Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Byråkrati ställer till det för Kultur på dagis – föräldraföreningar får inte ansöka, stadens linje konfunderar

Från 2016
Uppdaterad 03.06.2016 10:07.
daghemmet lyan i Grankulla
Bildtext I många daghem har föräldraföreningarna sökt stipendium för kulturverksamhet. Men Kulturfonden vill att själva daghemmet sköter ansökan.
Bild: Marianne Sundholm

Kulturfondens Kultur på dagis-paket är allt populärare. Men numera är man strikt med att inte föräldraföreningar ska ansöka om paketen. Personalen har inte tid med ansökningar och staden får inte söka för alla daghem samtidigt.

Eva Persson är aktiv i föräldraföreningen vid daghemmet Staffans och i Hem- och skola vid Staffansby lågstadieskola., där hennes barn går. För henne har det från början varit viktigt att bidra med all extra guldkant hon förmår att uppbåda så att barnen ska ha en trevligare vardag på dagis och i skolan.

- Eftersom jag jobbat som kulturarbetare är jag bra på att söka stipendier, så jag tänkte att jag överöser dem med pengar så mycket jag kan.

Sammanlagt har Eva Persson ansökt och fått medel för över 60.000 euro under fem års tid. I samråd med personalen har Persson skaffat leksaker, material och böcker, planterat bärbuskar i trädgården – och anlitat kulturarbetare via Kulturfondens Kultur på dagis-paket.

Eva Persson är ordförande för föräldraföreningen vid daghemmet Staffans och för Hem- och skola vid Staffansby lågstadieskola.
Bildtext Eva Persson är ordförande för föräldraföreningen vid daghemmet Staffans och aktiv i Hem- och skola vid Staffansby lågstadieskola.
Bild: Eva Pursiainen

- Det har varit jättepopulärt, vi har tagit hit cirkusarbetare, sagoberättare, en musikpedagog och en dramapedagog, bland andra. Både barnen och personalen har tyckt att det varit jättekul, personalen har kunnat lära sig av hur de här proffsen arbetar.

Nu har det blivit stopp för att ansöka om Kultur på dagis i föräldraföreningens namn. Kulturfonden är numera strikt med att det är daghemmet självt som ska ansöka om stödpaketet. Persson anser att det här är problematiskt.

- Personalen har inte tid att göra ansökningen. All tid bort från barnen är tid bort från barnen.

Att hitta en lämplig, svenskspråkig kulturarbetare är arbetsdrygt och tidskrävande, säger Eva Persson. En rundringning till ett flertal daghemsföreståndare i Helsingfors visar att de också helst skulle se att föräldraföreningarna står för ansökningen av Kultur på dagis.

Kulturfonden “vill stöda den pedagogiska helheten”

På Kulturfonden svarar man att det är daghemspersonalen som ska ansvara för utvecklandet av daghemmet.

- Föräldraföreningarna är ett viktigt stöd för det som sker på daghemmet. Men daghemspersonalen, de är ju pedagoger, säger Matts Blomqvist, Kulturfondens regionombudsman i Nyland.

- Föräldraföreningar kan söka understöd från Kulturfonden för sin egen verksamhet, men Kulturfonden vill inte att föräldraföreningar enbart förmedlar pengar till offentlig verksamhet.

Kulturfonden vill inte att föräldraföreningar enbart förmedlar pengar till offentlig verksamhet.

― Matts Blomqvist, Kulturfonden

Blomqvist påpekar att det inte finns några hinder för en aktiv förälder att hjälpa dagiset med en ansökan, men den ska lämnas in av den aktör som bedriver daghemsverksamheten. En till poäng som Blomqvist har handlar om vem som anlitar kulturarbetaren:

- Eftersom det handlar om kulturarbetarens lönekostnader vill vi att det är staden eller kommunen via daghemmet som gör ansökningen.

Enligt Eva Persson har daghemspersonalen inte tid att leta efter kulturarbetare eller skriva ansökningar – det kan däremot föräldraföreningen göra. Matts Blomqvist håller med om att föräldrarnas roll är viktig.

- Men jag upprepar ännu: Det är den pedagogiska helheten vi vill stöda.

Vad menar du?

- Utvecklingen av, och engagerandet av personalen. Det här är en lätt stödform, det handlar inte om en svår process överhuvudtaget. Vi vill hålla det så här.

Har ni frågat daghem, har de känt sig överkörda av föräldrar, eller har ni fått sådan respons?

