Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Slamtransporterna i Vasaregionen fortsätter som förr

Från 2016
Uppdaterad 07.06.2016 20:02.
Avloppsbrunn i Solf.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Fastighetsägaren själv ska bestämma om slamtransporten. Det beslöt Vasaregionens avfallsnämnd på tisdag kväll, trots invändningar om att det är lagstridigt.

Frågan handlar om hur tömningen av slambrunnar vid fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska skötas.

Nämnden hade begärt in utlåtanden från alla medlemskommuner. Alla motsatte sig ett nytt sytem där man går in för kommunalt ordnade slamtransporter.

Alla sex medlemskommunerna lyfter i sina utlåtanden fram det nuvarande systemet som det bästa och anser att en kommunalisering av slamavfallstransporterna inte är nödvändig.

Lagstridigt?

Föredragningen inför tisdagens möte utgick dock från att man gå in för kommunalt ordnad slamtransport från och med den 1 januari 2019. Det här för att samtliga krav i avfallslagens 37 § inte uppfylls i dagsläget.

Det är på fastighetsinnehavarnas ansvar att beställa tömning av brunnarna tillräckligt ofta, minst en gång per år. Samt att anlita ett företag som är registrerat i NTM-centralens avfallsregister och levererar slammet till en mottagare som har miljötillstånd.

Detta fungerar inte med det nuvarande systemet, konstaterar föredragande. På området finns även företag som transporterar slam utan NTM-centralens tillstånd.

Avfallsnämnden nästan enig

Men avfallsnämnden lät sig inte övertygas: Med det ytterst överväldigande resultatet 9-1 röstade man för en fortsättning av det nuvarande systemet.

- Det kom in som ett nytt förslag under mötet, säger ordförande Robert Grönblom.

Men beredningen hävdar ju att det är mot lagen att fortsätta som förr?

- Vårt beslut är sex sidor långt. Där går vi igenom paragraf efter paragraf och påvisar att det inte alls är lagstridigt, säger Grönblom.

Grönblom förväntar sig att någon kommer att besvära sig över beslutet.

- I allmänhet när samma beslut har tagits runt om i Finland har det alltid kommit in besvär.

Avvikande åsikt

Föredragande var avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst.

Enligt din beredning är det här beslutet inte möjligt, hur ser du på det?

- Jag meddelade avvikande åsikt.

Du har tidigare sagt att det här inte är någon åsiktsfråga, att lagen är tydlig.

- De som sitter i avfallsnämnden är förstås också bara människor och nu tog de det här beslutet, säger Enell-Öst.

- På många ställen i landet har de här frågorna bollats mellan förvaltningsdomstolen och avfallsnämnden flera gånger, konstaterar Enell-Öst.

Besvärstidens längd är 30 dagar.

Diskussion om artikeln