Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagsledamöter om sina resor: Skattebetalarna får valuta för pengarna

Från 2016
Uppdaterad 07.06.2016 11:29.
Riksdagen och ett Finnair-plan
Bild: Yle/Touko Yrttimaa, Alexander Granholm

De resor som riksdagens utskott gör kostar omkring en miljon euro i året. Tre riksdagsledamöter som intervjuas av Yle Nyheter anser att resorna är motiverade. Resorna är viktiga för att hålla sig á jour med utvecklingen, skapa kontakter och främja Finlands intressen i omvärlden, säger de.

En tipsare var i kontakt med Yle Spotlight gällande riksdagens resor. Vi har därför intervjuat riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Ari Jalonen (Sannf) och Mikko Savola (C). Alla tre är erfarna riksdagsledamöter med mångsidiga utskottsuppdrag. Under denna mandatperiod har de deltagit i flera utskottsresor och övriga utrikesresor inom ramen för riksdagsarbetet.

Längs med den nuvarande riksdagens mandatperiod har det rests flitigt. I samband med en interpellationsomröstning för två månader sedan var hela 56 riksdagsledamöter frånvarande. En betydande andel av dem var på utskottsresor.

Den flitigaste resenären hittills är Centerns Antti Kaikkonen. Sedan riksdagen tillträdde för drygt ett år sedan har Kaikkonen hunnit med 12 resor i riksdagens regi. Han är ordförande för utrikesutskottet.

Riksdagsledamöterna som har rest mest
ResorResedagarKostnadLedamot
123617 242 €Antti Kaikkonen (C)
82912 663 €Aila Paloniemi (C)
73722 619 €Maria Lohela (Sannf)
72517 636 €Veera Ruoho (Sannf)
7177 441 €Pertti Salolainen (Saml)
64212 640 €Mikko Savola (C)
63019 714 €Antti Kurvinen (C)
62916 067 €Tiina Elovaara (Sannf)

Bekanta dig också med Riksdagsledamöternas utrikesresor på kartan - kolla din ledamot

Ari Jalonen: Resebudgeten kunde vara större

Björneborgaren Ari Jalonen är brandförman i det civila. Han är ordförande för riksdagens kommunikationsutskott och ledde den utskottsdelegation som besökte Sydkorea och Japan i april i år.

- Vi valde att besöka de här länderna eftersom de är föregångare inom digitala trafiklösningar. Vi lärde oss mycket under resan så det var nyttigt för utskottet och därmed för Finland, säger Jalonen.

Riksdagsledamot Ari Jalonen från Sannfinländarna.
Bildtext Kommunikationsutskottets ordförande Ari Jalonen (Sannf) anser att utskottsresornas budget är i underkant.
Bild: CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Soppakanuuna

Konkreta teman på resan var automatisering och varnings- och larmsystem inom trafikinfrastrukturen. Utskottsdelegationen bekantade sig exempelvis med hur Japan anpassar sig för robotbilar, världens fjärde största hamn Busan i Sydkorea och kollektivtrafiken i huvudstaden Seoul.

- Resan gav vid handen att Finland gör rätt saker och är på rätt väg, beskriver Jalonen.

Alla ryms inte med

Den sammanlagda budgeten för alla sexton riksdagsutskottens resor är omkring en miljon euro i året, eller ungefär 5 000 euro per riksdagsledamot. Ari Jalonen anser att det är problematiskt att utskottet kan göra bara en längre resa per valperiod och att alla som vill inte ryms med.

- Det händer stora saker snabbt inom trafiken och vi borde kunna resa mera, inhämta kunskap från andra länder och å andra sidan öppna dörrar för finsk industri som genererar exportintäkter till Finland, säger han.

Jalonen beskriver resorna som investeringar och poängterar att resorna föregås av noggrann och utförlig planering i samarbete med ambassaden, ministerier och många andra parter.

- Om det vore semesterresor skulle det inte behövas mycket planering. Men det är de inte och då lönar det sig att planera resorna väl så nyttan för Finland blir så stor som möjligt, konstaterar han.

Anna-Maja Henriksson: Mångsidig nytta av resorna

Anna-Maja Henriksson är SFP:s medlem i social- och hälsovårdsutskottet och deltog i utskottets resa till Argentina och Uruguay tidigare i våras. Också hon lyfter fram nya kunskaper som en viktig behållning av resorna.

- Vi fick se en hel del och jag är mycket mera informerad om den problematik man har i just de här sydamerikanska länderna.

Anna-Maja Henriksson
Bildtext Anna-Maja Henriksson besökte nyligen Argentina och Uruguay med Social- och hälsovårdsutskottet.
Bild: Stina Sirén/Yle

Utskottsdelegationen träffade motsvarande utskott i de argentinska och uruguayanska parlamenten, besökte sjukhus och en medborgarorganisation som upprätthåller SOS Barnbyar i Buenos Aires. Hon säger att synen på människan och människovärdet i Uruguay är nära nordiska och finländska värderingar.

