Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Åldersklassificeringen och Yles tv-program

Från 2016
Uppdaterad 08.01.2018 09:57.
Ikäraja-symbolit selityksineen
Bild: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU

Hur fungerar åldersklassificeringen av Yles tv-program?

I Finland märks filmer, tv-program och digitala spel med åldersgräns- och innehållssymboler. Yle ansvarar själv i stor utsträckning för märkningen av egna program och Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) övervakar att åldersgränserna följs.

Programmen märks med både åldersgräns och innehållssymboler. Åldersgränserna är 7, 12, 16 eller 18 år eller bokstaven T om programmet är lämpligt för alla åldrar.

De finländska tv-bolagen Yle, MTV3, Nelonen och TV5 har kommit överens om klockslagen efter vilka program med olika åldersklassificering får sändas.

  • Program med åldersgränsen 16 år sänds efter klockan 21.
  • Program med åldersgränsen 18 år sänds efter klockan 23.

Åldersmärkningen förnyades i början av 2012 när den nya lagen om bildprogram trädde i kraft. Gränserna för åldersklasserna ändrades och antalet klasser minskade genom den nya lagen.

På adressen ikärajat.fi kan du vara med och diskutera åldersgränser. Motiverad respons kan leda till att en åldersgräns omprövas.

På andra språk