Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya Dublinsystemet svår fråga för regeringen

Från 2016
Asylsökande kommer över östgränsen till Salla
Bildtext Finland tvekar fortsättningsvis inför EU-kommissionens förslag om ökad solidaritet mellan medlemsländerna i fråga om flyktingmottagandet.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Regeringen har ännu inte lyckats komma överens om sin ståndpunkt till EU-kommissionens förslag om bindande flyktingkvoter.

Att hitta en gemensam linje kan bli svårt eftersom Sannfinländarnas ordförande Timo Soini kraftigt håller fast vid regeringsprogrammets formulering om endast frivilliga kvoter.

Inrikesministeriet skriver i ett pressmeddelande i torsdags att ”statsrådet tar ställning till kommissionens förslag efter att ha fått mera information om förslagets innehåll.”

EU-kommissionen har lovat komplettera sitt förslag om det nya Dublinsystemet i juli.

”Ett mer rättvist flyktingmottagande”

I det förslag som nu ligger på bordet vill EU-kommissionen se en ökad solidaritet mellan medlemsländerna i fråga om flyktingmottagandet.

Kommissionen vill därför ändra den nuvarande Dublinförordningen så att den fungerar bättre när trycket på ett medlemsland blir väldigt stort. I praktiken föreslår kommissionen att asylsökande ska kunna omfördelas mellan olika EU-länder enligt en fastslagen fördelningsmekanism.

Kommission vill åtgärda den situation som råder i dag då det anländer väldigt mycket asylsökande till vissa länder och nästan inga alls till andra. Flera EU-länder har också vägrat ta emot asylsökande enligt det tillfälliga kvotsystem som EU enades om i höstas.

Därför föreslår kommissionen att om ett EU-land inte deltar i ansvarsfördelningen ska landet betala 250 000 euro i solidaritetsavgift per asylsökande.

Oenighet inom regeringen?

Regeringen har i sitt regeringsprogram slagit fast att Finland endast kan gå med på frivilliga flyktingkvoter.

Sannfinländarnas ordförande utrikesminister Timo Soini har från första början motsatt sig kommissionens förslag om bindande kvoter.

Inrikesminister Petteri Orpo (Saml) har däremot signalerat att regeringen kan bli tvungen att se över formuleringen i regeringsprogrammet om majoriteten av EU-länderna är för bindande kvoter.

Beslut drar ut på tiden

Det inte bara i Finland som förslaget kan bli en het politisk fråga utan också flera andra EU-länder har svårt att acceptera bindande kvoter.

Italien som tar emot väldigt många flyktingar för tillfället hoppas på ett snabbt beslut men förmodligen drar processen ut på tiden.

Enligt en EU-källa kommer frågan tidigast upp EU:s inrikesministermöte i september.