Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yleskatt – varför betalar vi den?

Från 2016
Uppdaterad 04.01.2018 09:12.
Grönblå rullad 20-eurossedel.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Varför betalar jag Yleskatt?

Yles verksamhet i tv, radio och på webben finansieras med Yleskatten.

Det finländska samhället garanterar medborgarna en viss basservice så som hälsovård, utbildning eller vägar. De här finansieras med skatt, som alla betalar, oberoende av om de använder tjänsterna eller inte.

Yle producerar mycket innehåll för webben. Över 95 procent av finländarna klickar, lyssnar eller ser på de här Yletjänsterna. Under ett år använder i praktiken varje finländare något av Yles innehåll, allt från nyheter till idrottstävlingar.

Undersökningar visar att Yle är viktigt för finländarna. Finländarna har velat ha ett inhemskt kommunikationsbolag som erbjuder alla information, bildning, insikter och upplevelser.

Av den här orsaken betalar också du Yleskatt.

Hur stor är min Yleskatt?

Det är Finlands riksdag, inte Yle, som fattar beslut om Yles finansiering.

Yleskatten uppbärs av alla 18 år fyllda finländare och den är personlig. Den är 2,5 procent av den sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsten på den del som överstiger 14 000 euro, som mest 163 euro.

Yleskatten fastställs årligen i samband med inkomstbeskattningen, och skatten ingår automatiskt i din förskottsinnehållsprocent på ditt skattekort. Du ser summan på din Yleskatt på skattedeklarationens specifikationsdel.
De minst bemedlade behöver inte betala Yleskatt. Ungefär var tionde 18 år fyllda finländare behöver alltså inte betala Yleskatt.

Också företag och samfund som bedriver affärsverksamhet betalar Yleskatt enligt sin beskattningsbara inkomst.

Du hittar närmare information om storleken på Yleskatten på Skatteförvaltningens webbplats.

Vad var det för fel på tv-avgiften?

Yleskatten ersatte tv-avgiften från och med början av 2013.

En avgift som är bunden till tv-apparaten motsvarar inte dagens medieanvändning, eftersom det i Yles uppdrag ingår mycket annat än att sända tv-program.

Yleskatten är en rättvisare lösning för dem som bor ensamma. Det finns ungefär en miljon ensamhushåll i Finland, och nu betalar de betydligt mindre för Yles tjänster än tidigare. För ett hushåll som består av två högavlönade personer är skatten i stort sett lika stor som tv-avgiften var.

Yleskatten är också ett kostnadseffektivare alternativ än tv-avgiften. Vi sparar in miljoner då pengarna samlas in i samband med beskattningen och inga separata räkningar eller licenskontroller behövs.

På andra språk