- Nej, någon sådan respons har vi inte fått. Eftersom vi haft den här stödformen i tio år, kommer vi att göra en utredning om hur bra det här fungerar inom det kommande året. Vi ser nog klara fördelar i det nuvarande systemet.

Hur fungerar Kultur på dagis?

För Eva Persson är beslutet fortfarande obegripligt.

- Ur min synvinkel är personalen alltid involverad, jag har alltid frågat dem vad de skulle vilja ha – så säger de, sagoberättare nu, och cirkusartist till våren, okej, så gör jag det.

Det är personalen som får in kulturarbetaren i sitt dagsprogram, det är inte föräldraföreningen, påpekar Persson.

- Personalen är ju engagerad i det, och kulturarbetaren är ju inte ensam i rummet med barnen utan personalen är ju med. Föräldraföreningen gör det administrativa, söker, har bankkontot, redovisar, sköter det praktiska.

Stadens byråkrati förvirrar

Något som daghemsföreståndarna också framhåller är att Helsingfors stads byråkrati krånglar till ansökandet av Kultur på dagis-Paket. Det har visat sig att byråkratin kring att ta emot ett stipendium, föra in det på stadens konto och sköta utbetalningen för kulturarbetarna, är så pass krånglig att några av daghemsföreståndarna hellre låter bli att ansöka om Kultur på dagis-paket.

Christer Sundqvist, ekonomichef vid utbildningsverkets linje för svenskspråkiga daghem i Helsingfors, hur ska ett daghem gå till väga för att ansöka om Kultur på dagis via Kulturfonden?

- Vi har instruktioner för föreståndarna att inte ansöka om utomstående finansiering utan att ha linjedirektörens lov. De ska börja med att ha kontakt med svenska linjen på utbildningsverket. Det är samma regler för daghem och skolor.

Staden vill ha översikt över vem det är som ansöker om projekt och hur stora summor det är fråga om.

Vad riskerar att hända om ett daghem bara ansöker utan att konsultera?

- Det kan tyckas som en liten grej, men tänk dig att tjugo daghem ansöker om tusen euro, då talar vi om 20 000 euro. Fast pengarna kommer in som inkomst till stadens konto - vilket är en bra sak - så har vi ändå en fastslagen ram för hela dagvården i deras budget. Eftersom ett daghem betalar kulturarbetaren för arbetet, går det från dagvårdens budget, och belastar utgiftssidan.

Med andra ord: Även om staden får inkomster, möts inte inkomster och utgifter eftersom staden har bruttobudgetering. Staden måste reservera kostnaderna som uppstår för Kultur på dagis, och vet man inte om det på förhand kan man inte reservera pengarna för alla utgifter som uppstår.

Om vi ändå får dessa kostnader, är det bort från vår andra verksamhet.

― Christer Sundqvist, utbildningsverket

- Om vi ändå får dessa kostnader, är det bort från vår andra verksamhet, säger Christer Sundqvist.

Sundqvist tycker att det är ologiskt att kommuner inte får ansöka om Kultur på dagis-paket för sina daghem, men att ett enskilt kommunalt daghem nog får ansöka.

- Vad är skillnaden? Pengarna kommer ju ändå till kommunen, säger Sundqvist. Om vi som enhet kunde ansöka för flera daghem samtidigt kunde vi ju se till att också daghem som kanske inte är medvetna om en sådan här möjlighet kan få anlita en kulturarbetare.

Ur vårt perspektiv är systemet inte ologiskt utan rättvist.

― Matts Blomqvist, Kulturfonden

På Kulturfonden tycker Matts Blomqvist det är märkvärdigt att bara Helsingfors har ett sådant här problem.

- Det är förvånansvärt att resten av de kommunala daghemmen i Svenskfinland inte verkar drabbas av den kommunala byråkratin. Ur vårt perspektiv är systemet är inte ologiskt utan rättvist.

En del daghemsföreståndare drar sig från att ansöka om Kultur på dagis eftersom föräldraföreningar inte kan ansöka och Helsingfors stads byråkrati är krånglig. Då hamnar ju de kommunala daghemmen i kläm mellan linjen som staden har.

- Ja, tyvärr verkar det ju vara så.

Matts Blomqvist är Kulturfondens regionombudsman för Nyland

Stipendieansökningar för kulturbesök på daghem blir allt fler

Aktiva föräldrar avgörande för kultur på dagis.

Diskussion om artikeln