Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Statlig myndighet granskar Raseborgs vårdbeslut

Från 2016
Rullstol och rollator i en sjukhuskorridor.
Bildtext Flytten från Mjölbolsta innebar en stor förändring för många klienter.
Bild: Yle / Pia Santonen

Regionförvaltningsverket vill ha en utredning om övergången från långvård till serviceboende i Raseborg. I början av veckan får staden en skriftlig begäran av den statliga myndigheten som övervakar vården.

Det var raseborgaren Bo Holmberg som riktade en skrivelse till Eija Hynninen-Joensivu, chef för äldrevården vid Regionförvaltningsverket (Avi från finskans Aluehallintovirasto).

I torsdags fick han besked om att hans begäran om övervakningstillsyn över vårdsituationen i Raseborg har hörsammats.

Oklarheter när vården ändrades

Det finns skäl att misstänka att allt inte har gått rätt till i beslutsgången vid flytten av klienter från Mjölbolsta till det nybyggda servicehuset i Karis. Det anser överinspektören Paula Hevosmaa vid Regionförvaltningsverket.

- När vi har fått stadens rapport granskar vi hur det ligger till och om ärendet har avancerat på rätt sätt.

Ett fyrtiotal äldre flyttades nyss från långvårdsavdelningar på Mjölbolsta till ett nytt servicehus i Karis. En del av klienternas anhöriga tycker att informationen från staden var dålig och att vården blev dyrare i och med flytten.

Nu granskar den övervakande myndigheten att allt har gått lagligt till.

Karis servicehus fotat från Köpmansgatan.
Bildtext Det nya serviceboendet Villa Anemone i Karis.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Staden måste följa förvaltningslagen och är nu under lupp. Regionförvaltningsverket vill veta om Raseborgs stad fattade officiella beslut innan de äldre flyttades och vårdformen blev en annan.

- När man övergår till en annan vårdform krävs det att man följer lagstiftningen inom socialvården och fattar beslut enligt förvaltningslagen. Utifrån anmälan som kommit Avi tillhanda finns det skäl att misstänka att man i Raseborg har undvikit att ta de här besluten, säger Paula Hevosmaa som tar sig an ärendet.

Hevosmaa vill inte spekulera i om besluten aldrig togs eller vad det isåfall beror på förrän hon har fått ta del av stadens utredning.

Beslutet viktigt för klienterna

Det är i sig inte alls fel att ersätta långvård med serviceboende, tvärtom, förklarar Hevosmaa. Den förändrade vårdformen är i linje med rådande lagstiftning inom äldreomsorgen - man avvecklar långvården till förmån för resurserat serviceboende eller så kallad lättare vård av olika slag.

Men om det inte finns ett förvaltningsbeslut på en förändrad vårdform, har klienter och anhöriga ingen möjlighet att överklaga eventuella olägenheter som förändringen medför.

- Det är i enlighet med äldreomsorgslagen att man monterar ner anstaltvården. Frågan är hur förändringen har genomförts i Raseborg, förklarar Hevosmaa.

Gammal dam i tofflor sitter i en rullstol
Bildtext Vårdbehovet ser olika ut.
Bild: YLE/Arja Lento

Klienternas vårdbehov bör alltid vara i centrum. Det ska kartläggas och mötas, också om vården inrättas på annat sätt, poängterar Hevosmaa.

- Här gäller det också att se om man har varit tillräckligt noggrann i sin bedömning av vilken servicenivå som lämpar sig för respektive klient.

Staden ska komma med en rapport om sitt förfarande inom utsatt tid. Avi ger staden ett datum utifrån hur pass omfattande utredningen blir.

Diskussion om artikeln