Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö inleder samarbetsförhandlingar

Från 2016
Kaskö
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Amanda Bieber

Ekonomin är fortsättningsvis dålig i Kaskö och nu föreslår stadsstyrelsen att staden inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Staden gick nästan en miljon euro på minus ifjol och i år kan staden gå på minus med så mycket som 1,5 miljoner euro, berättar stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

- Det ser inte bra ut, säger Mangs.

Carl-Gustav Mangs
Bildtext Carl-Gustav Mangs
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

Det är bara ett par år sedan som Kaskö kunde visa upp ett bokslut som landade på plus minus noll.

- Inkomsterna blir absolut inte större och utgifterna ökar i princip varje år. Primärhälsovården och specialsjukvården är kanske de största bovarna här, säger Mangs.

Minska personalen

Målet med samarbetsförhandlingarna är att minska antalet årsverken med högst fem årsverken. Personalen kommer också att drabbas av permitteringar. Personalens uppgiftsbeskrivningar kommer också att ses över.

Kommer samarbetsförhandlingarna leda till att Kaskös ekonomi blir bättre?

- Det är naturligtvis tanken, säger Mangs.

Förutom att minska på personalen ska man fundera på en eventuell höjning av kommunalskatten till nästa år. Man ska också se över utvecklingen av hamntrafiken och skapandet av nya arbetsplatser. Dessutom ska man minska på köptjänsterna och utnyttja den egna personalen i större utsträckning.

Fullmäktige har sista ordet

Stadsfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om samarbetsförhandlingar den 16 juni.

Samarbetsförhandlingarna slutförs senast år 2017 och målet är att ekonomin ska vara i balans senast före utgången av år 2017.

Kaskö har under de senaste åren höjt kommunalskatten från 17,75 procent år 2009 till 21,50 år 2015. Också tariffer, avgifter och hyror har höjts i Kaskö.

Kaskö stad samarbetsförhandlade senast 2012. Som en följd av de förhandlingarna minskade staden bland annat på antalet chefer.

Diskussion om artikeln