Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reko-grupperna för direktförsäljning utmanas av ny förening

Från 2016
Uppdaterad 07.06.2016 12:49.
Färska grönsaker i en papperskass.
Bild: Yle/Tove Virta

Intresset för att köpa närproducerad mat direkt av producenten håller i sig och reko-grupperna får nu konkurrens av föreningen Farmarin markkinat.

Till skillnad från reko-konceptet finns det en mängd regler för hurdana produkter som får säljas, vilket gör det svårare för hobbyodlare eller andra med småskalig produktion att få sälja sina produkter via nätverket.

Reko-gruppen i Borgå hör till dem som byter koncept. Gruppen har på Facebook bytt namn till Farmarin Markkinat/ REKO Porvoo/Borgå och nu är det farmar-regler som gäller.

Äppelodlaren Mia Aitokari är bestört över att gruppen överger reko-principerna, trots att många producenter och kunder motsatte sig det. Hon menar att det finns en stor skillnad mellan de olika koncepten.

- Vi kan också vara med i Farmarin markkinat, men man ska inte blanda ihop det med reko-systemet. Det är fräckt mot konsumenten, i reko ska vi inte ha mellanhänder.

Aitokari säljer äppelmust inom olika reko-grupper och menar att det är ett bra sätt att nå ut direkt till enskilda konsumenter. I fjol blev det inte så mycket reko för henne, eftersom det var ett dåligt äppelår och därför inte fanns så mycket must att sälja.

Regler och administration lockar inte

Mia Aitokari är skeptisk till farmarkonceptet eftersom hon befarar att det innebär en del extra administration och omkostnader som ökar i takt med att nätverket utvidgas. Hon gillar också tanken på att också små producenter kan pröva sina vingar inom reko-handeln.

- Det här är ett ypperligt sätt att pröva sig fram ifall man har en produktidé och vill titta på marknaden, marknadsföringen och konsumenternas beteende. Det är värdefullt och hälsosamt för dem som har tankar om att de kunde börja producera någonting.

Mia Aitokari vill hålla fast vid öppenheten och hoppas att de som sköter Facebookgruppen ändrar sig och återgår till reko-principer. Annars blir det aktuellt att grunda en ny grupp.

- Det finns en möjlighet att vi som inte har gått med på att bli producenter för Farmarin markkinat bildar en egen grupp.

Västnyland håller fast vid reko

Också i Västnyland värnar man om reko-konceptet. Bitte Westerlund som sköter Ekenäs reko-grupp på Facebook säger att man gärna har med också småskalig produktion.

- I Ekenäs har det varit svårt att få till och med stora producenter och vi har låtit alla blommor blomma.

Hit hör bland anat ocertifierade ägg som produceras i liten skala.

- För att få stämplade ägg måste man betala en ganska hög certifieringsavgift och ingen av äggproducenterna här skulle kunna vara med då. Vi låter en skolpojke som har sex hönor över sommaren sälja sina ägg via oss.

Riktigt alla som vill sälja produkter godkänns ändå inte.

- Det var någon som ville sälja kanariefåglar och vi ansåg att det inte mat som är närproducerad. Det var också någon som ville sälja tryffel från Afghanistan.

Regler gynnar både konsument och producent

Den nygrundade föreningen Farmarin markkinats ordförande Mikko Välttilä tycker att det är bra med regler. Han menar att det gagnar både konsumenten och producenten.

- När du som konsument besöker en farmarmarknad vet du att kvaliteten på det som säljs har kontrollerats så att produktionen följer etiska principer.

- För producenten ger systemet en möjlighet att delta i försäljning på olika håll i landet utan att behöva be om lov för det av olika grupper på Facebook.

Landsomfattande nätverk målet

Farmarin markkinat hoppas på att småningom kunna bygga ut ett nätverk över hela landet med möjlighet till försäljning på många orter för de producenter som går med i systemet.

Välttilä menar att ett mera reglerat system skyddar producenterna. I reko-grupperna är det enskilda personer som bestämmer vilka som får vara med och om personkemin inte fungerar kan det betyda förlorade inkomster för producenten, förklarar Välttilä.

Själv tycker Välttilä inte att det är något problem att små producenter, som inte är registrerade eller inom myndigheternas kontroll, lämnas utanför. Som äggproducent är han noga med vilka ägg som kan klassas som etiskt producerade, han säger att mycket av det som nu säljs direkt från paketbilar inte är ägg från frigående höns.

- Konsumenterna får en felaktig bild av vad det är de köper.

6.6.2016 kIockan 11: Ordet "ekologiska" har ändrats till "etiskt producerade" i nästsista stycket.
7.6.2016 klockan 12.40: Formuleringen "som inte är registrerade eller inom myndigheternas kontroll" har lagts till i meningen "Själv tycker Välttilä inte att det är något problem att små producenter, som inte är registrerade eller inom myndigheternas kontroll, lämnas utanför."

Diskussion om artikeln