets hus största aktieägare är Korsholms kommun. Övriga ägare är Replot skärgårds hembygdsförening, Stundars och Forststyrelsen.

Kvarken som världsnaturarv fyller tio år i år. Lillas säger att den ursprungliga tanken varit att Havets hus skulle varit klart till 10-årsjubiléet.

- Nu finns det skäl att diskutera och fundera hur vi bäst ska lösa det här så att det bäst tjänar det ändamål som det är avsett för. Det vill säga att informera och lyfta fram skärgården, dess kulturarv och natur samt hur skärgården uppstått. Det är många viktiga saker som det här huset ska presentera för allmänheten. Det är inte bara för oss som bor här utan också för de som kommer långväga ifrån, säger Lillas.

Sedan 2003 har man planerat Havets hus som ska fungera som en port till världsnaturarvet Kvarken. Planerna har bantats ner genom åren och placeringen av huset har också flyttats.

Yle Österbotten har pratat med arkitekten Christer Holm som ritat båda versionerna av Havets hus men han väljer att inte kommentera ärendet.

Diskussion om artikeln