Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåpolitiker vill rädda Kyrkfjärden

Från 2016
Uppdaterad 01.06.2016 09:45.
Orslandet i Ingå skärgård.
Bildtext Havsvattnet i den inre skärgården i Ingå och Raseborg är av dålig kvalitet.
Bild: Yle/Minna Almark

Ingå kommun ska utreda möjligheterna till att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkfjärden. Nio fullmäktigeledamöter med De grönas Lassi Koikkalainen som första undertecknare har lämnat in en motion om att rädda Kyrkfjärden.

De poängterar att Kyrkfjärden är i dåligt skick. Havsvattnet mellan Kyrkfjärden i öst och Tvärminne i Hangö i väst har klassificerats som de sämsta i hela Finland.

Motionsställarna vill att Ingå kommun tar till aktiva åtgärder för att förbättra vattnets ekologiska tillstånd. Kyrkfjärden kunde vara ett pilotprojekt i hela Västnyland, anser de.

Skyddszoner och våtmarker

Bland annat borde det formas skyddszoner längs Ingå å, Sjöängsbäcken och de större dikena från Westerkulla och Haga. Det kunde också grundas skyddsvåtmarker vid ändan av Dalviken och västra sidan av Lilludden.

De föreslår att kommunen ansöker om bland annat EU-finansiering för projektet. Ingå kunde också samarbeta med privata stiftelser och med Operation Täktbukten i Hangö.

Samtidigt föreslår de nio fullmäktigeledamöterna att det byggs ett fågeltorn och spångrutt genom det ena eller båda våtmarkerna för att öka rekreationsvärdet. Också skolorna kunde delta i projektet.

Kommunstyrelsen behandlade motionen på måndagen (30.5) och beslöt att frågan ska beredas inom miljö- och tekniska sektorn.

Diskussion om artikeln