Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Vad tänker ungdomar om sin framtid?

Från 2016
Uppdaterad 06.06.2016 14:51.
En illustrativ bild av ungdomar som åker skateboard.
Bildtext Ungdomarna ser sitt framtida jobb som viktigt och prioriterar att man trivs på jobbet.
Bild: Yle/Frida Lönnroos

Vad förväntar sig unga av framtiden? Hur viktig är den? Flickor tänker mer på sin framtid än pojkar, men alla vill tänka positivt om den.

Ungdomarna i Ekenäs högstadieskola har alla olika planer för framtiden. En snabb undersökning bland ungefär 20 elever visar att många tänker på jobb och andra stadiet.

De flesta flickor tänker mycket på framtiden och anser att den är väldigt viktig och vill se en ljus framtid. Det är få pojkar som tänker väldigt mycket på sin framtid, men de flesta ser den som viktig.

“Föräldrarna och lärarna gnäller”

En del påverkas av andra personer t.ex. föräldrar, kompisgäng och vänner. Det finns ganska många som inte känner till alla sina alternativ angående framtiden, men också sådana som redan siktar in sig på något.

Maria Hollsten
Bildtext Maria Hollsten
Bild: Yle/Minna Almark

- Eleverna diskuterar inom familjen och med kompisar. Vissa har redan klart för sig vad de vill uppnå och hur de ska göra det, säger elevhandledare Maria Hollsten i Ekenäs högstadieskola.

Hur mycket tid kräver skolarbetet?

I undersökningen tillfrågades ungdomarna om hur lång tid de lägger ner på läxor. Tid för läxläsning och skolarbete är allt mellan minuter och timmar.

En stor del av flickorna läser läxor mellan en och två timmar per dag, medan de flesta pojkarna sätter en halv timme eller mindre på sitt hemarbete. Ungefär hälften av pojkarna har ändå en inblick i vad skolarbetet har för betydelse. Men resten av pojkarna ser ingen mening i arbetet, vilket kanske är orsaken till den korta läxläsningstiden.

- Man tar det på talang! säger en elev i åttan.

De flesta flickor tycker dagens arbete är viktigt för framtiden.

Vad är ett bra jobb?

Trots den varierande inställningen till skolarbetet förväntar sig alla att de har ett jobb i framtiden.

Väldigt många ser sitt framtida jobb som viktigt och prioriterar att man trivs på jobbet, men flera poängterar också lönen. Många tycker det är viktigt att man både kan försörja sig och njuta av livet.

Alice Äbb, Ekenäs högstadieskola
Den här texten är skriven av en av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.