Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbofullmäktige godkände avtalet om torgparkeringen - SFP:s roll kritiserades hårt

Från 2016
Uppdaterad 31.05.2016 07:49.
Plan för Åbo Salutorg
Bildtext Så här kan alltså det nya torget se ut efter att torgparkeringen är färdig.
Bild: Viasys VDC Oy

Rösterna föll 36-31. Beslutet kom efter två timmars debatterande.

Det blev en lång debatt i Åbofullmäktige om kontraktet mellan staden och parkeringsbolaget Turun toriparkki. Mycket kritik riktades mot SFP:s agerande.
Efter en lång och livlig debatt bordlades ärendet under föregående möte. Nu lade motståndarna i en ännu högre växel och stod för merparten av anförandena under den två timmar långa diskussionen då parkeringsfrågan åter behandlades. Det hördes ovanligt mycket svenska under kvällens fullmäktigemöten.

Hård kritik mot SFP:s agerande

Under mötets gång blev det klart att parkeringsfrågan än en gång avgörs med en knapp majoritet och SFP utpekades som partiet i vågmästarroll, inte minst efter att partiet nu ställt sig för ett godkännande av avtalstexten.

Fullmäktigeledamöter i de andra partierna återkom flera gånger till den kläm som SFP:s Christel von Frenckell-Ramberg lämnade under början av mötet. I sin kläm ville hon framföra att stadsstyrelsen bör i tillräcklig grad se till att hyresgästen förutsätts föra förhandlingar med staden om kontraktet överlåts till tredje part. Oron bottnade i att Turun toriparkki enligt avtalstexten har rätt att överlåta sin hyresrätt till tredje part utan att det omedelbart kommer till stadens kännedom.

Motståndare till kontraktet, främst Vänsterförbundet, Sannfinländarna och De Gröna ansåg att SFP:s kläm är onödig i sammanhanget och ändrar inte på det föreslagna kontraktet.

Bland annat twittrade Vänsterförbundets Li Andersson att SFP gjort en total och historisk kappvändning i torgparkeringsfrågan eftersom man för tre veckor sedan hade många invändningar till avtalet med Turun Toriparkki, men nu nöjde sig med en kläm. Andersson undrade vad SFP månntro har fått för att man valt att ändra sig.

Andersson fick medhåll av De grönas Saara Ilvessalo som också på twitter ansåg att SFP verkligen har vänt kappan, eller sålt den.

Under ett av sina anföranden tog Li Andersson till sitt modersmål och sade sig vara besviken på SFP som senast var redo att ändra på innehållet i kontraktet, men nu nöjer sig med en kläm som på intet sätt ändrar på innebörden i avtalet.

Janina Andersson, De gröna, uttryckte likaså sin besvikelse över SFP på svenska. Hon var säker på att ärendet skulle remitteras och kunde inte första att SFP nu var nöjd med beslutet.
– Ni hade makten i er hand, men ni ville inte använda den den stund ni hade makten i staden. Er kläm har ingen betydelse, sade hon.

Ledamöter i Samlingspartiet och Centern var inte sena med att kontra och påpekade att klämmen visst var av betydelse. Jarmo Rosenlöf, SDP, föreslog att den skulle godkännas.
Pauli Kossila, Förnuftets röst, pekade på att SFP:s röster varit avgörande i flera tidigare omröstningar om den underjordiska parkeringen . Han misstänkte att partiet nu avstod den rollen efter någon form av kohandel i kulisserna.

Oro för konkurs

Flera gånger under mötet upprepades den oro för att det är möjligt att Turun Toriparkki har rätt att dra sig ur och överlåta hyreskontraktet till ett annat bolag. Det fanns också oro för att Åbo stad plötsligt kan finna sig i en situation där den måste bära ansvaret för parkeringsanläggningen om Turun toriparkki av en eller annan orsak drar sig ur projektet eller om bolaget går i konkurs. Diskussionen om den årliga hyran på 70 000 euro hade tonats ner en aning sedan förra mötet, men Ville Tavio, Sannfinländarna, lyfte fram frågan. Han ansåg att hyran är på tok för låg och kan inte accepteras. Han ansåg att hyran borde vara i förhållande till markens värde och räknade med att staden kunde få 20 miljoner för torget om det skulle säljas. Hyran för stadens villatomter är fyra procent av försäljningsvärdet och Tavio räknade med att en rimlig årlig hyra för parkeringen under Salutorget därför skulle vara 800 000 euro.

Krävde sex omröstningar

Saken avgjordes slutligt i en sjätte omröstning efter att fullmäktige först röstat sig igenom olika ändringsförslag för kontraktet. 36 ledamöter röstade för ett godkännande av hyreskontraktet, 30 röstade mot och en ledamot lade ner sin röst. I Samlingspartiet röstade alla 19 ledamöter för ett godkännande. 12 SDP-ledamöter röstade för, en emot och en lade ner sin röst. I SFP röstade alla tre ledamöter för ett godkännande av avtalet. Centern var splitrad i frågan, 2 röstade för och 3 emot. Ledamöterna i De gröna, Vänsterförbundet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Finlandsdemokraterna och Förnuftets röst var eniga om att rösta mot avtalet.

Fullmäktige har tidigare godkänt byggplanerna för parkeringen under Salutorget. Måndagens möte innebar förmodligen slutet på ett över tjugo år långt manglande om parkeringen. Beslutet innebär att det nu finns ett godkänt kontrakt med villkor för hyresavtalet mellan Åbo stad och Turun toriparkki.

Diskussion om artikeln