Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa vill rehabilitera långtidsarbetslösa

Från 2016
Akseli i Lovisa
Bildtext Bild från arbetsverkstaden Akseli i Lovisa
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Lovisa planerar att grunda en rehabiliterande arbetsverkstad för långtidsarbetslösa. Verksamheten ska starta redan i höst.

Lovisa vill anställa en handledare från första augusti. Staden planerar att reservera 20 000 euro i årets budget för löneutgifter och bikostnader för personalen.

Antalet långtidsarbetslösa ökade från 268 till 392 i Lovisa i fjol. Genom att intervjua de långtidsarbetslösa har staden kommit fram till att 40 procent är i behov av rehabilitering för att kunna komma tillbaka i arbetslivet.

Meningen är att i första hand rehabilitera Lovisabor som har fått arbetsmarknadsstöd i över 1 000 dagar. De här personerna är en stor utgiftspost för Lovisa stad.

Fler platser behövs

I dagens läge har Lovisa sex kundplatser för rehabilitering för personer som är över 29 år gamla vid arbetsverkstaden Akseli.

Det har visat sig vara svårt att utöka antalet kundplatser vid Akseli för att få in flera långtidsarbetslösa i behov av rehabilitering.

Om det grundas en helt arbetsverkstad för rehabiliterande verksamhet kan all rehabiliterande verksamhet koncentreras till den nya enheten. Då blir verksamheten vid Akseli mindre splittrad.

Lovisa stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan på sitt möte på onsdag kväll.

Diskussion om artikeln