Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Sommarjobbare - känn dina rättigheter och skyldigheter

Från 2016
Uppdaterad 07.06.2017 11:06.
Sommar och solglasögon
Bild: Stocksnap.io/Boriskin Vladislav

Hur gammal måste man vara för att få sommarjobba? Gäller samma regler för sommarjobbare som för andra anställda? Och vad kan man riktigt sommarjobba med? Det är viktigt att unga arbetstagare vet vad sommarjobb går ut på.

Det finns många olika sätt att hitta ett sommarjobb. Du kan hitta sommarjobb till exempel hos staden, kommunen eller hos församlingen. De här erbjuder en del sommarjobb. Det kan till exempel handla om underhåll och städning av parker, socialt arbete eller service för turister.

Sommarjobbsannonser hittar du också på arbets- och näringsbyråernas sidor. Välj kommun eller landskap och kryssa för "sommarjobb". Kolla tidningar, sociala medier, hör dig för hos vänner och släktingar eller kontakta själv modigt en arbetsgivare som du tycker verkar intressant.

Kom ihåg att ju tidigare du är ute, desto bättre är chansen att du får ett sommarjobb.

Sommarjobbsförslag

Vilka regler gäller för en sommarjobbare?

Sommarjobbaren har så gott som samma rättigheter och villkor som de vanliga anställda på en arbetsplats. Arbetsgivaren måste hålla sig till regler om arbetarskydd och arbetsvillkor också när det gäller sommarjobbare, till exempel i fråga om arbetstid och lön.

Arbetsgivaren är skyldig att ge sommarjobbaren en guidning på arbetsplatsen. Det kan handla om hur man använder maskiner eller hurudana säkerhetsbestämmelser det finns.

Alla har rätt att få vägledning i arbetet - det vill säga att någon förklarar hur arbetet ska göras. Om du känner dig osäker på något ska du alltid fråga!

Arbetsgivaren ska också bokföra dina timmar och är skyldig att betala in lönen på det konto som du har anmält.

Glass
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Vilka skyldigheter har du som sommarjobbare? För en sommarjobbare gäller det att vara noggrann med sina arbetstider och tidsöverenskommelser överlag. Du förväntas uppföra dig väl på jobbet och göra ditt arbete omsorgsfullt. Om du blir sjuk ska du meddela din arbetsgivare.

Kom också ihåg att du har en skyldighet att vara lojal mot din arbetsgivare och hålla företagets affärshemligheter, också som sommarjobbare.

Ett nyttigt tips är att tänka på hur du är klädd när du går till jobbet. Om du är osäker på hurudana kläder som passar bäst kan du fråga din arbetsgivare. Ha inte på dig keps eller mössa på jobbet om det inte finns speciella krav på det.

Var allmänt öppen för olika arbetsuppgifter och presentera dig för de andra som jobbar på arbetsplatsen. Hälsa också på dina kolleger.

Gör ett arbetsavtal

Ett arbetsavtal är en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det räcker att göra ett muntligt arbetsavtal, men ett skriftligt avtal är ändå bättre. Då kan man bevisa vad man kom överens om när anställningen började.

Arbetsavtalet ska täcka bland annat följande punkter: arbetsgivarens och arbetstagarens namn, när arbetet börjar och slutar, var man ska jobba och med hurudana uppgifter, vad man har för lön och förmåner och vilken arbetstiden är. En modell för ett arbetsavtal finns till exempel på Arbetarskyddsförvaltningens webbsidor.

Även om man bara gör ett muntligt avtal har arbetsgivaren en skyldighet att redogöra för de centrala arbetsvillkoren skriftligt, om anställningen varar längre än en månad.

En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord.
Bild: CC0

När sommarjobbaren gör upp ett arbetsavtal gäller det att fråga om arbetsplatsen tillämpar ett kollektivavtal. Kollektivavtalet innehåller regler för vilken lönen inom branschen ska vara. Du kan också få information om kollektivavtalet på arbetsplatsen av jobbets förtroendeman, det vill säga en person som har valts att representera de anställa. Fråga på jobbet vem förtroendemannen är.

Om arbetsplatsen inte behöver tillämpa ett kollektivavtal kan det vara svårare att försäkra sig om att man får rätt lön. Sådana arbetsplatser kan vara till exempel vissa försäljningsarbeten, som telefonförsäljning, eller om man jobbar för en organisation som inte ingår i ett kollektivavtal.

Då ska lönen vara den som är normal för branschen och motsvara arbetets art. Många arbetstagarorganisationer har lönetabeller där man kan kolla vad som rekommenderas att man får i lön för ett visst jobb.

Vem får sommarjobba och med vad?

Det finns en speciell lag som gäller unga arbetstagare, det vill säga arbetstagare som är under 18 år gamla. Den definierar bland annat arbetsdagarnas längder och tidpunkter.

Man får börja sommarjobba när man har fyllt 14 år eller om man under samma år fyller 14. Då kan man ägna sig åt lätt arbete, såsom att dela ut tidningar eller reklam, jobba på kontor eller sälja till exempel biljetter.

