Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Solvalla och Norrvalla tar upp kampen mot ätstörningar

Från 2016
Uppdaterad 30.05.2016 13:18.
Löpning på löpmatta
Bild: Creative commons/Picjumbo

I ett nytt projekt ska man fokusera på att utveckla idrottsinstitutets kvalitet och kunskap om ätstörningar. De negativa hälsoeffekterna av ätstörningar kan vara stora, i synnerhet om ätstörningen fortsätter länge utan att någon tar tag i det.

Kunskapen i ämnet är förhållandevis liten och därför borde man fokusera på de svåra frågorna. Folkhälsan utbildning skriver i ett pressmeddelande att ätstörningar är ett mer utbrett problem än man tidigare vetat.

Folkhälsan Utbildning Ab har fått 20 000 euro från Undervisnings – och kulturministeriet för projektet Förebyggande arbete kring idrottsfältets ätstörningsproblematik; verktyg för organisations- och kunskapsutveckling.

Ätstörningar tabubelagda

Ätstörningar inom idrotten är fortfarande ett tabubelagt ämne som bara uppmärksammas ibland. Kunskaperna om ätstörningar inom idrotten är begränsade. Tränare och anhöriga borde få handlingsplaner och mönster för att kunna hantera problematiken. Det är svårt att tala om ätstörningar och hantera dem.

Framför allt för att det. Det är i den sociala träningsmiljön som man kan förebygga ätstörningar och hjälpa dem som drabbas. Till den sociala träningsmiljön räknar vi tränare, föreningar, förbund, träningskompisar och familj. Ju tidigare bland andra tränare, idrottsförbund, tränigskompisar och familj kan förebygga risken för ätstörningar hos en ung idrottare – desto bättre. Men för att kunna upptäcka riskerna måste man också vara medveten om möjliga problem.

– Inom förebyggande arbete krävs alltid en organisation som har tydliga kvalitetsmålsättningar och ett kunskapsorienterat sätt att arbeta på, vilket också avspeglar sig på satsningar på personalens kompetens. Dessutom ser vi att Solvallas och Norrvallas uppgift inom idrottsinstitutens värld som baserat sig på att också förebygga utslagning, är direkt kopplat till denna problematik, speciellt för flickor, säger träningschefen Thomas Asp i ett pressmeddelande.

Våga tala om ätstörningar

Projektet ska ta fasta på att våga tala om ätstörningar inom idrotten och lägga upp handlingsplaner för organisationen.

– För att det ska få en effekt måste det arbetet börja bland föreningar och idrottsförbund men också inom den träningsmiljö som varje enskild idrottare verkar inom. Genom att våga diskutera med tränare och deras adepter kan vi få igång en förändringsprocess som utgår från fria bildningens utveckling inom vår omgivning.

– Vi kan spela en viktig roll för många unga idrottare, framför allt beträffande den allmänna hälsan men även med tanke på idrottsframgången. Men det räcker inte med att enbart prata eller diskutera – det handlar mycket om att förändra den osynliga strukturen på många nivåer inom idrottens Finland, säger idrottsproducent Joakim Träskelin.