Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ryggen skadades svårt men Kim fick en ny chans

Från 2016
Uppdaterad 07.06.2016 21:16.
Kim Blomster
Bild: Yle / Ann-Charlotte Åkerholm

Kim Blomster arbetade som fastighetsskötare på Lassila & Tikanoja men kunde inte fortsätta med sina arbetsuppgifter efter en ryggskada år 2004. I stället för att bli sjukpensionerad hjälpte arbetsgivaren honom att skola om sig. Han fick börja utbilda andra fastighetsskötare i energifrågor.

- Min arbetsgivare spelade en viktig roll i det hela. I dag är jag glad för varje dag jag får gå på jobb och hoppas få arbeta ända tills jag fyller 65, säger Blomster som nu arbetar som produktionsplanerare på Lassila & Tikanoja.

Företaget investerar medvetet på de anställdas arbetshälsa

Lassila & Tikanoja har i tio års tid satsat medvetet på sina anställdas arbetsförmåga. Ledningen arbetar tätt ihop med arbetshälsovården, pensionsbolag och försäkringsbolag. Man har lärt sig att känna igen risker i de anställdas arbetsförmåga, man kopplar in rehabiliteringen i god tid och har modeller för nya arrangemang när de anställda inte längre kan jobba med sina gamla arbetsuppgifter.

- I många företag tänker man att arbetshälsa är något nödvändigt ont som kostar pengar. Vi tänker tvärtom. Det är en investering och vi satsar miljoner euro på den, säger Jorma Mikkonen, direktör för samhällsrelationer på Lassila & Tikanoja.

För Kim Blomster betydde satsningen en ny chans i arbetslivet, och den har han tagit vara på.

- Under de senaste elva åren har jag varit totalt två veckor sjukskriven, berättar han stolt.

Arbetshälsa ger vinst - sjukfrånvaron har minskat märkbart

Med sina satsningar på välbefinnande i arbetet har Lassila & Tikanoja nått hisnande resultat. Sjukfrånvaron har sjunkit märkbart, arbetsolyckor har minskat betydligt och pensioneringsåldern har i medeltal gått upp från 59 till över 63 år.

- Inom vår bransch där många har ett fysiskt krävande arbete är det här fantastiska siffror. Vårt nästa mål är 65 år. Vi är alltså inte nöjda, utan anser att vi ytterligare kan utveckla våra anställdas arbetsförmåga, säger Jorma Mikkonen, direktör för samhällsrelationer på Lassila & Tikanoja.

Forskare: Finlands ekonomi skulle behöva den här typens satsningar

Om andra företag skulle våga satsa likadant, kunde hela Finlands ekonomi komma på fötter igen, säger Guy Ahonen som har forskat i välbefinnande i arbetet och dess ekonomiska konsekvenser. I en färsk rapport för tankesmedjan Agenda visar Ahonen att positiva åtgärder innehåller en större utvecklingspotential än negativa åtgärder där man enbart minskar på kostnaderna.

- Genom att utveckla sitt ledarskap skulle företagen inom den privata sektorn kunna öka sitt resultat med nio miljarder varje år. Det är en hisnande mängd, som representerar ett 20 procents produktivitetsskutt för den finländska ekonomin, säger Ahonen till Yle Nyheter.

Diskussion om artikeln