Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finavia blev minister Berners mardröm

Från 2016
Uppdaterad 31.05.2016 12:27.
Anne Berner
Bild: All Over Press

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner berättar på tisdagen mera om hur det går med utredningen av Finavias förlustbringande derivataffärer. De misslyckade affärerna kan bli en prövosten för minister Berners politiska karriär.

Det statliga bolaget Finavia som ansvarar för flygplatsernas verksamhet lär vara på tapeten också under de kommande veckorna. Idag på tisdag efter Finavias bolagsstämma kommer trafik- och kommunikationsminister centerpartisten Anne Berner att redogöra för hur man går vidare i utredningen av bolagets förlustbringande derivataffärer.

Finavia har förlorat minst 34 miljoner euro på placeringar i spekulativa räntederivat under åren 2009-2011.

Det är Statens revisionsverk som nu utreder förlusterna. Förra veckan berättade polisen att man misstänker bolagets tidigare finanschef och vice vd för brott.

Yle berättar hur utredningen går vidare.

1. Minister Berner träder fram

Finavia håller sin bolagstämma idag på tisdagen. Staten är Finavias enda aktieägare och Finlands regering representeras av trafik- och kommunikationsminister Anne Berner. Efter bolagsstämman kommer hon att dela med sig av sin åsikt om hur man borde gå vidare med utredningen.

Situationen är pinsam för minister Berner och hon får vara beredd på att svara på kniviga frågor. Förra hösten beskylldes Berner för att ha lagt sig i Finavias styrelses verksamhet på ett tvivelaktigt sätt. Berner bestred då beskyllningarna.

Riitta Tiuraniemi som avgick från sin post som Finavias styrelseordförande sa att ministeriet hade lagt sig i bolagsstyrelses verksamhet på ett sätt som stred mot god förvaltningssed. Finavias styrelse beslutade ändå i december 2015 att man inte tar till rättsliga åtgärder mot de tidigare styrelsemedlemmarna.

I september samma år gjorde Finavia ändå en brottsanmälan om två av sina tidigare arbetstagare. Horst Weckström som tidigare arbetade som pilot för Finavia gjorde en brottsanmälan redan i april 2015.

2. Revisionsverket utreder

Statens revisionsverk fattade självmant beslutet om att starta en exceptionell laglighetskontroll inom Finavia. Revisionsverket gör endast några få liknande laglighetskontroller per år.

– Vi vill utreda om Finavia och ministeriet i det här fallet har tänkt på statens, alltså skattebetalarnas helhetsintresse, sa revisionsverkets överdirektör Marko Männikkö i december då Helsingin Sanomat intervjuade honom.

När det gäller de äldre derivataffärerna har de eventuella brotten ändå redan föråldrats. Berner sammankallade inte styrelsen till en extrainsatt bolagsstämma under hösten där man hade kunnat besluta om att väcka åtal.

3. Vad gör revisionsutskotten?

Innehållet i den laglighetskontroll som statens revisionsverk utför kommer att behandlas i riksdagens revisionsutskott. Övervakning av statsekonomin är en av utskottets uppgifter.

Förra veckan rapporterade Iltalehti att Statens revisionsverk redan har presenterat preliminära resultat från sin utredning för utskottet. Enligt tidningen kritiseras Berner i rapporten i särskilt hårda ordalag.

Enligt Iltalehti har man inom revisionsutskottet till och med kastat fram ett förslag om att väcka åtal mot Berner. Utskottets ordförande socialdemokraten Eero Heinäluoma ville inte kommentera ärendet förra veckan eftersom ärendet inte ännu är slutbehandlat. Enligt Heinäluoma har man ändå inte ännu fattat några beslut.

Iltalehti skriver också att man i utskottet ska diskuterat om Berners handlingar ska bedömas också i grundlagsutskottet. Också det här skulle vara mycket exceptionellt.

4. Ägarstyrning – regeringsarbetets Svarte Petter

I den nuvarande regeringen är det osedvanligt nog statsminister centerpartisten Juha Sipilä som ansvarar för ägarstyrningen. Finavia är ändå ett undantag, eftersom det är trafik- och kommunikationsministern som ansvarar för dess verksamhet.

Ägarstyrningsärendena har också under tidigare år orsakat huvudbry för ministrarna. Ministrarna har turvis fått förklara försäljningen av eleöverförningsbolaget Caruna, bostadsaffärer som Finnairs styrelse har ägnat sig åt, isbrytarbolaget Arctia Shippings verksamhet och otaliga andra fall.

De grönas Pekka Haavisto som under sin ministertid ansvarade för ägarstyrningen har beskrivit jobbet som regeringens Svarte Petter.

Finavias derivataffärer gjordes innan Anne Berner inledde sitt ministerarbete. Efterbehandlingen av fallet har ändå visat sig vara en prövosten för henne. I värsta fall ligger Berners politiska karriär och ministerpost i vågskålen.

Yle Uutiset / Jyri Hänninen