Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sagan all för tre skolor och Bromarfhemmet

Från 2016
Uppdaterad 08.06.2016 06:21.
Bromarvhemmet.
Bildtext Bromarfhemmet stänger nu sina dörrar.
Bild: Yle/Tove Virta

Under måndagskvällen (6.6) samlades Raseborgs fullmäktige för att fatta beslut om hur staden ska effektivera sin verksamhet fram till år 2020.

Sparpaketet omfattade allt från skolnätet och hälsovårdsfrågor och chefsfrågor.

Mötet drog ut på tiden till långt över midnatt och bland annat revideringen av förvaltningsstadgan flyttades fram till nästa måndag (13.6) klockan 19.00.

Raseborgs fullmäktige samalde för att diskutera Raseborg 2020.
Bildtext Ledamöterna satt långt in på natten och diskuterade.
Bild: Yle/Tove Virta

Klart att Bromarfhemmet stänger

Gällande hälsovården så blev beslutet att följa stadsstyrelsens förslag, det vill säga att hålla kvar tre hälsovårdscentraler. Hälsovårdscentralerna ska finnas i Karis, Ekenäs och Pojo, men det ska endast finnas läkare i Karis och Ekenäs. Detta kompletteras med mobila tjänster.

Enligt styrelsens förslag stängs också Bromarfhemmet.

Fullmäktige beslöt däremot att ta bort ändringsförslaget gällande Mariahemmet som lydde att ändra det till serviceboende och minska på platserna.

Tunahemmet däremot blir ett serviceboende, enligt stadsstyrelsens förslag.

Snappertuna, Västerby och Klinkbacka skola läggs ned

De Gröna kom med förslaget att grundskolorna helt skulle tas bort från Raseborg 2020-processen, och fick understöd av 18 ledamöter. 25 röstade ändå för att stadsstyrelsens förslag skulle gå igenom.

Västerby skolas öde avgjordes med 24 röster för och 19 mot en stängning av skolan.

Resultatet av Snappertuna skolas omröstning blev 26 för, 16 mot och en blank, vilket alltså innebär att också Snappertuna skola avslutas.

Även när det gällde Klinkbacka så vann rösterna för en nedläggning av skolan med 27 röster mot 16.

Man beslöt även att de andra nedläggningshotade småskolorna ska ses över 2017, precis som stadsstyrelsen föreslog.

Så här röstade Raseborgsfullmäktige om skolorna och Bromarfhemmet

På förslag av Marko Reinikainen (Gröna) röstade fullmäktige om att lämna grundskolorna utanför Raseborg 2020-processen. 18 ledamöter ville lämna grundskolorna utanför medan 25 ville att man ska spara i skolnätet som planerat.

Från SFP röstade 20 ledamöter för beredningens förslag (att spara i skolnätet) och 2 röstade emot och ville att grundskolorna inte ska röras (Roger Engblom, Sylva Heerman).

SDP:arna var delade. 5 röstade för beredningen och 7 för Reinikainens förslag (Maarit Feldt-Ranta, Mats Lagerstam, Ralf Friberg, Ulf Heimberg, Jorma Pelkonen, Petri Kajander och Jukka-Pekka Aalto, ersättare).

De små partierna ville alla bibehålla skolorna. Samlingspartiet (2 ledamöter), de Gröna (4), Finlands kommunistiska parti (1), Sannfinländarna (1) och Vänsterförbundet (1) understödde alla förslaget att lämna grundskolorna utanför Raseborg 2020.

Angående skolorna som ska ses över år 2017 så gjordes också en precisering. Det skolor som ska ses över är Billnäs, Svartå och Katarinaskolan samt Mustion koulu och Kiilan koulu. Bromarv skola nämns exempelvis inte. I stadsstyrelsens förslag till fullmäktige nämndes skolorna inte skilt.

Omröstningen om Bromarfhemmet ska stänga eller inte slutade 40-3 för att stänga äldreboendet. De som röstade emot stängningen var Roger Hafström (Saml), Peter Björklöf (FKP) och Petri Palin (Sannf).

Här är en länk till alla ledamöter som sitter i Raseborgs fullmäktige (Raseborgs stads hemsida).

Artikeln uppdaterades 8 juni kl. 6.21 med en faktaruta där det framkommer hur politikerna röstade om skolorna och Bromarfhemmet.