Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen måsjakt tillåts i Fäbodaviken

Från 2016
Måsproblemet vid Mjölvacka och Fäboviken
Bildtext Fäbodaviken
Bild: Yle/Kjell Vikman

Endast i enstaka fall kan NTM-centralen ge undantag att döda fridlysta arter, men Fäbodaviken i Jakobstad är inte ett sådant fall, slår Vasa förvaltningsdomstol fast.

Pälsfarmerna på farmområdet i närheten fick skyddsnät ifjol för att hålla fåglarna borta och domstolen anser att alla metoder ännu inte prövats för att minska måsförekomsten.

Därför finns det inte skäl att gå till skyddsjakt och äggprickning, är förvaltningsdomstolens beslut.

Sommarstgeägarna och delägarlagen har i åratal klagat över anhopningen måsfåglar. Jakobstads miljöhälsovård säger i ett utlåtande att vattnet tidvis inte uppnår badvattenkvalitet.

Förekomsten av E.coli och enterokocker överskrids och salmonellabakterier har hittats i vattnet.

Efter att sommarstugeägarna och delägarlagen fick back på sin ansökan hos NTM-centralen vände de sig till Vasa förvaltningsdomstol men utan framgång.

I sitt besvär hänvisade man bland annat till miljöproblem och hälsorisker för befolkningen, men i fallet Fäbodaviken väger fågelskyddet starkare än eventuella hälsorisker.

Diskussion om artikeln