Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdreformen blir en fråga för Justitiekanslern

Från 2016
Uppdaterad 29.06.2016 15:43.
Korridor på VCS akutpoliklinik
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Roger Källman

Folktinget för nu upp vårdreformen på Justitiekanslerns bord. Vart tog språkkonsekvensbedömningen vägen när regeringen i vårdreformen gick in för att inte Vasa får ett sjukhus med fulljour?

Folktingssekreterare Markus Österlund säger att en skrivelse kommer att överlämnas till justitiekansler Jaakko Jonkka.

- Det finns ju inga garantier när det handlar om politik, men man har rätt till service på sitt modersmål, säger Österlund. Seinäjoki är inget alternativ och en klar försämring.

Markus Österlund poserar i en korridor.
Bildtext Markus Österlund.
Bild: YLE/Ted Urho

På Vasa sjukvårdsdistrikt säger direktör Göran Honga att alla nu jobbar på sitt håll med vårdreformen. I en central roll är inte minst Svenska reformgruppen vars ordförande är Ulla-Maj Wideroos.

- Regeringen borde se tillbaka på Karlebyfallet och lära sig av det, säger Wideroos.

Då tvingade riksdagens grundlagsutskott och Justitiekanslern Centern att retirera i revideringen av regionförvaltningen.

Istället för norrut mot Uleåborg visade utredningar att de språkliga rättigheterna tryggas bäst genom att Karleby och mellersta Österbotten samarbetar med Vasa.

Då hette det att förvaltningsindelningar ska göras så att tjänster på det egna modersmålet ska tryggas på lika grunder.

Jaakko Jonkka
Bildtext Jaakko Jonkka.
Bild: Yle

Reformgruppen kallar in expertis

Man kan inte med förvaltningsbeslut försämra språkservicen, säger Ulla-Maj Wideroos. Svenska reformgruppen kallar nu till möte den 15 juni.

På agendan är jourfrågan i Vasa. Som grundlagsexpert har reformgruppen bjudit in professor Olli Mäenpää.

Göran Honga
Bildtext Göran Honga.
Bild: YLE/Filip Stén

- Vår förhoppning är att jourfrågan ska vara avgjord innan lagpropositionen förs till riksdagen, säger Göran Honga.

- Jag är övertygad om att Vasa sjukhus får fulljour, säger Wideroos.

Ulla-Maj Wideroos
Bildtext Ulla-Maj Wideroos.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Men det kräver att regeringen fogar till ett trettonde sjukhus med fulljour. I Karlebyfallet betonade grundlagsutskottet att statsrådet bör välja det alternativ som bäst tryggar de språkliga grundrättigheterna.

- I ett val mellan Seinäjoki och Vasa verkar det kvitta för regeringen, men så har regeringen inte låtit göra någon språkkonsekvensutredning. När den väl kommer blir det intressant att se vilken ort som bättre gagnar vård på svenska.

Diskussion om artikeln