Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Simola: Interna ansökningsprocesser är rena rama teatern

Från 2016
Uppdaterad 02.06.2016 08:15.
Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.
Bildtext Stadsdirektör Tom Simola menar att det inte är vettigt med interna ansökningsprocesser vid stora strukuromvandlingar.
Bild: Yle/Tove Virta

Vid stora organisationsprocesser är det teater från början till slut att ha interna ansökningsprocesser som ändå inte är ärliga, säger Raseborgs stadsdirektör Tom Simola om förslaget att välja SFP:aren Fredrika Åkerö till utvecklingschef.

Yle Västnylands webbläsare har reagerat på nyheten om att Raseborgs ungdomssekreterare Fredrika Åkerö föreslås bli utvecklingschef i Raseborg.

De har frågat hur ansökningsprocessen gått till eller om den alls existerat. Många har också ifrågasatt Åkerös starka SFP-kopplingar.

Stadsdirektör Tom Simola är den som kommit med förslaget.

- Jag valde att komma ut med mitt förslag i ett pressmeddelande för den skull att ingen ska kunna säga att det här är gjort i smyg, säger han.

Folk flyttas mellan tjänster

Han säger att man inom ramen för Raseborg 2020 kommer att både dra in och besätta ett antal tjänster. Sektorerna ändrar från fem till fyra och också avdelningarna ändras.

- Det är en megaprocess inom en organisation med 1 900 personer. Tanken är att så långt som möjligt göra den utan nyanställningar. De förändringar som görs, sköts genom interna förflyttningar.

Tjänstemän flyttas alltså från en tjänst till en annan, vilket är fallet för Åkerö.

- Det är helt normalt vid organisationsförändringar att människor får nya uppgifter, säger Simola.

Behärskad förändring

Fullmäktige håller sitt möte då åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 ska klubbas igenom den 6 juni. Då fattas det slutliga beslutet om organisationen, bland annat hur sektorerna ska se ut.

Styrelsen har sedan möte den 13 juni och då ska den bestämma vilka tjänster som ska komma till och vilka som ska dras in. Ett av förslagen är då att Åkerö flyttas från fritidssektorn och väljs till utvecklingschef på avdelningen för stadsutveckling och tanken är hon ska leda den.

Stadsutveckling är en del av den nya sektorn koncerntjänster. Förutom stadsutveckling hör också stadskansliet, ekonomi och personal till avdelningen.

Men har andra haft möjlighet att söka den här tjänsten genom en intern ansökningsprocess?

- Nej, jag tycker att det är rena rama teatern att ha interna ansökningsprocesser då det gäller organisationsförändringar. Det ena hänger ihop med det andra. Flyttar en hit så flyttar en annan till följande ställe igen.

Bildtext Fredrika Åkerö.
Bild: Yle/Maud Stolpe

Simola ser att en organisationsförändring i så stor skala som Raseborg nu gör kräver en behärskad förändring.

- Då tycker jag att det är orättvist att gå ut med en icke ärlig, intern ansökningsprocess som bara är teater från början till slut.

Ger lagen rätt till att göra så här?

- Ja, det är fullt normal verksamhet i städer och kommuner i Finland.

Fredrika Åkerö sitter nu på ett SFP-mandat i fullmäktige och också i grundtrygghetsnämnden. Hon har alltså starka SFP-kopplingar. Finns det en oro för det?

- Jag har sagt att hon må höra till SFP, SDP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet eller till en fackförening i norra Frankrike som bevakar det lokala intresset där. Jag är inte alls intresserad av vad man har för politisk bakgrund. Jag utgår från att om man är tjänsteman så agerar man enligt det, säger Simola.

Åkerö ansöker om befrielse

Stadsstyrelsen i Raseborg fick i måndags (30.5) information om att Åkerö finns på förslag som utvecklingschef.

Fullmäktige måste den 6 juni ändra förvaltningsstadgan så att gruppen för stadsutveckling blir till. Annars kan inte tjänsten besättas.

Fredrika Åkerö säger att om hon blir vald så ansöker hon om befrielse från förtroendeuppdragen i fullmäktige och grundtrygghetsnämnden.