Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Insamlingar och Yle

Från 2016
Uppdaterad 19.10.2020 13:16.
Hjallis Angels: Petski, Krista och Isa.
Bild: Yle

Yle samlar inte själv in pengar eller bedriver hjälpverksamhet, men kan stödja hjälpverksamhet via sin egen programverksamhet.

Yle deltar till exempel i Näsdagsstiftelsens utvecklingssamarbetskampanj Näsdagen och insamlingen Jul i Sinnet. Det är alltid hjälporganisationen som bär ansvaret för att samla in pengar och för att hjälpen når fram.

För vilka ändamål samlas pengar in?

 • Hjälpverksamheten ska vara förenlig med Yles värderingar och passa in i public service-verksamheten.
 • I stödet för hjälpverksamhet prioriteras hjälp till de mest utsatta.
 • Stöd för hjälpverksamhet kan också omfatta geografiskt eller miljömässigt viktiga frågor eller utrotningshotade arter (t.ex. Östersjön, Saimenvikaren).
 • I sin hjälpverksamhet stöder Yle mångsidigt olika insamlingsobjekt.

Vilka krav ställs på insamlingen?

 • Till samarbetspartners väljs bara pålitliga, oberoende (utan kommersiella eller politiska kopplingar) allmännyttiga organisationer, som har tillräcklig yrkeskunskap, kapacitet och beredskap att utföra ett effektivt och långsiktigt hjälparbete.
 • Organisationen ska alltid ha ett giltigt penninginsamlingstillstånd. Insamlingstillståndet ska också vara i kraft om programmet sänds i repris eller finns på Yle Arenan. Organisationen ska ge Yles producent en kopia av insamlingstillståndet. Insamlingskostnaderna ska vara skäliga.
 • Penninginsamlingen ska skötas såsom lagen föreskriver, till exempel ska prisuppgifter för insamlingstelefonen eller avgiftsbelagda sms alltid uppges i samband med numret.
 • Insamlingstillståndets nummer ska visas i samband med programmet.
 • Insamlingskostnaderna måste uppges åtminstone på organisationens egen webbplats.
 • Konsumenten ska också erbjudas möjligheten att betala in sin donation direkt på organisationens insamlingskonto så att inga operatörs- eller andra kostnader dras av donationsbeloppet.
 • Beslut om Yles deltagande i projektet fattas alltid enligt innehållsmässiga och journalistiska kriterier.
 • De program som Yle producerar får inte vara sponsrade (se lagen om Rundradion Ab och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)). Lagen och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion är bindande för alla som producerar program och innehåll hos eller för Yle.

Ta kontakt

 • För stora, programbundna insamlingsprojekt (t.ex. Näsdagen) och riksomfattande insamlingar: Päivi Nummi-Aho, marknadsföringspartner paivi.nummi-aho@yle.fi
 • För småskaliga insamlingar i samband med något visst program är det bäst att direkt kontakta programmets producent.

På andra språk