Fjortonåringar får jobba högst sju timmars arbetsdagar. Övertid är förbjudet. Över 15-åringar får däremot jobba ordinarie arbetstid, det vill säga högst åtta timmar per dag, och får också jobba övertid om än med vissa begränsningar. Märkväl att fjortonåringar måste ha vårdnadshavarens lov för att ingå ett arbetsavtal. Minderåriga får inte jobba natt.

Det finns också begränsningar i vilka arbetsuppgifter unga arbetstagare får ha. En ung sommarjobbare får inte anställas för ett särskilt skadligt arbete eller för ett arbete som kan beskrivas som mörkt eller dystert, som till exempel jobb med slakt eller hantering av avlidna. Gruvarnete är också uteslutet för unga sommarjobbare.

Unga får inte utsätta sig för giftiga ämnen eller ämnen som är skadliga för kroppen. Att hantera brand- och explosionfarliga ämnen är också förbjudet.

Elevhandledning - Vetamix: Sommarjobbarens rättigheter och skyldigheter - Spela upp på Arenan

Lön och ersättningar

Den lön du får kan variera mycket bland annat beroende på din ålder, hurudan arbetserfarenhet du har och hurudant jobb du utför. Lönen utbetalas minst en gång i månaden. Lönen kan vara månadslön, timlön eller ackordslön, det vill säga basera sig på arbetsresultat.

Lönen får inte vara lägre än det står i kollektivavtalet, men nog högre.

Samtidigt med löneutbetalningen får du en löneutredning, som är ett dokument som visar vilken lönen är och vilka avgifter som har dragits av från lönen. Det lönar sig att kolla att de här uppgifterna stämmer - var speciellt noggrann med ersättningarna, liksom kvälls- och söndagstilläggen.

Lönen ska betalas in på arbetstagarens konto, men den kan också i undantagsfall betalas i kontanter, till exempel ifall arbetstagaren inte har ett bankkonto.

De flesta sommarjobbare hinner inte hålla semester från jobbet, men man tjänar in semesterersättning för alla anställningar, också för väldigt korta sådana. Hur stor semesterersättningen är beror på anställningens längd och hur mycket du har arbetat under en månads tid.

Vad om man stöter på problem på sommarjobbet?

Har man problem på sin sommarjobbsplats ska man vända sig till sin närmaste chef. Om det här inte hjälper kan man fråga efter en förtroendeman på arbetsplatsen, det vill säga en person som valts att representera de anställda.

Kvarstår problemen kan man ringa till Arbetarskyddsförvaltningen. Arbetarskyddsförvaltningen är den myndighet som övervakar att arbete utförs säkert och enligt reglerna i Finland.

Arbetarskyddsförvaltningen kan du till exempel kontakta i frågor som gäller arbetsavtal, lön, arbetstid eller säkerheten på arbetsplatsen.

Redan som studerande kan du bra skriva in dig i fackförbundet för din bransch. Det finns många fördelar med att vara med i ett fackförbund också för sommarjobbare, bland annat får man rådgivning, utbildning och olika medlemsförmåner. Fackförbundets arbetslöshetskassa ser till att medlemmarna vid arbetslöshet får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

En sommaranställning är ofta en visstidsanställning, som varar kring tre månader. Det är vanligt att sommarjobbare i större företag är en del av den tiden på prövotid. Prövotiden innebär att du själv eller din arbetsgivare kan bryta anställningen utan uppsägningstid. Den får vara högst hälften av hela anställningen och lönen får inte vara lägre under den här tiden.

Arbetsgivaren kan häva ett visstidskontrakt, men ska då ha grunder som är i enlighet med arbetsavtalslagen. Man kan också hänvisa till prövotiden om man vill häva ett visstidskontrakt.

Kontakta Arbetarskyddsförvaltningen

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning från måndag till fredag kl. 8-16.15:
0295 016 620

Att tänka på efter sommarjobbet

När du har jobbat färdigt för sommaren är det på sin plats att be om att få ett arbetsintyg. Du har rätt att få ett intyg när din anställning är slut.

Arbetsintyget har du nytta av när du söker ett jobb nästa gång. Det visar att du har en viss arbetserfarenhet, vilket företag du har jobbat för och hur länge du har jobbat. Om du vill kan du också be arbetsgivaren skriva hur du har skött dina arbetsuppgifter.

Du kan också ha nytta av arbetsintyget när du söker till en utbildning.

Om du vill lämna ett riktigt gott intryck på platsen där du har sommarjobbat tackar du inte bara din chef utan också dina kollegor när din sommaranställning tar slut. Har du gjort väl ifrån dig har du bra chanser att få jobba på samma ställe igen följande sommar.

Bricka med chokladkaka
Bild: Yle/Monica Forssell

Källor: Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst, Kesäduunarinfo.fi: Sommarjobbsinfo, Kunkoululoppuu.fi, Te-tjänster.fi: Sommarjobb, Opiskelupaikka.fi: Kesäduunari: Duuni luistaa kun nämä muistaa, intervju med Janne Honkonen på Arbetarskyddsförvaltningen