- Det var en självklar sak i Uruguay att alla har rätt till hälsovård, också de som inte kan bestyrka sin identitet. Jag tror det var nyttigt för dem som var med på resan att höra det här, säger hon med hänvisning till diskussionen i Finland om papperslösa invandrares rätt till vård.

Anna-Maja Henriksson betonar vidare att resorna resulterar i ett kunskapsutbyte som går åt båda hållen.

- I Argentina har det till exempel kriminaliserats att göra abort, mamman som väljer att abortera sitt foster kan dömas för brott. Där här är något som överhuvudtaget inte är tänkbart hos oss och inte har varit det på länge. Det fick vi diskutera med våra kollegor.

Förtroliga samtal

Resan öppnade enligt Henriksson för såväl formella diskussioner och möten som förtroliga samtal om till exempel korruption och demokrati. Argentinska ledamöter ville tala med henne när de fick höra att hon är tidigare justitieminister. På tumanhand kom det fram att korruption är ett stort problem i Argentina.

- Jag fick till exempel frågan: betalar vi i Finland för att få in våra uttalanden i tidningarna på ett visst sätt. Jag sade bara att det kommer inte på fråga. En annan fråga var: vilken typ av straff dömer vi för korruptionsbrott och mutor bland politiker. Jag sade att vi har ganska litet praxis för att det inte är en allmän företeelse hos oss, vilket man hade jättesvårt att förstå och tyckte det var otroligt att det kan finnas länder där det är så.

Utmaningarna i Argentina och Uruguay är delvis annorlunda än i Finland inom social- och hälsovården, befolkningsstrukturen ung och 20-25 procent av förstföderskorna är under 18 år.

- Sedan är det alltid hälsosamt att inse att tillgången på rent vatten inte är en självklarhet i ett så stort land som Argentina, utan det är en stor utmaning för dem.

Förutom de direkta intrycken av resan och kunskapsutbyte över landsgränserna ser Anna-Maja Henriksson ett värde i att gemensamma resor stärker den sociala samvaron mellan riksdagsledamöterna. Hon anser att det är tillräckligt med nuvarande budgetering för en Europaresa och en fjärran resa per utskott och valperiod.

- Det är bra att man har möjlighet att resa, men jag tycker inte det behövs mera än så.

Då resorna fördelas inom utskotten är det många saker som spelar in. De stora partierna får flera platser på resorna än de små och ledamöter ges företräde enligt parlamentarisk ålder. Anna-Maja Henriksson ser det som viktigt att resandet fördelas rättvis så att alla utskottsmedlemmar kan delta i åtminstone en av resorna.

Mikko Savola får inte resfeber längre

Centerledamoten Mikko Savola från Vasa valkrets hör till de parlamentariker som har rest mest efter valet i fjol våras. Han är medlem i stora utskottet och försvarsutskottet, suppleant i utrikesutskottet och dessutom en av Finlands representanter i militäralliansen Natos parlamentariska församling.

- Det är utskott som behandlar internationella frågor och utskotten måste i viss mån besöka andra länder och delta i möten. Det är till nytta för riksdagsarbetet att diskutera aktuella frågor ansikte mot ansikte, föra fram Finlands ståndpunkter och höra andra länder, motiverar han resandet.

Riksdagsledamot Mikko Savola, Centern.
Bildtext Centerpartisten Mikko Savola har riksdagsuppdrag som medför många utrikesresor.
Bild: CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons/Soppakanuuna

Riksdagsledamöter kan inte delta i riksdagens omröstningar på distans, men Savola ser inte frånvaro på grund av resor som problematiskt med tanke på riksdagsarbetet.

- Organen har representanter från både regering och opposition så balansen förändras inte. Det är i utskotten som merparten av riksdagsarbetet görs och där man kan påverka. Det sker sällan ändringar då ärendena kommer upp till omröstning.

Ger valuta för pengarna

Liksom kollegorna Henriksson och Jalonen anser Savola att det inte finns fog för kritik om att skattemedel används till utrikesresor.

- Det är valuta för pengarna, Finland måste vifta med sin egen flagga och vara representerat på olika möten. Jag skulle säga att resebudgeten för utskott och olika organ är ganska begränsad.

Savola har också upplevt att andra länder ofta skickar större delegationer än Finland.

- Det kan vara litet besvärligt då det ordnas viktiga möten som man inte kan delta i på grund av resursbrist, säger han.

Mikko Savola är lantbruksföretagare till yrket. Han konstaterar att det för hans egen del har blivit mera utlandsresor i och med riksdagsuppdraget.

- Om man säger det lite lättsamt så var det en brännande känsla att fara till flygplatsen innan riksdagskarriären. Man hade spänt sig inför resan dagar och veckor tidigare, men så är det inte längre. Nu packas resväskan i sista minuten utan att man hinner fundera på saken.

Det är inga nöjesresor utan hårt arbete som gäller, säger Savola.

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Diskussion om artikeln