Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Våtmark i Snappertuna ska hjälpa rena Ekenäs skärgård

Från 2016
Uppdaterad 04.06.2016 15:18.
Vatten där våtmarken kommer att byggas i Snappertuna.
Bildtext Här ska våtmarken byggas.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Nu ska Ekenäs södra skärgård skonas från en del av skadliga partiklar som rinner ut i vattnet. Raseborgs största våtmark ska byggas på Broby gård och fungera som ett filter för vattnet från utloppsdikena och åkrarna.

Det råder stor glädje på Broby gård i Snappertuna. Äntligen har miljöcentralen i Raseborg och markägarna Anders och Johanna Wasström efter många år av ansökningar och planering beviljats stöd, både statligt och från EU, för att bygga en våtmark på området.

Våtmarken ska hjälpa att rena havsvattnet i Ekenäs skärgård och dessutom fungera som en oas för djur och växtlighet.

- Vi är väldigt glada för tillfället. Förra veckan fick vi besked från statligt håll att markägarna beviljats stöd att bygga en stor våtmark, berättar Ville Wahteristo, miljöinspektör vid Raseborg stad.

Ville Wahteristo, miljöinspektör vid Raseborg stad.
Bildtext Miljöinspektör Ville Wahteristo är idel leende när det bär av mot den planerade våtmarken.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Processen började för drygt tre år sedan med arbetsmöten för att planera ett system av våtmark som består av två våtmarker på Broby gård.

En mångårig dröm

Markägarna Johanna och Anders Wasström har redan länge drömt om att bygga en våtmark på sina ägor, men första gången de ansökte fick de ett nej.

- Jag gjorde upp ett förslag med mindre areal som vi skickade in för kring sju år sedan, men den ansågs inte vara tillräckligt specifik. Efter det fick Raseborgs miljöbyrå reda på att vi var intresserade och då tog de kontakt, berättar Anders Wasström.

Flera miljöorganisationer deltog i planeringen och stod för kostnaderna för den.

- Och miljöbyrån såg till att någon som är skickligare än jag är, och ids vara, med pennan gjorde ansökningen, så det var inte mig emot, säger Wasström.

Stor betydelse för djur och växter

Våtmarken kommer att fylla flera funktioner. Den största nyttan är att den ska fånga in näringsämnen och partiklar från åkrarna för att inte belasta havsområdena.

Ville Wahteristo visar ritningarna av våtmarken åt jordbrukare Anders Wasström.
Bildtext Ville Wahteristo visar ritningarna för våtmarken. Anders Wasström till vänster på bilden.
Bild: yle/Nicole Hjelt

- Men den är också av väldigt stor betydelse för områdets natur och speciellt fåglarna. Våtmarksområdet överlappar delvis ett fågelskyddsområde. Också för däggdjur, insekter och växter så bildar den riktiga oaser, berättar Wahteristo.

Dessutom är den här platsen speciell på det sättet att den kommer att skydda närliggande odlingsmarker från att översvämmas och möjliggör därför ett bättre jordbruk.

Anders Wasström vid området där våtmarken ska byggas.
Bildtext Jordbrukaren Anders Wasström har länge drömt om att bygga en våtmark på området.
Bild: yle/Nicole Hjelt

Anders Wasström berättar att han har tidigare erfarenhet av översvämmade åkrar.

- I fjol kom det så mycket vatten vid midsommar att allt svämmade över. Jag hade gödslat för en skörd på fem till sex ton men fick tre ton. Jag vet inte om den överblivna gödseln blev kvar i marken eller rann ut i vattnet, men det är varken bra för miljön eller min ekonomi, berättar han.

Växter filtrerar bort skadliga partiklar

Våtmarken kommer att vara 4,6 hektar stor och byggs som en bassäng med en drygt tio meter bred vall kring hela våtmarken. In i våtmarken pumpas det in vatten för att det är så låglänt på området.

Åker vid Broby gård.
Bildtext Åkrarna översvämmas lätt i nuläget.
Bild: yle/Nicole Hjelt

- Sedan blir det en mosaik av vatten, markområde och växtlighet som filtrerar mekaniskt och ger vattnet en möjlighet att lugna ner sig. Partiklar med näringsämnen sjunker ner till bottnen och samlas in årligen och sprids ut till åkrarna igen. Vattnet rinner sedan ut i havet på ett behärskat sätt då fasta partiklarna sjunkit ner till bottnen, förklarar Wahteristo.

Ska förbättra vattenkvaliteten

Havsområdet dit vatten från utloppsdikena och åkrarna rinner hör till Ekenäs södra skärgård. Enligt Finlands miljöcentrals bedömning är havskvaliteten där den sämsta möjliga.

- Det beror på skärgårdens struktur. Det finns många tröskelaktiga formationer som gör att det blir bassänger om begränsar vattenutbytet. Men det beror också på belastningen. Här är många markområden, odlingsmarker och skogsmarker och fritids- och fast bosättning som alla belastar området på sitt sätt, säger Wahteristo.

Än så länge är det svårt att bedöma hur stor inverkan våtmarken kommer att ha,

- Vi hoppas på att få se tydliga resultat om några år, säger Waheristo.

Hoppas på en trend

Totalfladan som ligger utanför utloppsdiket är väldigt värdefull enligt Wahteristo.

- Den har otroligt värdefull växtlighet, och den är som fågelvatten oerhört viktig och också som lekplats för fiskar och uppväxtplats för yngel, berättar han.

Dylika våtmarker som den som planeras vid Broby gård är det ont om i Västnyland menar Wahteristo.

- Den närmaste jag kommer att tänka på är den i Täktom, men för Raseborgs del är den här den första större våtmarken. Det är också orsaken till att miljöbyrån varit initiativtagare, berättar han.

Wahteristo hoppas på att våtmarken i Snappertuna kan starta en trend bland andra markägare.

- Förhoppningsvis uppmuntrar den andra att bygga egna våtmarker. Allas insats behövs, konstaterar han.

Diskussion om artikeln