Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esboföräldrar oroade för Bemböle skolas framtid

Från 2016
Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Bildtext Bemböle skola i Esbo. Skolbyggnaden är från år 1923.
Bild: Tino Oksanen/ Yle

Direktionen för Bemböle skola anser att staden gjort en missvisande utredning om skolans framtid. Esbo stad kartlägger skolnätet och vill spara pengar genom att minska på kostnaderna för lokaler.

Esbo vill satsa på större skolenheter, och också de svenska Esboskolorna måste sänka sina lokalkostnader. Staden har kartlagt olika scenarier för de enskilda skolorna och bett om utlåtanden av skolornas direktioner.

Bemböle skolas direktion tycker att stadens utredning är missvisande och subjektiv.

- Det är ett snävt område som man har granskat. I Bemböle skolas fall har man inte tagit ställning till vilken kulturbyggnad det är och vilket läge den har i Esbos stadsbild och landskap. Den biten saknas helt i utredningen, säger Gunilla Björkqvist som är medlem i direktionen.

I Bemböle skolas fall har man inte tagit ställning till vilken kulturbyggnad det är och vilket läge den har i Esbos stadsbild och landskap.

Gunilla Björkqvist

Skolhuset i rödtegel från 1923 syns långa vägar från sin plats uppe på backen i Bemböle. Det är kort väg till Jorvs sjukhus och till Esbo centrum. Skolan har 54 elever i årskurserna 1-4.

Oro också för själva byggnaden

Gunilla Björkqvist som har två barn som går i Bemböle skola undrar vad som skulle hända med den anrika skolbyggnaden om skolan skulle läggas ner.

- Ett av scenarierna var att man skulle stänga den och flytta eleverna till någon annan skola. Man kan inte sätta lapp på luckan, byggnaden måste underhållas och användas för något annat ändamål, säger Björkqvist.

Direktör: "Utredningen är väl underbyggd"

De svenska bildningstjänsternas direktör Barbro Högström avvisar Bemböleföräldrarnas kritik.

- Utredningen är väl underbyggd. Man har verkligen arbetat tillsammans med våra lokalenheter och användarenheterna och gjort en väldigt gedigen utredning. Utredningen baserar sig på fullmäktiges och nämndens tidigare beslut, säger Barbro Högström.

Det finns klara argument och uträkningar för alla enheter på lika grund.

Barbro Högström
Barbro Högström sitter i en grön soffa.
Bildtext Barbro Högström är direktör för Esbo svenska bildningstjänster.
Bild: Yle / Ted Urho

Inga nedläggningsbeslut ännu

Esbo stad har inte fattat något beslut om Bemböle skolas framtid. Staden kartlägger det svenska servicenätet. Skolornas direktioner ska ge sina utlåtanden baserat på den kartläggning som staden gjort.

- I det material som har sänts till direktionerna som grund för deras utlåtanden har vi behandlat alla skolor på samma sätt. Vi har sett på vad som händer om skolan finns och vad som händer om den inte finns. Det finns klara argument och uträkningar för alla enheter på lika grund, säger Högström.

Diskussion om artikeln