Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Kaj Backman: Därför förändras Vega

Från 2016
Uppdaterad 01.06.2016 10:31.
Programchef Kaj Backman
Bild: Yle/Pia Lagus

Radio Vegas utvecklingsarbete har pågått en längre tid och så småningom börjar helheten ta form. I det här skedet är det bra att stanna upp och påminna vad utvecklingsarbetet bottnar i och vad det egentligen siktar på. Och inte minst: utveckling och förändring har varit en naturlig del av Yles radio under de 90 år den funnits till.

I alla lägen har det stått klart att kanalens uppdrag består. Också framöver ska Vega erbjuda all den bredd i innehåll som den gör i dag. Kanalen ska erbjuda innehåll som lockar till eftertanke. Den ska erbjuda förströelse och sällskap. Den ska berätta om både det som händer här hemma och ute i världen. Kanalen ska vidga vyerna och inrymma livets alla delområden med stunder av både sorg och glädje. Precis som den gör i dag.

Starkare aktualitets- och samhällsbevakning

Det vi vill stärka, och som utgör en central del av utvecklingsarbetet, är vår aktualitets- och samhällsbevakning, på alla områden. Målet är att tydligare än i dag koppla vårt innehåll till viktiga samhällsfenomen och -frågor.

Vi vill att kanalen till sin struktur ska ha bättre möjligheter att belysa världen och samhället, förankrat i aktuella ämnen, via alla våra genrer; från kultur till musikjournalistik, från vetenskap till hälsa och allt däremellan.

Därför kommer vi från och med hösten att ha längre direktsändningar på kanalen. Att en sändning är live betyder ingalunda att allt innehåll i den utspelas här och nu. Också i framtiden kommer en betydande del av vårt innehåll att bestå av redaktionellt material som är bandat och bearbetat på förhand.

Orsaken till att vi kommer att ha flera och längre direktsändningar är att det här gör det möjligt för oss att lyfta in aktuella frågor och ämnen. Vi kan gå vidare på dem på ett helt annat sätt än dagens kanalstruktur med många fastslagna tider för tidigare bandade program tillåter.

Till exempel kan en bandad dokumentär eller en pjäs av Radioteatern omges av diskussion, analys och debatt kring de frågor och fenomen den aktualiserar, på ett sätt som vi inte kan göra i dag.

Likaså är det en självklarhet att innehåll på kanalen också framöver kommer att finnas som egna, renodlade och rubricerade helheter. Det här gäller bl.a. kultur- och vetenskapsinnehåll, som alltså kommer att ha en fast sändningstid också i fortsättningen.

Lyssna på fasta tider - eller när du vill

Radions roll och Vegas uppgift som folkbildare är fortsättningsvis central. I dagens värld vill allt fler själva välja när, var och hur de lyssnar eller tittar på våra program. Det här betyder att vi som public service-bolag måste ta ett större ansvar för att säkerställa att så många som möjligt nås av Yles breda programutbud.

Kanalen ska erbjuda lyssnarna tankar, kunskap och innehåll som de inte visste fanns eller inte visste de behövde också - i den moderna medievärlden. Men sättet på vilket det här låter sig göras har ändrat.

En del lyssnare söker sig fortsättningsvis aktivt till rubricerade innehåll, både i traditionell radio och på webben. Samtidigt finns det lyssnare som inte vill ha det så - kanske just de som vore mest förtjänta av att ta del av bredden i utbudet.

Därför behöver vi utveckla kanalens sätt att betjäna båda dessa grupper. Det gör vi genom att erbjuda kanalens utbud både som helheter, på radio och på Arenan, och som element i de längre blocken, t.ex förmiddag eller kväll.

Samtidigt utvecklar vi också vårt utbud av s.k. podcasts. En podcast eller podd, är en form av radioinnehåll som går att lyssna på via Yle Arenan eller ladda ner, till exempel till smarttelefonen eller pekdatorn, och lyssna på var och när man själv vill. En del poddar kan också sändas i radio.

Poddarna är ett komplement till mer traditionella former av radio och efterfrågan på dem ökar stadigt.

Mera regionalt innehåll

Till Vegas kronjuveler hör också det kontinuerliga nyhetsutbudet och det regionala innehållet. Därför vill vi stärka deras roll på kanalen. Från hösten kommer vi att utöka antalet regelrätta nyhetssändningar på kanalen och att ge det regionala innehållet mer sändningstid.

Under de närmaste veckorna finslipas ännu många detaljer i utvecklingsarbetet. Efter det, måndagen efter midsommar, är det dags att lansera årets sommarschema, med många bekanta program och omtyckta favoriter.

Ett digert utbud från OS i Rio serveras i augusti och då sommaren övergår till höst sjösätts Yle Vega, torsdag 1.9. Jag hoppas att du kommer att lyssna också då.


Kaj Backman

Programchef, Yle Radio Vega & X3M

Diskussion om artikeln