Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Elisa byter ut Anvias förvaltningsråd

Från 2016
Uppdaterad 31.05.2016 22:01.
Anvias bolagsstämma i Vasa 31 maj 2016.
Bildtext Anvias bolagsstämma i Vasa 31 maj 2016.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Elisas förslag till att byta ut Anvias förvaltningsråd godkändes på Anvias bolagsstämma på tisdag kväll. Elisa gav inget vettigt svar på varför man ville byta ut förvaltningsrådet.

Under Anvias bolagsstämma frågade flera varför Elisa med våld ska byta ut förvaltningsrådet om Anvia och Elisa ska gå skilda vägar?

En av de som ställde frågan var Lukas Nyberg. Elisas representant nöjde sig med att säga att man kan byta ut rådet på nästa stämma om man så vill.

När Nyberg upprepade sin fråga möttes han av tystnad.

Ifrågasättande av Elisas förslag

I början av mötet, som tog över fem timmar, kom ett förslag om att stryka Elisas förslag på att byta ut förvaltningsrådet. Det fick understöd av flera aktieägare.

Motiveringen var att det ansågs strida mot Anvias bolagsordning.

Men stämmans ordförande, jurist Stefan Wikman, ansåg med hänvisning till bolagslagen att Elisas förslag kunde behandlas.

"Presentera er!"

Carl-Magnus Schauman var väldigt aktiv under stämman och föreslog att Elisas förslag skulle förkastas. Det tyckte också Vesa Routamaa, ordförande för Anvias småägare rf.

- Det finns representanter för Elisa i förslaget till nytt förvaltningsråd. Jag motsätter mig förslaget kraftigt, sa Routamaa.

Kim Lindström ville att alla 30 personer som föreslogs till rådet skulle presentera sig själv under stämman.

- Det är frågan om ett hedersfullt uppdrag. Jag utgår ifrån att alla är på plats, sa Lindström.

Presentationen blev också av men det var långt ifrån alla som var på plats på stämman.

Carl-Magnus Schauman ville att alla 30 skulle svara på om de säger ja eller nej till Anvias affär med Elisa. Men några såna talturer blev det inte.

Elisa svarade inte på frågorna

Efter omröstning gick Elisa som väntat vinnande ur striden med rösterna 41 410 mot 24 380. Det betyder att Anvias förvaltningsråd byts ut mot den lista med personer som Elisa och det nuvararande förvaltningsrådets ordförande och viceordförande kommit överens om.

På listan finns också personer som redan sitter i förvaltningsrådet.

Som sagt gav inte Elisas representanter något vettigt svar på frågorna under själva stämman.

Efter stämman var det lika illa med Elisas ekonomidirektör Jari Kinnunen.

Varför vill Elisa byta ut Anvias förvaltningsråd om bolagen ändå ska gå sina skilda vägar och Elisa inte är intresserade av det som blir kvar av Anvia?

- Nu bestämde bolagsstämman att godkänna Elisas och Anvias förvaltningsråds förslag till nytt förvaltningsråd. Det var passande i det här skedet av processen, säger Kinnunen.

"Det var passande i det här skedet av processen" är egentligen det enda man får ur Kinnunen.

Elisas ekonomidirektör Jari Kinnunen.
Bildtext Jari Kinnunen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Jag frågar igen och svaret är precis det samma.

Men om affären blir av har ju Elisa inte längre något att göra med Anvia. Varför måste man då byta förvaltningsråd?

- Sen när affären blir av har Elisas representanter ganska obetydligt intresse av att sitta i Anvias förvaltningsråd. Så i det skedet ser man säkert saken ur en annan synvinkel, säger Kinnunen.

Är det här alltså någon slags säkringsåtgärd från Elisas sida?

- Det här var bolagsstämmans beslut och i det här skedet var det ett bra beslut.

Under stämman hade Elisa och företagets dotterbolag majoritet med 34 966 röster.

Applåder när Elisa kritiserades

Det rådde en stark motvilja mot Elisa i salen. Var och varannan taltur som kritiserade Elisa rev ner applåder.

En kommitté föreslog att förvaltningsrådets medlemmar ska få höjda ersättningar. Det väckte stora protester i salen och förslaget dras tillbaka, varpå applåder igen bryter ut.

Vesa Routamaa, ordförande för Anvias småägare, ville att Elisas uppköp av aktier och införskaffande av fullmakter under det här året förkastas på grund av oetiska förfaringssätt. Man gjort en anmälan till polisen om saken, meddelade Routamaa.

Inte heller det övertygade ordförande Stefan Wikman.

Seinäjoki gav fullmakt åt Elisa

71,58 procent av bolagets aktier var representerade på stämman. Det innebär 66 231 aktier.

De aktier som Seinäjoki stad sålde till Elisa är representerade på stämman. Det framkom efter att en aktieägare krävt att få veta om aktierna är representerade.

Det visade sig att Seinäjoki gett fullmakt åt Elisa att använda aktierna.

Elisas köp på nästa stämma

Elisas köp av Anvias telekom-verksamhet måste godkännas av en extra bolagsstämma som hålls i slutet av juni. För tillfället äger Elisa närmare 40 procent av aktierna i Anvia.

Under bolagsstämman undrade en aktieägare hur många röster som krävs på den extra insatta stämman för att köpet ska bli av. Då hade ordförande fått nog och konstaterade att allt som handlar om Elisas köp av Anvia kommer att behandlas på bolagsstämman i juni och inte under den pågående stämman.

Behandlas aktieägarna jämlikt?

Carl-Magnus Schauman var bestämt av den åsikten att Anvia har sålt telecom-verksamheten till Elisa för ett underpris. Det betyder att försäljningen strider mot principen att behandla alla aktieägare jämlikt. Om så är fallet går det inte att genomföra affären, menar Schauman.

Schauman hävdar också att försäljningen till Elisa kräver att man först ändrar bolagets stadgor. Det här eftersom det handlar om en försäljning av Anvias kärnverksamhet. För att ändra stadgorna krävs 3/4 av rösterna på bolagsstämman.

Krävs 2/3 av rösterna?

Det hela övergår reporterns juridiska kunnande med hästlängder.

Jag frågade stämmans ordförande, Stefan Wikman, om saken.

- Om förslaget till den kommande stämman blir det som vi tror att det kanske blir kan affären som sådan godkännas med enkel majoritet. Men om affären innehåller en komponent om att bolaget förvärvar egna aktier genom så kallat riktat förvärv, så krävs 2/3 av såväl rösterna som av på stämman företrädda aktier, säger Wikman.

Wikman kan inte ta ställning till Schaumans påstående om att affären skulle kräva en ändring av stadgorna.

Diskussion om artikeln